Odstraňovanie vodného kameňa
Naparovací žehliaci systém Philips

Nielen vaše oblečenie potrebuje správnu starostlivosť. Doprajte ju aj naparovaciemu žehliacemu systému. V miestach, ktoré prichádzajú do styku s vodou, sa časom začne usádzať vodný kameň a vápenný povlak. Spočiatku nespôsobuje žiadne problémy, no postupne začne tvrdnúť a môže sa začať objavovať pri žehlení v podobe bielych alebo hnedých fľakov na vašom oblečení. Navyše, zanesený žehliaci systém má aj nižší výkon. Ako sa tomu vyhnúť? Riešenie je jednoduché. Používajte odstátu alebo prevarenú vodu. Ak vodu lejete priamo z vodovodu, žehliaci systém pravidelne čistite a zbavte vodného kameňa prípravkami na to určenými. Postaráte sa tak o dlhšiu životnosť vášho pomocníka a tiež top stav vyžehleného oblečenia.

Kazeta PerfectCare Pure

Funkcia Smart Calc Clean

Jednoduché vyplachovanie

Kazeta PerfectCare Pure

Odstraňovanie vodného kameňa z modelov PerfectCare Pure výmenou kazety PureSteam (GC024)

1. Svetelné a zvukové upozornenie na potrebu výmeny kazety ANTI-CALC

Kazetu ANTI-CALC proti vodnému kameňu vymeňte, keď sa rozbliká kontrolné svetlo odstraňovania vodného kameňa a zariadenie začne pípať.
Ak kazetu ANTI-CALC nevymeníte, automaticky sa vypne funkcia naparovania.

2. Výmena kazety ANTI-CALC

Žehličku zložte z platformy a otvorte priečinok na kazetu ANTI-CALC proti vodnému kameňu.
Potiahnite za gumený kryt na spodnej strane priečinka na kazety ANTI-CALC.
 
Kazetu ANTI-CALC zatlačte do priečinka, kým nezapadne na miesto, a zatvorte veko.

Poznámky:
 

 • Ak nechcete vymieňať kazetu ANTI-CALC, musíte používať demineralizovanú vodu alebo vodu s odfiltrovaným vodným kameňom z filtra IronCare.
 • V takom prípade musíte nechať použitú kazetu v priečinku.

Funkcia Easy De-Calc Plus

Odstraňovanie vodného kameňa v modeloch PerfectCare Elite pomocou funkcie Easy De-Calc Plus

V záujme predchádzania popáleninám zariadenie nezabudnite najskôr odpojiť od siete a nechať aspoň 2 hodiny úplne vychladnúť.

 

Odstraňovanie vodného kameňa – starostlivosť o produkt

Veľmi dôležité: Postup na odstránenie vodného kameňa vykonajte, hneď ako začne blikať kontrolka funkcie EASY DE-CALC a zariadenie začne nepretržite pípať.
Ak ste zariadenie práve používali a je horúce, nechajte ho najskôr úplne vychladnúť (2 hodiny).
Vytiahnite sieťový adaptér zo zásuvky.

Pod uzáver funkcie EASY DE-CALC podložte nádobu (s minimálnou kapacitou 250 ml) a otočte uzáverom proti smeru hodinových ručičiek.

Vytiahnite uzáver funkcie EASY DE-CALC a nechajte vodu vytiecť do nádoby. Keď je systém prázdny, uzáver utiahnite otočením v smere hodinových ručičiek.

Funkcia Easy De-Calc

Odstraňovanie vodného kameňa z naparovacích systémov Philips pomocou funkcie Easy De-Calc

V záujme predchádzania popáleninám zariadenie nezabudnite najskôr odpojiť od siete a nechať aspoň 2 hodiny úplne vychladnúť.

 

1. Svetelné upozornenie na potrebu odstránenia vodného kameňa

Postup na odstránenie vodného kameňa vykonajte, keď začne blikať kontrolka funkcie EASY DE-CALC.
Pravidelným vykonávaním postupu odstraňovania vodného kameňa predĺžite životnosť zariadenia a dosiahnete optimálny žehliaci výkon.

2. Postup odstránenia vodného kameňa


Skôr než začnete s odstraňovaním vodného kameňa, presvedčte sa, či je naparovací žehliaci systém vychladnutý.
Naparovací systém umiestnite na kraj stola alebo kuchynskej linky a pod uzáverom funkcie EASY DE-CALC podržte nádobu.
Vytiahnite uzáver funkcie EASY DE-CALC a nechajte vodu s čiastočkami vodného kameňa vytiecť do nádoby.
 
