Oznámenie o ochrane osobných údajov výrobku
Philips Sonicare for Kids

Toto Oznámenie o ochrane osobných údajov bolo naposledy aktualizované 26. marca 2018

Výrobok Philips Sonicare for Kids poskytuje poradenstvo rodičom vo veci zlepšovania a sledovania návykov ich detí pri čistení zubov, poskytovania prispôsobených informácií na základe dát z čistenia zubov ich detí a ďalšie služby (súhrnne Služby) používateľom z celého sveta. Toto Oznámenie o ochrane osobných údajov má za cieľ poskytnúť vám informácie o vašich individuálnych právach a o našich postupoch súvisiacich s ochranou súkromia, keď používate naše Služby, vrátane údajov, ktoré zhromažďujeme, prečo ich zhromažďujeme a čo s nimi robíme.

 

Výrobok Philips Sonicare for Kids používa osobné údaje zhromaždené alebo spracované rúčkou zubnej kefky Philips Sonicare for Kids pripojenou k zariadeniam Bluetooth (Zariadenie) a/alebo mobilnou aplikáciou Philips Sonicare for Kids (Aplikácia).

 

Toto Oznámenie o ochrane osobných údajov sa vzťahuje na údaje zhromažďované alebo spracúvané Zariadením a/alebo Aplikáciou, ktoré podliehajú riadeniu alebo kontrole spoločnosti Koninklijke Philips N.V. alebo ktorejkoľvek jej pridruženej alebo dcérskej spoločnosti („Philips“, „naše“, „my“ alebo „nás“).

 

Prečítajte si tiež Oznámenie o súboroch cookie a Zmluvné podmienky používania, kde nájdete podmienky, na základe ktorých používate naše Služby.

Aké Osobné údaje zhromažďujeme a na aké Účely

 

Počas poskytovania Služieb prijímame a zhromažďujeme osobné údaje popísané podrobnejšie nižšie, keď sťahujete a inštalujete Aplikáciu, či k nej pristupujete, prípadne keď tieto akcie vykonávate na Zariadení, alebo keď používate naše Služby. Tieto osobné údaje môžeme použiť na poskytovanie vyžiadaných Služieb v rámci dodržania zmluvných povinností, aby sme mohli prevádzkovať, poskytovať, vylepšovať, prispôsobovať, podporovať a propagovať naše Služby na základe našich legitímnych záujmov, prípadne na to, aby sme zaistili súlad s príslušnými zákonnými povinnosťami. Ak nechcete, aby sme zhromažďovali a spracovávali vaše osobné údaje, nemusíte mať prístup k používaniu našich Služieb.

account data

Citlivé osobné údaje

Pred akýmkoľvek zhromažďovaním citlivých osobných údajov vás na to upozorníme a požiadame vás o explicitný súhlas. Medzi tieto údaje patria údaje o čistení zubov dieťaťa, ktoré zhromažďujeme po vyjadrení explicitného súhlasu. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracovania na základe súhlasu pred jeho odvolaním.

 

Žiadame vás, aby ste nám v Aplikácii, prostredníctvom nej ani iným spôsobom neodosielali a ani nezverejňovali žiadne citlivé osobné údaje (ako sú informácie vzťahujúce sa na rasový alebo etnický pôvod, číslo sociálneho poistenia, politické názory, náboženské vyznanie, zdravotné údaje, biometriky a genetické vlastnosti, trestnoprávna minulosť či členstvo v odboroch).

Prečítajte si viacČítať menej

Údaje o konte

V priebehu procesu vytvorenia konta zhromažďujeme vaše osobné údaje. Do aplikácie sa môžete prihlásiť pomocou konta MyPhilips alebo prostredníctvom profilu na sociálnych médiách. Medzi osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, patrí: používateľské meno, profilová fotografia, meno, e-mailová adresa, pohlavie, dátum narodenia alebo vek, krajina, jazyk, posledný tweet, adresa URL profilu, profil na sociálnych médiách, poloha a heslo.

