PN

Oznámenie
o ochrane osobných údajov v aplikácii Philips Sonicare for Kids

Toto oznámenie o ochrane osobných údajov bolo naposledy aktualizované 19. januára 2021.


 

Aplikácia Philips Sonicare for Kids (ďalej len „aplikácia“) pomáha rodičom zlepšovať a sledovať návyky čistenia zubov ich detí a poskytuje im personalizované informácie o čistení zubov na základe údajov o čistení zubov ich detí (ďalej len „služby“).

Táto aplikácia používa osobné údaje zhromaždené alebo spracované rúčkou zubnej kefky Philips Sonicare for Kids s pripojením Bluetooth (ďalej len „zariadenie“) a/alebo aplikáciou. Správcom vašich osobných údajov v rámci tohto oznámenia o ochrane osobných údajov je spoločnosť Philips Oral Healthcare, LLC s adresou 22100 Bothell Everett Highway, Bothell WA 98021, USA (ďalej len „Philips“ alebo „my“).

 

Toto oznámenie o ochrane osobných údajov sa vzťahuje na osobné údaje zhromaždené aplikáciou alebo zariadením. Účelom tohto oznámenia o ochrane osobných údajov je pomôcť vám porozumieť našim postupom ochrany osobných údajov uplatňovaným pri vašom používaní našich služieb vrátane toho, aké údaje zhromažďujeme, prečo ich zhromažďujeme a čo s nimi robíme, ako aj tomu, aké máte osobné práva.

 

Prečítajte si tiež naše oznámenie o súboroch cookie a podmienky používania, ktoré opisujú podmienky, na základe ktorých používate naše služby.

Aké informácie a osobné údaje sa zhromažďujú a na aké účely?

 

Pri poskytovaní našich služieb vrátane vášho prístupu k tejto aplikácii, jej stiahnutia a inštalácie získavame alebo zhromažďujeme informácie a osobné údaje, ktoré sa podrobne opisujú nižšie.

account data

Citlivé analytické údaje

V prípade, že udelíte súhlas, budeme zhromažďovať analytické údaje o návykoch čistenia zubov vášho dieťaťa a používaní aplikácie, vrátane typu kefky (manuálna, elektrická alebo Sonicare), údajov o rúčke kefky (číslo modelu, sériové číslo, verzia firmvéru, výrobca), dĺžky čistenia, počiatočného času čistenia a intenzity (ďalej len „údaje o čistení zubov“). Údaje o čistení zubov používame a zhromažďujeme na analytické účely na vylepšenie aplikácie a služieb vrátane všeobecného používania aplikácie vašim dieťaťom, hier a obrázkov v aplikácii a výkonu zariadenia. Spoločnosť Philips vždy zaisťuje, že spracovanie údajov o čistení zubov podlieha vhodným bezpečnostným opatreniam týkajúcim sa ochrany údajov. Spoločnosť Philips okrem iného spája údaje o čistení zubov s náhodným identifikátorom a pred uložením nahradzuje každú IP adresu spojenú s údajmi o čistení generickou IP adresou.

 

Pred zhromažďovaním akýchkoľvek citlivých údajov vás budeme informovať a požiadame vás o výslovný súhlas v súlade s článkom 9.2 ods. a) nariadenia (EÚ) číslo 2016/679. Okrem vyššie uvedeného vás žiadame, aby ste nám prostredníctvom tejto aplikácie ani žiadnym iným spôsobom neposielali ani nezverejňovali žiadne citlivé osobné údaje (napr. čísla sociálneho zabezpečenia, informácie týkajúce sa rasového alebo etnického pôvodu, politických názorov, náboženských, filozofických alebo iných presvedčení, zdravotného stavu, sexuálneho života alebo sexuálnej orientácie, biometrických údajov alebo genetických charakteristík, záznamov v registri trestov alebo členstva v odborových organizáciách).

 

V prípade, že neudelíte súhlas, spoločnosť Philips nebude akýmkoľvek spôsobom spracovávať údaje o čistení zubov. V tomto prípade ostanú údaje o čistení zubov uložené v aplikácii vo vašom mobilnom zariadení, kde k nim spoločnosť Philips nemá prístup. Kontrolu nad týmito údajmi budete mať vy. Ak vymažete profil svojho dieťaťa a/alebo aplikáciu, údaje o čistení zubov budú z vášho mobilného zariadenia vymazané.