Keď voda prestane vytekať, zasuňte uzáver funkcie EASY DE-CALC späť na miesto a utiahnite ho otočením v smere hodinových ručičiek.

Ako hĺbkovo vyčistiť naparovací žehliaci systém

 

Kliknite na video a pozrite sa, aké je to jednoduché. Postupujte podľa týchto krokov.

 

Predĺžte životnosť svojho naparovacieho žehliaceho systému pravidelným dôkladným čistením raz za mesiac!

 

 • Nakloňte základňu, vyberte uzáver funkcie Easy De-Calc na jednoduché odstránenie vodného kameňa a do základne nalejte 500 ml vody.
 • Uzáver vložte späť a utiahnite. Zapnite naparovací žehliaci systém a počkajte 5 minút.
 • Prechádzajte žehličkou po kúsku látky vpred a vzad a pritom držte stlačený aktivátor pary.
 • Pokračujte, kým sa nevyprázdni nádoba na vodu a nevyplavia sa čiastočky vodného kameňa.
 • Keď žehlička vychladne, zo systému na jednoduché odstraňovanie vodného kameňa vylejte vodu.
  Predĺžte životnosť svojho naparovacieho žehliaceho systému pravidelným hĺbkovým čistením raz za mesiac!

Smart Calc Clean

Odstraňovanie vodného kameňa z modelu PerfectCare Viva pomocou funkcie Smart Calc-Clean

Pri vykonávaní postupu na odstránenie vodného nezabudnite mať pri sebe na to určenú nádobu, ktorá vám prácu ešte viac uľahčí.

1. Svetelné a zvukové upozornenie na potrebu odstránenia vodného kameňa

 

Nová funkcia Smart Calc Clean vás upozorní, keď bude potrebné odstrániť vodný kameň zo zariadenia.

Postup na odstránenie vodného kameňa vykonajte, keď sa rozbliká kontrolné svetlo odstraňovania vodného kameňa a zariadenie začne pípať.
 
Ak neodstránite vodný kameň, automaticky sa vypne funkcia naparovania.

S dodanou nádobou na odstraňovanie vodného kameňa Calc Clean môžete jednoducho odstrániť vodný kameň a dosiahnuť čistú paru.

2. Postup odstránenia vodného kameňa

 
 • Počas tohto procesu neodchádzajte od zariadenia.
 • Zo žehliacej plochy bude vychádzať horúca voda a para.
 • Proces odstraňovania vodného kameňa neprerušujte (trvá približne 2 minúty).
Nádobu na vodu naplňte do polovice a zapnite zariadenie.
Žehličku položte na nádobu na odstraňovanie vodného kameňa Calc Clean na rovnej stabilnej podložke.
Na 2 sekundy podržte tlačidlo Calc Clean, kým nebudete počuť krátke pípnutia.
Počkajte približne 2 minúty. Budete počuť krátke pípnutia.
Po dokončení postupu na odstránenie vodného kameňa žehlička prestane pípať.

Smart Calc Clean

Odstraňovanie vodného kameňa z modelu SpeedCare pomocou funkcie Smart Calc-Clean

Dôležité: Než obsah nádoby vyprázdnite, počkajte 5 minút, pretože nádoba sa počas procesu čistenia funkciou Calc-Clean zohrieva. 


Kliknite na video a zistite, aké je to jednoduché!

1. Svetelné a zvukové upozornenie na potrebu odstránenia vodného kameňa

 

Nová funkcia Smart Calc Clean vás upozorní, keď bude potrebné odstrániť vodný kameň zo zariadenia

Postup na odstránenie vodného kameňa vykonajte, keď sa rozbliká kontrolné svetlo odstraňovania vodného kameňa a zariadenie začne pípať.
Ak neodstránite vodný kameň, automaticky sa vypne funkcia naparovania.
S dodanou nádobou na odstraňovanie vodného kameňa Calc Clean môžete jednoducho odstrániť vodný kameň a dosiahnuť čistú paru.

2. Postup odstránenia vodného kameňa

 
 • Počas tohto procesu neodchádzajte od zariadenia.
 • Zo žehliacej plochy bude vychádzať horúca voda a para.
 • Proces odstraňovania vodného kameňa neprerušujte (trvá približne 2 minúty).
Nádobu na vodu naplňte do polovice a zapnite zariadenie.
Otočte regulátor teploty do polohy CALC CLEAN.
 