 

  • Zhromaždené osobné údaje sa používajú na vytvorenie a správu vášho konta. Svoje konto môžete použiť na bezpečné prihlásenie sa do aplikácie. Ak si vytvoríte konto MyPhilips na prihlásenie sa do aplikácie, použijeme ho na odoslanie uvítacieho e-mailu na účely overenia vášho používateľského mena a hesla, na komunikáciu s vami v prípade vašich otázok, na odosielanie oznámení výlučne súvisiacich so službami alebo na priamu marketingovú komunikáciu, ak sa prihlásite na jej odber. Svoje konto MyPhilips môžete taktiež používať na objednávanie produktov alebo služieb od spoločnosti Philips, účasť na akciách alebo hrách, účasť na aktivitách v sociálnych médiách súvisiacich s akciami spoločnosti Philips (napríklad kliknutie na „páči sa mi“ alebo „zdieľať“) a účasť na testovaní produktov alebo na prieskumoch o produktoch.
Prečítajte si viacČítať menej
Data filled in by you

Ostatné poskytované údaje

Medzi tieto údaje patrí vaše meno, e-mailová adresa, jedinečný identifikátor a pohlavie.

 

  • Zhromažďované údaje sa používajú na posielanie informácií o najnovších produktoch, službách a ďalších možnostiach a vývojových trendoch v spoločnosti Philips. Tieto údaje je možné použiť tiež na upozornenie na potrebu výmeny kefkového nadstavca. Upozornenia odosielame pomocou e-mailu a/alebo push notifikácií.
Prečítajte si viacČítať menej

Údaje zariadenia

Pri používaní Zariadenia alebo keď naň inštalujete obsah či k nemu pristupujete, môžeme zhromažďovať informácie špecifické pre dané Zariadenie. Sem patria informácie o vašom Zariadení vrátane jedinečného používateľského čísla zariadenia. Ďalej zhromažďujeme údaje o reláciách a využívaní súvisiace s používaním Zariadenia.

 

Ak používate rúčku zubnej kefky Philips Sonicare for Kids pripojenú k zariadeniu Bluetooth, Zariadenie zaznamenáva informácie o tom, ako si vaše dieťa čistí zuby, a údaje z rúčky a následne ich odosiela do Aplikácie. Po pripojení zubnej kefky či kefiek Philips Sonicare k Aplikácii použije Aplikácia údaje rúčky zubnej kefky na nastavenie dvojminútového čistenia, počas ktorého budú vaše deti povzbudzované v čistení zubov pomocou interaktívnej hry. Aplikácia použije údaje, aby poskytla rodičom pokyny a podporu pri kontrolovaní, udržiavaní, monitorovaní alebo utvrdzovaní návykov detí pri čistení zubov a taktiež prispôsobené informácie o čistení zubov a míľniky vychádzajúce z údajov čistenia zubov detí. Ak rodič neposkytne implicitný súhlas – údaje používané s touto funkciou ostávajú v Aplikácii vo vašom zariadení. Tieto údaje zahŕňajú tiež jedinečné používateľské číslo Zariadenia, údaje o čase a využívaní, teda informácie o tom, ako používate dané Zariadenie či Zariadenia.

 

Zhromaždené údaje sa používajú na zabezpečenie služieb Aplikácie.

Prečítajte si viacČítať menej
Cookies

Súbory „cookie“

Na prevádzku, poskytovanie, vylepšovanie, analýzu a prispôsobenie našich Služieb používame súbory cookie, značky a ďalšie podobné technológie. Súbory cookie nám umožňujú rozpoznať vaše mobilné zariadenie a zhromažďovať nasledujúce osobné údaje (informácie týkajúce sa používania Aplikácie): jedinečné používateľské číslo Zariadenia, adresa IP mobilného zariadenia, typ mobilného internetového prehliadača a operačného systému, údaje o relácii a využívaní, ako aj informácie o výkonnosti súvisiace s používanou službou.

 

Ďalšie informácie o používaní súborov cookie a podobných technológií využívaných touto Aplikáciou nájdete v Oznámení o súboroch cookie, ktoré je k dispozícii v nastaveniach súkromia Aplikácie.

Prečítajte si viacČítať menej
Location data

Údaje o polohe

Keď povolíte prístup k údajom o polohe, môžeme zhromažďovať informácie o geografickej polohe vášho mobilného zariadenia. Zhromažďovanie informácií o geografickej polohe môžete kedykoľvek zablokovať prostredníctvom nastavení Aplikácie alebo mobilného zariadenia.

Transakčné informácie

Keď platíte za naše Služby, môžeme prijať informácie a potvrdenia, ako sú doklady o platbe vrátane údajov z obchodov s aplikáciami alebo od iných tretích strán, ktoré spracúvajú vašu platbu.

 

Podpora zákazníkov

Môžete nám poskytnúť informácie súvisiace s používaním našich Služieb vrátane vašej komunikácie so spoločnosťou Philips a kontaktných informácií, aby sa s vami mohlo spojiť Stredisko starostlivosti o zákazníkov. My prevádzkujeme a poskytujeme naše Služby vrátane poskytovania podpory, vylepšení, opráv a prispôsobenia našich Služieb. Vaše informácie tiež použijeme na odpoveď, keď nás kontaktujete.

