Ministerstvo Energetiky vyhlásilo spoločnosť Philips za víťaza súťaže L Price


Na podnet Ministerstva Energetiky Philips prináša nové energeticky úsporné alternatívy svetelných zdrojov pre náhradu klasických žiaroviek

august 3, 2011

Washington, USA - Ministerstvo Energetiky v Spojených štátoch amerických dnes oznámilo, že Philips Lighting Severná Amerika vyhrala v kategórii náhrad 60W žiaroviek v súťaži Bright Tomorrow Lighting Prize (L Prize). Súťaž Ministerstva Energetiky L prize motivovalo priemysel s osvetľovacou technikou k vývoju vysoko výkonných a úsporných náhrad za tradičné žiarovky, ktoré americkým občanom a podnikom ušetria nemalé sumy. Ak by bola každá 60W žiarovka nahradená 10W žiarovkou ocenenou L-prize, celá krajina by ušetrila približne 35 terawatt hodín energie, 3,9 miliardy amerických dolárov ročne a nevyprodukovala by zbytočne dvadsať miliónov ton emisií oxidu uhličitého.

 

V roku 2009 dodané Philips LED žiarovky sa úspešne podrobili 18 mesačným náročným laboratórnym testom a skúškam potvdzujúcim splnenie prísnych požiadaviek súťaže L-prize - bolo potrebné zabezpečiť, aby výkon, kvalita, životnosť a dostupnosť vyhovovali všetkým očakávaniam širokej verejnosti a masovej výroby.

 

"Súťaž L prize vyzýva najlepšie a najchytrejšie mozgy v priemysle svetelnej techniky v Spojených štátoch, aby napredovali v technológii míľovými krokmi s cieľom dosiahnuť výraznú úsporu nákladov vynaložených na osvetlenie domácností a podnikov každý rok," uviedol minister energetiky Steven Chu. "Cena L Prize nielen stimuluje inovatívne spoločnosti ako je Philips, aby dosiahli ešte energeticky účinnejšie LED technológie, ale podnecuje aj svetelný priemysel, aby cenovo sprístupnil LED riešenia pre americké rodiny."

 

"Súťaž L Prize sme poňali ako príležitosť pre inovácie a vytvorenie energeticky úspornej alternatívy pre produkt, ktorý sa takmer nezmenil po viac ako jedno storočie." uviedla Zia Eftekhar, generálna riaditeľka Philips Lighting v Severnej Amerike. "Skutočnosť, že sme prvá a jediná spoločnosť, ktorá je schopná predstaviť výrobok po dôkladnom, 18 - mesačnom testovaní nielen podčiarkuje náš záväzok k inováciám a kvalite, ale vyzdvihuje aj našu schopnosť priniesť do popredia špičkové technológie.

 

Od roku 2008 cena L Prize Ministerstva Energetiky sa zameriava na 60W žiarovku z toho dôvodu, že je jedným z najrozšírenejších typov žiaroviek u spotrebiteľov, čo predstavuje zhruba polovicu domáceho trhu žiaroviek. Inovácie v oblasti osvetlenia domácností a komerčného osvetlenia motivované súťažou L Prize zvyšujú sortiment dostupných svetelných zdrojov pre zákazníkov, podporujú snahu ministerstva znížiť národnú spotrebu elektrickej energie, vytvárajú nové pracovné miesta a šetria peniaze americkým rodinám a podnikateľom.

Víťazný výrobok spoločnosti Philips vynikal v prísnych dlhodobých a krátkodobých výkonnostných testoch vykonaných nezávislými laboratóriami a hodnotenia prebiehali pomocou technického zázemia a ďalších partnerov. Výrobok tiež vyhovel rôznym záťažovým testom, v ktorých bol produkt vystavený rôznym extrémnym podmienkam ako sú nízke a vysoké teploty, vlhkosť, vibrácie, nízke a vysoké napätie a rôzne iné odchýlky  elektrickej siete. Výrobok Philips, víťaz súťaže L prize, mal stanovenú minimálnu požadovanú životnosť 25.000 hodín, v porovnaní s 1000 a 3000 hodinami životnosti žiaroviek, ktoré má víťaz nahradiť. Výrobok využíva solídnu osvetľovaciu techniku, ktorá využíva svetelné diódy (LED) namiesto elektrických vlákien, plaziem a plynov a má potenciál použiť oveľa menej elektrickej energie ako iné technológie svetelnej techniky. Philips ako víťaz dostane finančnú odmenu 10 miliónov amerických dolárov, rovnako ako aj logo partnera L prize pre propagáciu produktu. K dnešnému dňu je pripravených 31 partnerov na propagáciu a rozvoj trhu pre víťazný výrobok. Víťazná náhrada za 60W žiarovku môže doraziť do obchodov  najskôr začiatkom roka 2012.

 

$(GEO{'country_code'})"};