Prečítajte si viacČítať menej

Údaje o konte

Pre prístup k rodičovskému kontrolnému panelu v aplikácii si musíte vytvoriť konto. Na tieto účely sa môžete prihlásiť pomocou konta MyPhilips alebo pomocou svojho profilu v sociálnych médiách vrátane konta Apple. Údaje vášho konta sa používajú na vytvorenie a spravovanie vášho konta.

 

 • Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, môžu zahŕňať vaše meno, e-mailovú adresu, krajinu, jazyk a heslo. Tiež spracovávame informácie o vašom používaní aplikácie vrátane informácií o jednotlivých použitiach, prihlasovaní a overovaní, ktoré používame na spravovanie vášho konta. V prípade používateľov v Číne zhromažďujeme ich telefónne čísla.

 

 • Ak sa rozhodnete prihlásiť sa prostredníctvom sociálnych médií, osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, môžu zahŕňať váš základný verejný profil (napr. URL adresu profilovej fotografie, identifikátor, pohlavie, URL adresu profilu, dátum narodenia, domovskú stránku a zemepisnú polohu) a e-mailovú adresu na účely overovania. V tomto prípade môže váš poskytovateľ sociálnych médií zhromažďovať informácie o skutočnosti, že používate túto aplikáciu a prihlasujete sa pomocou svojho konta sociálnych médií. Prečítajte si oznámenie poskytovateľa sociálnych médií o ochrane osobných údajov (ako je napríklad Facebook, Google, Apple), kde získate informácie o jeho postupoch ochrany osobných údajov vrátane toho, aký typ osobných údajov zhromažďuje a ako ich používa, spracúva a chráni.

 

 • Údaje vášho konta sa používajú na vytvorenie a spravovanie vášho konta a poskytovanie prispôsobených služieb. Svoje konto môžete používať na bezpečné prihlasovanie k tejto aplikácii. Ak si vytvoríte konto MyPhilips na prihlasovanie k tejto aplikácii, pošleme vám uvítací e-mail určený na overenie vášho mena používateľa a hesla, komunikáciu s vami v rámci reakcie na vaše otázky a zasielanie oznámení týkajúcich sa výhradne služieb alebo priamych marketingových oznámení, ak ste k tomu poskytli súhlas. Svoje konto MyPhilips môžete používať aj na objednávanie produktov alebo služieb spoločnosti Philips, účasť na propagačných akciách alebo hrách, účasť na aktivitách v sociálnych médiách súvisiacich s propagačnými akciami spoločnosti Philips (napríklad kliknutím na položku „Páči sa mi to“ alebo „Zdieľať“) a účasť na testovaní produktov alebo v prieskumoch. Keď sa prihlásite použitím konta MyPhilips, osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, môžu zahŕňať vaše krstné meno, meno používateľa, profilovú fotografiu, e-mailovú adresu, pohlavie, dátum narodenia/vek, krajinu, jazyk, heslo a vaše jedinečné používateľské ID.

 

 • Keďže údaje vášho konta používame na poskytovanie služieb, toto spracúvanie považujeme za nevyhnutné na účely plnenia zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou, a za zákonné v súlade s článkom 6.1 ods. b) nariadenia (EÚ) číslo 2016/679.

 

Ako súčasť vytvorenia profilu vášho dieťaťa môžete vyplniť meno svojho dieťaťa a načítať/vytvoriť profilovú fotku. Avšak spoločnosť Philips nebude tieto údaje nijako spracovávať. Údaje ostanú uložené v aplikácii vo vašom mobilnom zariadení, kde k nim spoločnosť Philips nemá prístup. Kontrolu nad týmito údajmi budete mať vy. Ak vymažete profil svojho dieťaťa a/alebo aplikáciu, údaje budú z vášho mobilného zariadenia vymazané.

Prečítajte si viacČítať menej

Cookies

Súbory cookie

Súbory cookie, značky alebo iné podobné technológie (ďalej len „súbory cookie“) používame na prevádzkovanie, poskytovanie, zlepšovanie, pochopenie a prispôsobovanie našich služieb. Súbory cookie nám umožňujú rozpoznať vaše mobilné zariadenie a zhromažďovať informácie a osobné údaje vrátane vášho jedinečného čísla používateľského zariadenia, IP adresy vášho mobilného zariadenia, typu mobilného internetového prehliadača alebo operačného systému, ktorý používate, údajov o reláciách a využití alebo údajov súvisiacich s prevádzkou služieb, čo sú informácie o tom, ako používate túto aplikáciu. Tieto informácie používame aj na to, aby sme vám zobrazovali obsah určený pre vašu krajinu (vrátane informácií vo vašom miestnom jazyku).