Žehličku položte na nádobu na odstraňovanie vodného kameňa Calc Clean na rovnej stabilnej podložke.
Na 2 sekundy podržte tlačidlo CALC CLEAN, kým nebudete počuť krátke pípnutia.
Počkajte približne 2 minúty. Budete počuť krátke pípnutia.
Po dokončení postupu na odstránenie vodného kameňa žehlička prestane pípať.

Smart Calc Clean

Odstraňovanie vodného kameňa z modelu FastCare pomocou funkcie Smart Calc-Clean

Dôležité: Než obsah nádoby vyprázdnite, počkajte 5 minút, pretože nádoba sa počas procesu čistenia funkciou Calc-Clean zohrieva. 


Kliknite na video a zistite, aké je to jednoduché!

Funkcia Calc Clean na odstraňovanie vodného kameňa


Zvukové a svetelné upozornenie funkcie Calc-Clean

 

 • Po 1 až 3 mesiacoch používania sa rozbliká kontrolka funkcie Calc-Clean a zariadenie začne pípať. Znamená to, že musíte vykonať proces Calc-Clean na odstránenie vodného kameňa.
 • Keď kontrolka funkcie Calc-Clean začne blikať a zariadenie pípať, môžete pokračovať v žehlení ešte 1 hodinu. Po tomto čase sa funkcia naparovania automaticky vypne a v žehlení naparovaním budete môcť pokračovať, až keď vykonáte postup Calc-Clean na odstránenie vodného kameňa.
 • Počas odstraňovania vodného kameňa pomocou funkcie Calc-Clean neodchádzajte od zariadenia.
 • Výstraha: Proces neprerušujte tým, že zdvihnete žehličku z nádoby Calc-Clean. Zo žehliacej plochy bude totiž vychádzať horúca voda a para.
Postup na odstránenie vodného kameňa vykonajte, hneď ako začne blikať kontrolka funkcie Calc-Clean a zariadenie začne nepretržite pípať.*
Do polovice naplňte nádobu na vodu.


 
Uistite sa, že je zariadenie zapojené do siete.
Zapnite zariadenie.

Otočte regulátor teploty do polohy CALC CLEAN.
 
Nádobu na odstraňovanie vodného kameňa Calc-Clean položte na žehliacu dosku alebo iný rovný a stabilný povrch.
Žehličku stabilne postavte na nádobu na odstraňovanie vodného kameňa Calc-Clean.**
 
Na 2 sekundy podržte tlačidlo Calc Clean, kým nebudete počuť krátke pípnutia.
 
Počkajte približne 2 minúty, kým zariadenie dokončí proces.

Po dokončení postupu na odstránenie vodného kameňa žehlička prestane pípať.
 
Žehličku utrite handričkou a postavte ju späť na základňu.

Počkajte približne 5 minút, kým nádoba vychladne, a horúcu vodu s vyplavenými čiastočkami vodného kameňa vylejte do výlevky.

Počas procesu Calc-Clean na odstránenie vodného kameňa bude zo žehliacej plochy vychádzať horúca voda a para a budú sa ozývať krátke pípnutia.

 

* Použite nádobu Calc-Clean, v ktorej sa bude zbierať znečistená voda.

** Je úplne bezpečné nechať žehličku počas celého procesu položenú na nádobe.

Jednoduché vyplachovanie

Odstránenie vodného kameňa z naparovacích žehliacich systémov Philips s funkciou Calc-Clean na odstraňovanie vodného kameňa

Ako odstrániť vodný kameň z naparovacích žehliacich systémov Philips s funkciou jednoduchého vyplachovania (Easy Rinse)
 

Dôležité: Pokiaľ je naparovací žehliaci systém horúci, nikdy neodpájajte vyplachovací uzáver na odstraňovanie vodného kameňa.

Quick Calc Release

 

Pred použitím funkcie Quick Calc Release počkajte, kým žehlička vychladne.

Vyberte odpojiteľnú nádobu na vodu, oboma rukami pevne uchopte naparovací žehliaci systém a poriadne ním zatraste.
 
Prevráťte systém na bok tak, aby vyplachovací uzáver na odstraňovanie vodného kameňa smeroval nahor, a vyberte uzáver.

Vodu z naparovacieho žehliaceho systému nechajte vytiecť do výlevky.


Nalejte do jednotky čerstvú vodu, opäť ňou zatraste a vyprázdnite ju (ak chcete dosiahnuť čo najlepšie výsledky, tento postup zopakujte ešte dvakrát).

Vyplachovací uzáver na odstraňovanie vodného kameňa vložte späť do naparovacieho žehliaceho systému a pevne ho utiahnite.