Udržateľný rozvoj

Udržateľný rozvoj

Zmysluplné inovácie v spoločnosti Philips

 

V spoločnosti Philips sa snažíme, aby bol svet zdravší a udržateľnejší prostredníctvom inovácií. Naším cieľom je zlepšovať životy troch miliárd ľudí ročne do roku 2025. Náš program EcoVision je hlavnou hnacou silou pre realizáciu tejto vízie spoločnosti.

Náš sociálny prístup

 

Objavte naše inovatívne riešenia globálnych spoločenských otázok, ktoré zároveň stimulujú obchodný rast.

 

Pre viac informácií navštívte našu globálnu stránku

Náš environmentálny prístup

 

V spoločnosti Philips investujeme do vývoja ekologických technológií a umožňujeme našim zákazníkom prispieť k zdravšiemu svetu každý deň výberom ekologicky šetrných výrobkov. Prijímame opatrenia k neustálemu znižovaniu vplyvu našej činnosti na životné prostredie a na zabezpečenie zdravých ekosystémov.

 

Pre viac informácií navštívte našu globálnu stránku

Výročná správa

 

Spoločnosť Philips informovala o svojich aktivitách v oblasti udržateľného rozvoja v roku 2012 vo svojej výročnej správe. Výročná správa zahŕňa údaje o finančných, sociálnych a environmentálnych ukazovateľoch týchto aktivít.

 

Viac informácií nájdete v našej Výročnej správe

Ocenenia a uznania

 

Využívame rôzne externé zdroje informácií, aby sme dokázali zlepšovať naše systémy riadenia a vykazovania udržateľného rozvoja. Sme hrdí na uznania, ktoré sme v priebehu rokov za svoje pôsobenie v oblasti udržateľného rozvoja dosiahli.

 

Viac o oceneniach a uznaniach za udržateľný rozvoj

Zmysluplné inovácie

 

Stiahnite si infografiku o udržateľnom rozvoji v spoločnosti Philips, princípy a postupy a metodológiu programu EcoVision.

 

Navštívte knižnicu súborov na stiahnutie