 

Pred použitím súborov cookie na analytické účely vás požiadame o príslušný súhlas.

Prečítajte si viacČítať menej

Cookies

Údaje z hodnotení a recenzií

Ak napíšete recenziu alebo ohodnotíte aplikáciu v obchodoch s aplikáciami, môžeme tieto informácie spracovať, aby sme odpovedali na vaše komentáre a otázky, porozumeli tomu, ako sa cítite pri používaní aplikácie, oboznámili sa s vašim celkovým vnímaním aplikácie a našej značky, a použili tieto poznatky na vylepšenie aplikácie. Vidíme iba vaše používateľské meno používané v obchode s aplikáciami, hodnotenia, komentáre a ďalšie podrobnosti, ktoré sa rozhodnete s nami zdieľať alebo verejne sprístupniť. Pokiaľ to od nás nepožadujete, neprepojujeme tieto informácie s prihlasovacími údajmi k vášmu účtu ani s ďalšími informáciami, ktoré od vás máme. Ak požadujete zákaznícku podporu, môžeme vaše údaje použiť na sledovanie vášho prípadu a prevedenie vás procesom našej zákazníckej podpory v súlade s časťou Údaje zákazníckej podpory ďalej v texte. Spracúvanie vašich údajov z hodnotení a recenzií považujeme za založené na oprávnenom záujme spoločnosti Philips a zákonné v súlade s článkom 6.1 ods. f) nariadenia (EÚ) číslo 2016/679.

Location data

Údaje zákazníckej podpory

Ak potrebujete zákaznícku podporu, môžeme vás požiadať, aby ste nám poskytli informácie týkajúce sa vášho používania našich služieb vrátane vašej interakcie so spoločnosťou Philips a vaše kontaktné údaje, aby sme vám mohli poskytnúť potrebnú podporu. Naše služby prevádzkujeme a poskytujeme vrátane poskytovania zákazníckej podpory a zlepšovania, opravovania a prispôsobovania našich služieb. Vaše údaje používame aj na to, aby sme vám mohli odpovedať, keď nás kontaktujete.

 

Spracúvanie údajov o zákazníckej podpore považujeme za nevyhnutné na účely plnenia zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou, a za zákonné v súlade s článkom 6.1 ods. b) nariadenia (EÚ) číslo 2016/679. V niektorých prípadoch považujeme spracúvanie vašich údajov zákazníckej podpory za založené na oprávnenom záujme spoločnosti Philips a zákonné v súlade s článkom 6.1 ods. f) nariadenia (EÚ) číslo 2016/679.

Combined data

Kombinované údaje

Vaše osobné údaje vrátane údajov o konte a súborov cookie môžeme kombinovať s údajmi zhromaždenými počas vašich interakcií a vášho používania digitálnych kanálov spoločnosti Philips, ako sú sociálne médiá, webové lokality, e-maily, aplikácie a pripojené produkty, vrátane vašich IP adries, súborov cookie, informácií o mobilných zariadeniach, oznámení, na ktoré kliknete alebo ťuknete, informácií o zemepisnej polohe a navštívených webových lokalít.

 

Vaše kombinované údaje používame na zlepšovanie obsahu, funkčnosti a použiteľnosti tejto aplikácie, zariadení a služieb, ako aj na vývoj nových produktov a služieb. V tomto prípade považujeme spracúvanie vašich kombinovaných údajov za založené na oprávnenom záujme spoločnosti Philips a zákonné v súlade s článkom 6.1 ods. f) nariadenia (EÚ) číslo 2016/679. Pred spracovaním akýchkoľvek citlivých údajov na účely uvedené v tejto časti vás budeme informovať a požiadame vás o výslovný súhlas v súlade s článkom 9.2 ods. a) nariadenia (EÚ) číslo 2016/679 a brazílskym všeobecným federálnym zákonom na ochranu osobných údajov (LGPD) č. 13 709/2018. Medzi kombinované údaje nepatria osobné údaje vášho dieťaťa.

 

Ak poskytnete súhlas s prijímaním propagačných oznámení o produktoch, službách, podujatiach a propagačných akciách spoločnosti Philips, ktoré môžu byť pre vás relevantné na základe vašich preferencií a vášho správania v režime online, môžeme vám posielať marketingové a propagačné oznámenia prostredníctvom e-mailu, telefónu a iných digitálnych kanálov, napríklad mobilných aplikácií a sociálnych médií. Vaše kombinované údaje môžeme analyzovať, aby sme mohli prispôsobovať tieto oznámenia podľa vašich preferencií a vášho správania a poskytovať vám relevantnejšie a lepšie prispôsobené možnosti používania. Pred odosielaním propagačných oznámení vás požiadame o súhlas.

