Odstraňovanie vodného kameňa
Naparovací žehliaci systém Philips

V žehličke naparovacieho žehliaceho systému sa časom začne usádzať vodný kameň či vápenný povlak. Stáva sa to na všetkých elektrických zariadeniach, ktoré využívajú vodu. Čím je voda v oblasti používania tvrdšia, tým rýchlejšie začne vznikať vodný kameň. Ak ho nevyčistíte, čoskoro stvrdne. Ak vodný kameň nebudete pravidelne odstraňovať, časom sa začne prejavovať v podobe bielych alebo hnedých fľakov na odevoch a zníženia parného výkonu. Nezabudnite naparovací žehliaci systém pri používaní pravidelne zbavovať vodného kameňa, čím zaručíte jeho optimálnu funkčnosť.

Kazeta PerfectCare Pure

Naparovacie žehliace systémy PerfectCare

Jednoduché vyplachovanie

Naparovacie žehliace systémy s funkciou Easy Rinse na jednoduché vyplachovanie

Kazeta PerfectCare Pure

Odstraňovanie vodného kameňa z modelov PerfectCare Pure výmenou kazety PureSteam (GC024)

Žehličky s kazetou PureSteam
Žehličky s kazetou PureSteam
Žehličky s kazetou PureSteam
Žehličky s kazetou PureSteam

1. Svetelné a zvukové upozornenie na potrebu výmeny kazety ANTI-CALC

Ikona návodu
Kazetu ANTI-CALC proti vodnému kameňu vymeňte, keď sa rozbliká kontrolné svetlo odstraňovania vodného kameňa a zariadenie začne pípať.
Ikona návodu
Ak kazetu ANTI-CALC nevymeníte, automaticky sa vypne funkcia naparovania.

2. Výmena kazety ANTI-CALC

Ikona návodu
Žehličku zložte z platformy a otvorte priečinok na kazetu ANTI-CALC proti vodnému kameňu.
Ikona návodu
Potiahnite za gumený kryt na spodnej strane priečinka na kazety ANTI-CALC.
 
Ikona návodu
Kazetu ANTI-CALC zatlačte do priečinka, kým nezapadne na miesto, a zatvorte veko.

Poznámky:
 

 • Ak nechcete vymieňať kazetu ANTI-CALC, musíte používať demineralizovanú vodu alebo vodu s odfiltrovaným vodným kameňom z filtra IronCare.
 • V takom prípade musíte nechať použitú kazetu v priečinku.

Funkcia Easy De-Calc Plus

Odstraňovanie vodného kameňa v modeloch PerfectCare Elite pomocou funkcie Easy De-Calc Plus

PerfectCare Elite
PerfectCare Elite
PerfectCare Elite
PerfectCare Elite

V záujme predchádzania popáleninám zariadenie nezabudnite najskôr odpojiť od siete a nechať aspoň 2 hodiny úplne vychladnúť.

 

Video o funkcii Easy De-Calc na jednoduché odstránenie vodného kameňa

Odstraňovanie vodného kameňa – starostlivosť o produkt

Easy De-calc
Veľmi dôležité: Postup na odstránenie vodného kameňa vykonajte, hneď ako začne blikať kontrolka funkcie EASY DE-CALC a zariadenie začne nepretržite pípať.
Easy De-calc
Ak ste zariadenie práve používali a je horúce, nechajte ho najskôr úplne vychladnúť (2 hodiny).
Easy De-calc
Vytiahnite sieťový adaptér zo zásuvky.

Easy De-calc
Pod uzáver funkcie EASY DE-CALC podložte nádobu (s minimálnou kapacitou 250 ml) a otočte uzáverom proti smeru hodinových ručičiek.

Easy De-calc
Vytiahnite uzáver funkcie EASY DE-CALC a nechajte vodu vytiecť do nádoby. Keď je systém prázdny, uzáver utiahnite otočením v smere hodinových ručičiek.

Funkcia Easy De-Calc

Odstraňovanie vodného kameňa z naparovacích systémov Philips pomocou funkcie Easy De-Calc

Funkcia Easy De-Calc
Funkcia Easy De-Calc
Funkcia Easy De-Calc
Funkcia Easy De-Calc
Funkcia Easy De-Calc

V záujme predchádzania popáleninám zariadenie nezabudnite najskôr odpojiť od siete a nechať aspoň 2 hodiny úplne vychladnúť.

 

Video o funkcii Easy De-Calc na jednoduché odstránenie vodného kameňa

1. Svetelné upozornenie na potrebu odstránenia vodného kameňa

Easy De-calc
Postup na odstránenie vodného kameňa vykonajte, keď začne blikať kontrolka funkcie EASY DE-CALC.
Pravidelným vykonávaním postupu odstraňovania vodného kameňa predĺžite životnosť zariadenia a dosiahnete optimálny žehliaci výkon.