Combined data

Kombinované údaje

Vaše osobné údaje môžeme kombinovať spolu s údajmi konta, ďalšími poskytnutými údajmi, údajmi Zariadenia, súbormi cookie, údajmi o polohe, údajmi zhromažďovanými počas používania a interakcií s digitálnymi kanálmi spoločnosti Philips, ktoré zahŕňajú údaje sociálnych médií, webových stránok, e-mailov, aplikácií a prepojených produktov, adresy IP, súbory cookie, informácie o zariadení, komunikácie, na ktoré kliknete alebo klepnete, podrobnosti o polohe a webové stránky, ktoré navštívite.

 

Kombinované údaje sa analyzujú a používajú s cieľom poskytovania Služieb (napr. na odosielanie pripomenutí na výmenu kefkového nadstavca zubnej kefky Philips Sonicare for Kids, podporu internej prevádzky Aplikácie) a na vylepšovanie obsahu, funkcií a použiteľnosti Aplikácie, Zariadenia a Služieb, ako aj na vývoj nových produktov a služieb.

 

Ak sa prihlásite na príjem propagačných správ týkajúcich sa produktov, služieb, udalostí a propagačných akcií spoločnosti Philips, ktoré by vás mohli zaujímať na základe vašich predvolieb a správania na internete, môžeme vám posielať marketingové a propagačné správy prostredníctvom e-mailu, telefónu a iných digitálnych kanálov, ako sú mobilné aplikácie a sociálne médiá. Na prispôsobenie našej komunikácie na základe vašich predvolieb a správania a na poskytovanie relevantnejších a osobnejších správ môžeme analyzovať a kombinovať vaše osobné údaje. Odber týchto komunikácií môžete kedykoľvek zrušiť.

Prečítajte si viacČítať menej

Povolenia

Aplikácia môže požiadať o povolenie na prístup k vášmu telefónu alebo snímačom (napr. fotoaparátu, sieti Wi-Fi, geografickej polohe alebo rozhraniu Bluetooth) a ďalším údajom (napr. fotkám, programu a kontaktom) vo vašom mobilnom zariadení.

 

  • Tieto údaje používame iba vtedy, keď to je nevyhnutné na poskytovanie Služieb a iba s vaším explicitným súhlasom.

 

  • Niekedy je technickou podmienkou operačného systému vášho mobilného zariadenia určité povolenie. V takom prípade vás Aplikácia môže požiadať o povolenie pristupovať k údajom snímačov. Tieto údaje však nebudeme zhromažďovať, pokiaľ to nie je potrebné na poskytovanie Služby a Aplikácie a pokým nám na to neposkytnete svoj súhlas.
Prečítajte si viacČítať menej
Third parties

S kým sa zdieľajú Osobné údaje?

 

Spoločnosť Philips môže poskytnúť vaše osobné údaje poskytovateľom služieb tretích strán, obchodným partnerom a ďalším tretím stranám v súlade s týmto Oznámením o ochrane osobných údajov a príslušnými platnými zákonmi.

Poskytovatelia služieb

Pri prevádzke, poskytovaní, vylepšovaní, analýze, prispôsobovaní, podpore a propagácií našich Služieb spolupracujeme s poskytovateľmi služieb tretích strán.

 

Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s nasledujúcimi poskytovateľmi služieb:

 

  • Poskytovatelia IT a cloudových služieb

Títo poskytovatelia služieb dodávajú potrebný hardvér, softvér, sieťové služby, úložiská, transakčné služby a/alebo súvisiacu technológiu potrebné na spustenie Aplikácie alebo poskytovanie Služieb.

 

Spoločnosť Philips vyžaduje od poskytovateľov služieb poskytovanie adekvátnej úrovne ochrany osobných údajov, ktorá je podobná úrovni ochrany poskytovanej nami. Od našich poskytovateľov služieb požadujeme, aby spracúvali osobné údaje v súlade s našimi pokynmi a iba na špecifické účely uvedené vyššie, aby mali prístup iba k minimálnemu množstvu údajov potrebnému na poskytovanie konkrétnej služby a aby zaistili bezpečnosť vašich osobných údajov.