Prečítajte si viacČítať menej

Povolenia

Aplikácia môže požiadať o povolenie na prístup k úložisku vášho mobilného zariadenia, senzorom alebo iným funkciám (napr. k fotkám, kamere, Wi-Fi, geografickej polohe alebo pripojeniu Bluetooth). Prístup vyžadujeme len vtedy, keď je to nevyhnutné na poskytovanie služieb tak, ako je to uvedené nižšie.

 

 • Bluetooth. Aplikácia vyžaduje pripojenie Bluetooth na pripojenia zariadenia k aplikácii. Pripojenie Bluetooth môžete kedykoľvek zakázať prostredníctvom nastavení mobilného zariadenia.

 

 • Približná zemepisná poloha. Operačné systémy Android vyžadujú približnú zemepisnú polohu na pripojenie aplikácie k vášmu zariadeniu. Avšak spoločnosť Philips nebude tieto údaje nijako spracovávať. Údaje ostanú uložené v aplikácii vo vašom mobilnom zariadení, kde k nim spoločnosť Philips nemá prístup. Ak vymažete profil svojho dieťaťa a/alebo aplikáciu, údaje budú z vášho mobilného zariadenia vymazané.

 

 • Nahrávanie pomocou mikrofónu alebo nahrávanie zvuku. Pri hraní hier týkajúcich sa čistenia zubov v aplikácii môže vaše dieťa odomknúť odmeny, vrátane možnosti Sparkly, ktorá napodobňuje hlas vášho dieťaťa. Aplikácia potrebuje prístup k mikrofónu vášho zariadenia na nahrávanie hlasu a podporu tejto odmeny. Avšak spoločnosť Philips nebude takéto údaje ukladať ani nijako spracovávať. Takisto ani aplikácia nebude tieto údaje ukladať.

 

 • Fotografie a médiá. Ak chcete k profilu svojho dieťaťa pridať fotku, aplikácia môže vyžadovať povolenie na prístup k vášmu fotoaparátu alebo galérii fotografií. Operačný systém Android môže v rámci technických podmienok vyžadovať povolenie pre videá, avšak aplikácia bude používať povolenie na prístup k vášmu fotoaparátu iba na fotenie. Spoločnosť Philips nebude profilovú fotku vášho dieťaťa nijako spracovávať. Údaje ostanú uložené v aplikácii vo vašom mobilnom zariadení, kde k nim spoločnosť Philips nemá prístup.

 

 • Súbory. Aplikácia vyžaduje prístup k vašim súborom na ukladanie jazykových konfigurácií a iných súborov, ktoré aplikácia používa pri práci (napr. obrázky, súbory médií alebo iné veľké programové aktíva). Ak aplikáciu vymažete, údaje budú z vášho mobilného zariadenia vymazané.
Prečítajte si viacČítať menej

Third parties

S kým sa zdieľajú osobné údaje?

 

Spoločnosť Philips môže zverejňovať vaše osobné údaje externým poskytovateľom služieb, obchodným partnerom alebo iným tretím stranám v súlade s týmto oznámením o ochrane osobných údajov a/alebo platnými právnymi predpismi.

 

Poskytovatelia služieb

Spolupracujeme s externými poskytovateľmi služieb, ktorí nám pomáhajú prevádzkovať, poskytovať, zlepšovať, pochopiť, prispôsobovať, podporovať a uvádzať na trh naše služby.

 

Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s nasledujúcimi poskytovateľmi služieb:

 

 • Poskytovatelia IT a cloudových služieb

Títo poskytovatelia služieb dodávajú potrebný hardvér, softvér, sieťové riešenia, riešenia úložiska, transakčné služby a/alebo súvisiace technológie potrebné na prevádzkovanie tejto aplikácie alebo poskytovanie služieb.

 

 • Poskytovatelia analytických služieb.

Títo poskytovatelia služieb dodávajú potrebný hardvér, softvér, sieťové riešenia, riešenia úložiska a/alebo súvisiace technológie, ktoré vyžadujeme na analýzu aplikácie.