2. Postup odstránenia vodného kameňa


Skôr než začnete s odstraňovaním vodného kameňa, presvedčte sa, či je naparovací žehliaci systém vychladnutý.
Easy De-calc
Naparovací systém umiestnite na kraj stola alebo kuchynskej linky a pod uzáverom funkcie EASY DE-CALC podržte nádobu.
Easy De-calc
Vytiahnite uzáver funkcie EASY DE-CALC a nechajte vodu s čiastočkami vodného kameňa vytiecť do nádoby.
 
Easy De-calc
Keď voda prestane vytekať, zasuňte uzáver funkcie EASY DE-CALC späť na miesto a utiahnite ho otočením v smere hodinových ručičiek.

Ako hĺbkovo vyčistiť naparovací žehliaci systém

 

Kliknite na video a pozrite sa, aké je to jednoduché. Postupujte podľa týchto krokov.

 

Predĺžte životnosť svojho naparovacieho žehliaceho systému pravidelným dôkladným čistením raz za mesiac!

 

 • Nakloňte základňu, vyberte uzáver funkcie Easy De-Calc na jednoduché odstránenie vodného kameňa a do základne nalejte 500 ml vody.
 • Uzáver vložte späť a utiahnite. Zapnite naparovací žehliaci systém a počkajte 5 minút.
 • Prechádzajte žehličkou po kúsku látky vpred a vzad a pritom držte stlačený aktivátor pary.
 • Pokračujte, kým sa nevyprázdni nádoba na vodu a nevyplavia sa čiastočky vodného kameňa.
 • Keď žehlička vychladne, zo systému na jednoduché odstraňovanie vodného kameňa vylejte vodu.
  Predĺžte životnosť svojho naparovacieho žehliaceho systému pravidelným hĺbkovým čistením raz za mesiac!
Video o čistení parného žehliaceho systému

Smart Calc-Clean

Odstraňovanie vodného kameňa z modelu PerfectCare Performer pomocou funkcie Smart Calc-Clean

Smart Calc Clean-stoomgeneratoren
Smart Calc Clean-stoomgeneratoren
Smart Calc Clean-stoomgeneratoren
Smart Calc Clean-stoomgeneratoren
Pri vykonávaní postupu na odstránenie vodného nezabudnite mať pri sebe na to určenú nádobu, ktorá vám prácu ešte viac uľahčí.
PerfectcareCare-stoomgenerator

1. Svetelné a zvukové upozornenie na potrebu odstránenia vodného kameňa

 

Nová funkcia Smart Calc Clean vás upozorní, keď bude potrebné odstrániť vodný kameň zo zariadenia.

Pictogram gebruikershandleiding
Postup na odstránenie vodného kameňa vykonajte, keď sa rozbliká kontrolné svetlo odstraňovania vodného kameňa a zariadenie začne pípať.
 
Pictogram gebruikershandleiding
Ak neodstránite vodný kameň, automaticky sa vypne funkcia naparovania.

Pictogram gebruikershandleiding
S dodanou nádobou na odstraňovanie vodného kameňa Calc Clean môžete jednoducho odstrániť vodný kameň a dosiahnuť čistú paru.

2. Postup odstránenia vodného kameňa

 
 • Počas tohto procesu neodchádzajte od zariadenia.
 • Zo žehliacej plochy bude vychádzať horúca voda a para.
 • Proces odstraňovania vodného kameňa neprerušujte (trvá približne 2 minúty).
Pictogram gebruikershandleiding
Nádobu na vodu naplňte do polovice a zapnite zariadenie.
Pictogram gebruikershandleiding
Žehličku položte na nádobu na odstraňovanie vodného kameňa Calc Clean na rovnej stabilnej ploche.
Pictogram gebruikershandleiding
Na 2 sekundy podržte tlačidlo Calc Clean, kým nebudete počuť krátke pípnutia.
Pictogram gebruikershandleiding
Počkajte približne 2 minúty. Budete počuť krátke pípnutia.
Pictogram gebruikershandleiding
Po dokončení postupu na odstránenie vodného kameňa žehlička prestane pípať.

Smart Calc Clean

Odstraňovanie vodného kameňa z modelu PerfectCare Viva pomocou funkcie Smart Calc-Clean

Naparovacie žehliace systémy s funkciou Smart Calc-Clean na odstránenie vodného kameňa
Naparovacie žehliace systémy s funkciou Smart Calc-Clean na odstránenie vodného kameňa
Naparovacie žehliace systémy s funkciou Smart Calc-Clean na odstránenie vodného kameňa
Pri vykonávaní postupu na odstránenie vodného nezabudnite mať pri sebe na to určenú nádobu, ktorá vám prácu ešte viac uľahčí.
Naparovací žehliaci systém SpeedCare

1. Svetelné a zvukové upozornenie na potrebu odstránenia vodného kameňa

 

Nová funkcia Smart Calc Clean vás upozorní, keď bude potrebné odstrániť vodný kameň zo zariadenia.