 

Ostatné tretie strany

Spoločnosť Philips môže tiež spolupracovať s ďalšími tretími stranami, ktoré spracúvajú vaše osobné údaje na ich vlastné účely. Prečítajte si príslušné oznámenia o ochrane osobných údajov, kde nájdete informácie o postupoch súvisiacich s ochranou súkromia vrátane typov zhromažďovaných osobných údajov, spôsobu ich použitia, spracovania a ochrany.

 

Keď spoločnosť Philips zdieľa osobné údaje s treťou stranou používajúcou osobné údaje na vlastné účely, bude vás o tom informovať a získa od vás súhlas v súlade s príslušnými platnými zákonmi ešte pred zdieľaním vašich údajov.

 

Spoločnosť Philips občas predá svoj podnik alebo časť svojho podniku inej spoločnosti. Takýto prenos vlastníctva môže zahŕňať prenos vašich osobných údajov priamo súvisiaci s predajom príslušnej kupujúcej spoločnosti. Všetky naše práva a povinnosti na základe Oznámenia o ochrane osobných údajov môže spoločnosť Philips voľne previesť akejkoľvek pridruženej spoločnosti v súvislosti so zlúčením, prevzatím, reštrukturalizáciou alebo predajom majetku alebo iným právnym úkonom. Vaše osobné údaje môžeme previesť ľubovoľnej pridruženej spoločnosti, nástupníckemu subjektu alebo novému vlastníkovi.

 

Prenos údajov do iných krajín

Vaše osobné údaje môžu byť uchovávané a spracovávané v ľubovoľnej krajine, v ktorej máme pobočku alebo v ktorej sídlia poskytovatelia služieb, ktoré využívame. Používaním Služieb vyjadrujete súhlas s prenosom informácií (ak nastane) do krajín mimo krajiny vášho bydliska, ktoré môžu mať pravidlá na ochranu údajov odlišné od pravidiel vo vašej krajine. Za určitých okolností môžu mať súdy, orgány činné v trestnom konaní, regulačné agentúry alebo bezpečnostné úrady v týchto krajinách nárok na prístup k vašim Osobným údajom.

 

Ak sa nachádzate v EHP, vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté našim partnerom alebo poskytovateľom služieb v krajinách mimo EHP, ktoré Európska komisia rozpoznáva ako krajiny poskytujúce dostatočnú úroveň ochrany údajov podľa štandardov EHP (úplný zoznam týchto krajín je k dispozícii tu http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm. V prípade prenosu z krajín EHP do krajín, ktoré Európska komisia nepovažuje za dostatočne chrániace údaje (napríklad USA), sme prijali primerané opatrenia, ako sú napríklad Záväzné korporátne pravidlá pre údaje zákazníkov, dodávateľov a obchodných partnerov a štandardné zmluvné doložky prijaté Európskou komisiou na ochranu vašich Osobných údajov. Kópiu týchto opatrení môžete získať prostredníctvom odkazu vyššie alebo kontaktovaním nás na e-mail privacy@philips.com.

 

Ako dlho uchovávame vaše údaje?

Vaše osobne údaje budeme uchovávať tak dlho, ako to bude potrebné alebo povolené na základe účelov, na ktoré boli zhromažďované. Medzi kritériá určovania doby uchovávania patria: (i) dĺžka používania Aplikácie a Služieb; (ii) existencia zákonnej povinnosti voči nám; (iii) fakt, či je uchovávanie vhodné vzhľadom na naše právne postavenie (napríklad v súvislosti s platnými obmedzeniami, súdnymi procesmi alebo regulačnými vyšetrovaniami).

Prečítajte si viacČítať menej
Choices and rights

Vaše voľby a práva

Ak chcete odoslať žiadosť o prístup, opravu, vymazanie, obmedzenie alebo námietku voči spracovaniu osobných údajov, ktoré ste nám v minulosti poskytli, prípadne ak chcete odoslať žiadosť o získanie elektronickej kópie svojich osobných údajov na účely ich prenosu inej spoločnosti (do rozsahu, na ktorý máte zákonný nárok), môžete nás kontaktovať na adrese privacy@philips.com. Na vašu žiadosť odpovieme v súlade s platnými právnymi predpismi.

 

Vo svojej žiadosti jasne uveďte údaje, ku ktorým chcete získať prístup, ktoré chcete opraviť, vymazať, obmedziť alebo ohradiť sa voči ich spracovaniu. Aby sme dokázali zabezpečiť dostatočnú ochranu, môžeme spracovať iba žiadosti týkajúce sa osobných údajov prepojených s vaším kontom, e-mailovou adresou alebo inými informáciami z vášho konta, ktoré použijete na odoslanie žiadosti. Pred spracovaním vašej žiadosti môžeme požadovať overenie vašej identity. Pokúsime sa vyhovieť vašej žiadosti ihneď ako to bude možné.

