sustainability

Udržitelnost

frans-van-houten

Naším cieľom ako poprednej spoločnosti v oblasti zdravotníckych technológií je zlepšiť zdravie a spokojnosť ľudí prostredníctvom zmysluplných inovácií a do roku 2030 pozitívne ovplyvniť 2,5 miliardy životov ročne.

 

Naším cieľom je zodpovedne a udržateľne rozvíjať spoločnosť Philips, a preto si neustále stanovujeme náročné environmentálne a sociálne ciele a dodržiavame najvyššie štandardy riadenia.

 

Zodpovedné správanie voči planéte a spoločnosti máme zakorenené v DNA. Som presvedčený, že toto je najlepší spôsob, ako vytvoriť vynikajúcu a dlhodobú hodnotu pre viaceré zainteresované strany spoločnosti Philips.

Frans van Houten,

CEO Philips

Náš přístup

 


Spoločnosť Philips prikladá najvyššiu prioritu svojim záväzkom v enviromentálnej a sociálnej oblasti a oblasti správy a riadenia spoločnosti (ESG).

 

Medzi základné body záväzkov spoločnosti Philips v oblasti ESG na rok 2025 patrí 100 % nových produktov uvádzaných na trh v súlade s požiadavkami EcoDesign, rozšírenie prístupu k starostlivosti pre 300 miliónov ľudí v komunitách s nedostatočnou starostlivosťou a úplná transparentnosť daňových príspevkov.

 

Náš prístup k environmentálnemu a sociálnemu rozmeru sa odráža v našom záväzku plniť ciele trvalo udržateľného rozvoja Organizácie Spojených národov č. 3, 12 a 13:

 

  • SDG 3: Zabezpečenie zdravého života a podpora spokojnosti pre všetkých v každom veku
  • SDG 12: Zabezpečenie udržateľných modelov spotreby a výroby
  • SDG 13: Prijatie naliehavých opatrení na boj proti zmene klímy a jej dôsledkom

 

Viac informácií

You are about to visit a Philips global content page

You are about to visit the Philips USA website.

You are about to visit a Philips global content page

You are about to visit the Philips USA website.

Naša lokalita sa najlepšie zobrazuje v najnovšej verzii prehľadávača Microsoft Edge, Google Chrome alebo Firefox.