Ikona návodu
Postup na odstránenie vodného kameňa vykonajte, keď sa rozbliká kontrolné svetlo odstraňovania vodného kameňa a zariadenie začne pípať.
 
Ikona návodu
Ak neodstránite vodný kameň, automaticky sa vypne funkcia naparovania.

Ikona návodu
S dodanou nádobou na odstraňovanie vodného kameňa Calc Clean môžete jednoducho odstrániť vodný kameň a dosiahnuť čistú paru.

2. Postup odstránenia vodného kameňa

 
 • Počas tohto procesu neodchádzajte od zariadenia.
 • Zo žehliacej plochy bude vychádzať horúca voda a para.
 • Proces odstraňovania vodného kameňa neprerušujte (trvá približne 2 minúty).
Ikona návodu
Nádobu na vodu naplňte do polovice a zapnite zariadenie.
Ikona návodu
Žehličku položte na nádobu na odstraňovanie vodného kameňa Calc Clean na rovnej stabilnej podložke.
Ikona návodu
Na 2 sekundy podržte tlačidlo Calc Clean, kým nebudete počuť krátke pípnutia.
Ikona návodu
Počkajte približne 2 minúty. Budete počuť krátke pípnutia.
Ikona návodu
Po dokončení postupu na odstránenie vodného kameňa žehlička prestane pípať.

Smart Calc Clean

Odstraňovanie vodného kameňa z modelu SpeedCare pomocou funkcie Smart Calc-Clean

Naparovacie žehliace systémy s funkciou Smart Calc-Clean na odstránenie vodného kameňa
Naparovacie žehliace systémy s funkciou Smart Calc-Clean na odstránenie vodného kameňa
Naparovacie žehliace systémy s funkciou Smart Calc-Clean na odstránenie vodného kameňa
Naparovacie žehliace systémy s funkciou Smart Calc-Clean na odstránenie vodného kameňa

Dôležité: Než obsah nádoby vyprázdnite, počkajte 5 minút, pretože nádoba sa počas procesu čistenia funkciou Calc-Clean zohrieva. 


Kliknite na video a zistite, aké je to jednoduché!

Naparovací žehliaci systém SpeedCare

1. Svetelné a zvukové upozornenie na potrebu odstránenia vodného kameňa

 

Nová funkcia Smart Calc Clean vás upozorní, keď bude potrebné odstrániť vodný kameň zo zariadenia

Ikona návodu
Postup na odstránenie vodného kameňa vykonajte, keď sa rozbliká kontrolné svetlo odstraňovania vodného kameňa a zariadenie začne pípať.
Ikona návodu
Ak neodstránite vodný kameň, automaticky sa vypne funkcia naparovania.
Ikona návodu
S dodanou nádobou na odstraňovanie vodného kameňa Calc Clean môžete jednoducho odstrániť vodný kameň a dosiahnuť čistú paru.

2. Postup odstránenia vodného kameňa

 
 • Počas tohto procesu neodchádzajte od zariadenia.
 • Zo žehliacej plochy bude vychádzať horúca voda a para.
 • Proces odstraňovania vodného kameňa neprerušujte (trvá približne 2 minúty).
Ikona návodu
Nádobu na vodu naplňte do polovice a zapnite zariadenie.
Ikona návodu
Otočte regulátor teploty do polohy CALC CLEAN.
 
Ikona návodu
Žehličku položte na nádobu na odstraňovanie vodného kameňa Calc Clean na rovnej stabilnej podložke.
Ikona návodu
Na 2 sekundy podržte tlačidlo CALC CLEAN, kým nebudete počuť krátke pípnutia.
Ikona návodu
Počkajte približne 2 minúty. Budete počuť krátke pípnutia.
Ikona návodu
Po dokončení postupu na odstránenie vodného kameňa žehlička prestane pípať.

Smart Calc Clean

Odstraňovanie vodného kameňa z modelu FastCare pomocou funkcie Smart Calc-Clean

Funkcia Calc-Clean na odstránenie vodného kameňa v modeli FastCare
Funkcia Calc-Clean na odstránenie vodného kameňa v modeli FastCare
Funkcia Calc-Clean na odstránenie vodného kameňa v modeli FastCare
Funkcia Calc-Clean na odstránenie vodného kameňa v modeli FastCare

Dôležité: Než obsah nádoby vyprázdnite, počkajte 5 minút, pretože nádoba sa počas procesu čistenia funkciou Calc-Clean zohrieva. 