 

Upozorňujeme, že ak využijete (niektoré) svoje možnosti a práva, nemusíte mať k dispozícii na používanie určité Služby (ich časti alebo ako celok).

Prečítajte si viacČítať menej
We protect your personal data

Chránime vaše osobné údaje

Našu povinnosť chrániť vaše údaje, ktoré ste zverili spoločnosti Philips, berieme veľmi vážne. Preto podnikáme kroky na ochranu pred neúmyselným alebo neoprávneným pozmenením, stratou, zneužitím zverejnením alebo prístupom. Spoločnosť Philips využíva na ochranu vašich údajov celú škálu bezpečnostných technológií a technických a organizačných opatrení. S týmto cieľom implementujeme (okrem iného) kontroly prístupu, používame brány firewall a bezpečnostné protokoly.

Prečítajte si viacČítať menej
Special information for parents

Špeciálne informácie pre rodičov

Služby sú zacielené na deti, ako to definujú platné právne predpisy. Interné pravidlá spoločnosti Philips ukladajú povinnosť zaistiť súlad so zákonom týkajúcim sa zhromažďovania, používania a zverejňovania osobných údajov detí, pokiaľ to vyžaduje ich rodič alebo poručník. Zaviazali sme sa chrániť súkromie detí a rázne podporujeme rodičov a poručníkov, aby sa aktívne zaujímali o aktivity a záujmy svojich detí na internete.

 

Ak ste rodič alebo opatrovník a zistíte, že vaše dieťa nám poskytlo osobné údaje bez vášho súhlasu, kontaktujte nás na adrese privacy@philips.com. Keď sa dozvieme, že nám dieťa poskytlo svoje osobné údaje, odstránime ich z našich záznamov.

Prečítajte si viacČítať menej
Local specific information

Informácie špecifické pre lokalitu: Práva na ochranu osobných údajov v štáte Kalifornia (iba USA)

Občiansky zákonník štátu Kalifornia, časť 1798.83, povoľuje našim zákazníkom s trvalým pobytom v Kalifornii požiadať a získať od nás raz za rok bezplatné informácie o osobných údajoch (ak nejaké existujú), ktoré sme poskytli tretím stranám na účely priameho marketingu v priebehu predchádzajúceho kalendárneho roka. Ak takýto prípad nastane, informácie budú obsahovať zoznam kategórií osobných údajov, ktoré boli zdieľané, a názvy a adresy všetkých tretích strán, s ktorými informácie boli zdieľané v bezprostredne predchádzajúcom kalendárnom roku. Ak máte trvalý pobyt v Kalifornii a chcete podať takúto žiadosť, prejdite na našu webovú stránku zabezpečenia: http://www.philips.com/a-w/privacy/questions-and-feedback.html

Prečítajte si viacČítať menej
Changes to the privacy notice

Zmeny v tomto Vyhlásení o ochrane osobných údajov

Naše Služby sa môžu z času na čas zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme právo občas doplniť alebo aktualizovať toto Oznámenie o ochrane osobných údajov. Keď aktualizujeme toto Oznámenie o ochrane osobných údajov, tiež aktualizujeme dátum vo vrchnej časti tohto oznámenia.

 

Odporúčame vám, aby ste pravidelne kontrolovali najnovšiu verziu tohto Oznámenia o ochrane osobných údajov.

 

Nové Oznámenie o ochrane osobných údajov nadobúda platnosť hneď po zverejnení. Ak s revidovaným vyhlásením nesúhlasíte, upravte svoje predvoľby alebo zvážte ukončenie používania našich Služieb. Ak budete naďalej pristupovať k našim Službám a využívať ich aj po tom, ako tieto zmeny vstúpia do platnosti, potvrdzujete tým, že ste sa informovali o revidovanom Oznámení o ochrane osobných údajov a vyjadrujete s ním súhlas.

Prečítajte si viacČítať menej
Contact

Kontaktujte nás

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa tohto Oznámenia o ochrane osobných údajov alebo o tom, ako spoločnosť Philips používa vaše osobné údaje, kontaktujte nášho zástupcu pre ochranu údajov a adrese privacy@philips.com. Okrem toho máte právo podať sťažnosť príslušnému nadriadenému orgánu vo vašej krajine alebo regióne.

 

Koninklijke Philips N.V.

High Tech Campus 5

5656AE, Eindhoven

Holandsko