Kliknite na video a zistite, aké je to jednoduché!

Naparovací žehliaci systém SpeedCare

Funkcia Calc Clean na odstraňovanie vodného kameňa


Zvukové a svetelné upozornenie funkcie Calc-Clean

 

 • Po 1 až 3 mesiacoch používania sa rozbliká kontrolka funkcie Calc-Clean a zariadenie začne pípať. Znamená to, že musíte vykonať proces Calc-Clean na odstránenie vodného kameňa.
 • Keď kontrolka funkcie Calc-Clean začne blikať a zariadenie pípať, môžete pokračovať v žehlení ešte 1 hodinu. Po tomto čase sa funkcia naparovania automaticky vypne a v žehlení naparovaním budete môcť pokračovať, až keď vykonáte postup Calc-Clean na odstránenie vodného kameňa.
 • Počas odstraňovania vodného kameňa pomocou funkcie Calc-Clean neodchádzajte od zariadenia.
 • Výstraha: Proces neprerušujte tým, že zdvihnete žehličku z nádoby Calc-Clean. Zo žehliacej plochy bude totiž vychádzať horúca voda a para.
Ikona návodu
Postup na odstránenie vodného kameňa vykonajte, hneď ako začne blikať kontrolka funkcie Calc-Clean a zariadenie začne nepretržite pípať.*
Ikona návodu
Do polovice naplňte nádobu na vodu.


 
Ikona návodu
Uistite sa, že je zariadenie zapojené do siete.
Ikona návodu
Zapnite zariadenie.

Ikona návodu
Otočte regulátor teploty do polohy CALC CLEAN.
 
Ikona návodu
Nádobu na odstraňovanie vodného kameňa Calc-Clean položte na žehliacu dosku alebo iný rovný a stabilný povrch.
Ikona návodu
Žehličku stabilne postavte na nádobu na odstraňovanie vodného kameňa Calc-Clean.**
 
Ikona návodu
Na 2 sekundy podržte tlačidlo Calc Clean, kým nebudete počuť krátke pípnutia.
 
Ikona návodu
Počkajte približne 2 minúty, kým zariadenie dokončí proces.

Ikona návodu
Po dokončení postupu na odstránenie vodného kameňa žehlička prestane pípať.
 
Ikona návodu
Žehličku utrite handričkou a postavte ju späť na základňu.

Ikona návodu
Počkajte približne 5 minút, kým nádoba vychladne, a horúcu vodu s vyplavenými čiastočkami vodného kameňa vylejte do výlevky.

Počas procesu Calc-Clean na odstránenie vodného kameňa bude zo žehliacej plochy vychádzať horúca voda a para a budú sa ozývať krátke pípnutia.

 

* Použite nádobu Calc-Clean, v ktorej sa bude zbierať znečistená voda.

** Je úplne bezpečné nechať žehličku počas celého procesu položenú na nádobe.

Jednoduché vyplachovanie

Odstránenie vodného kameňa z naparovacích žehliacich systémov Philips s funkciou Calc-Clean na odstraňovanie vodného kameňa

Jednoduché vyplachovanie
Jednoduché vyplachovanie
Jednoduché vyplachovanie
Jednoduché vyplachovanie

Ako odstrániť vodný kameň z naparovacích žehliacich systémov Philips s funkciou jednoduchého vyplachovania (Easy Rinse)
 

Dôležité: Pokiaľ je naparovací žehliaci systém horúci, nikdy neodpájajte vyplachovací uzáver na odstraňovanie vodného kameňa.
Video o odstraňovaní vodného kameňa z naparovacieho žehliaceho systému

Quick Calc Release

 

Pred použitím funkcie Quick Calc Release počkajte, kým žehlička vychladne.

Ikona návodu
Vyberte odpojiteľnú nádobu na vodu, oboma rukami pevne uchopte naparovací žehliaci systém a poriadne ním zatraste.
 
Ikona návodu
Prevráťte systém na bok tak, aby vyplachovací uzáver na odstraňovanie vodného kameňa smeroval nahor, a vyberte uzáver.

Ikona návodu
Vodu z naparovacieho žehliaceho systému nechajte vytiecť do výlevky.


Ikona návodu
Nalejte do jednotky čerstvú vodu, opäť ňou zatraste a vyprázdnite ju (ak chcete dosiahnuť čo najlepšie výsledky, tento postup zopakujte ešte dvakrát).

Ikona návodu
Vyplachovací uzáver na odstraňovanie vodného kameňa vložte späť do naparovacieho žehliaceho systému a pevne ho utiahnite.