 

Spoločnosť Philips vyžaduje, aby jej poskytovatelia služieb poskytovali primeranú úroveň ochrany vašich osobných údajov podobnú tej, ktorú sama poskytuje. Požadujeme, aby naši poskytovatelia služieb spracúvali vaše osobné údaje výhradne v súlade s našimi pokynmi a výhradne na vyššie uvedené špecifické účely, aby mali prístup iba k minimálnemu množstvu údajov, ktoré potrebujú na poskytovanie konkrétnej služby, a aby zabezpečovali ochranu vašich osobných údajov.

 

Iné tretie strany

Spoločnosť Philips môže tiež spolupracovať s tretími stranami, ktoré spracúvajú vaše osobné údaje na svoje vlastné účely. Ak bude spoločnosť Philips zdieľať osobné údaje s tretími stranami, ktoré ich používajú na svoje vlastné účely, spoločnosť Philips pred zdieľaním vašich osobných údajov zabezpečí vaše informovanie a/alebo získanie vášho súhlasu v súlade s platnými právnymi predpismi. V takom prípade si pozorne prečítajte ich oznámenia o ochrane osobných údajov, pretože informujú o ich postupoch ochrany osobných údajov vrátane toho, aké typy osobných údajov zhromažďujú, ako ich používajú, spracúvajú a chránia.

 

Spoločnosť Philips môže občas predať niektorý svoj podnik alebo jeho časť inej spoločnosti. Takýto prevod vlastníctva môže zahŕňať prevod vašich osobných údajov priamo súvisiacich s týmto podnikom na kupujúcu spoločnosť. Všetky naše práva a povinnosti vyplývajúce z nášho oznámenia o ochrane osobných údajov môže spoločnosť Philips voľne postúpiť na ktorúkoľvek zo svojich pridružených spoločností v súvislosti s fúziou, akvizíciou, reštrukturalizáciou alebo predajom majetku, prípadne v súlade so zákonom alebo inak, pričom vaše osobné údaje môžeme previesť na ktorúkoľvek z našich pridružených spoločností, nástupníckych subjektov alebo na nového vlastníka.

 

Upozorňujeme, že keď sa prihlásite cez svoj účet na sociálnej sieti Facebook prostredníctvom Androidu, umožňujete Facebooku zhromažďovať nasledovné informácie cez Facebook SDK:

 

 • Udalosti aplikácie: Zahŕňa to všeobecné udalosti aplikácie (napr. inštalácia aplikácie, spustenie aplikácie) a iné štandardné zaznamenávanie pre produktové metriky (napr. nahrávanie SDK a výkon SDK).
 • Konfiguračné údaje: Po prihlásení používateľa uskutočňuje SDK pravidelné žiadosti na pozadí na automatickú správu trvania prístupového tokenu.
 • Informácie o chybách: SDK zaznamenáva informácie o chybách vrátane času počas inicializácie SDK, ktorý môže zahŕňať ID používateľa osôb, ktoré sú prihlásené na Facebook.
 • Krátkodobé údaje: SDK meria niektoré aktivity používateľov na účely zníženia rizika podvodu a zneužitia. Tieto údaje sa uchovávajú len na veľmi krátky čas pre ľudí, ktorí nie sú prihlásení na Facebook.

 

Facebook tiež môže zbierať analytické údaje o vašom používaní SDK, informácie o názve aplikácie, ktorú používate, dátum, keď ste overili prihlásenie, a všetky URL adresy prepojené s vaším prihlásením. Viac informácií o tom, ako Facebook používa vaše údaje, si môžete prečítať v politike ochrany údajov Facebooku. Upozorňujeme, že funkcia prihlásenia cez Facebook je úplne voliteľná, vždy vám umožníme prihlásiť sa pomocou účtu MyPhilips.

 

Cezhraničný prenos

Vaše osobné údaje sa môžu uchovávať a spracúvať v ktorejkoľvek krajine, v ktorej máme svoje prevádzky alebo si najímame poskytovateľov služieb, a používaním služieb súhlasíte s prípadným prenosom údajov do krajín mimo krajiny vášho trvalého pobytu, v ktorej môžu platiť pravidlá ochrany údajov odlišné od pravidiel vo vašej krajine. Za určitých okolností môžu mať právo na prístup k vašim osobným údajom súdy, orgány činné v trestnom konaní, regulačné orgány alebo bezpečnostné úrady v týchto iných krajinách.

 

Ak sa nachádzate v EHP, môžu byť vaše osobné údaje prenášané do našich pridružených spoločností alebo našim poskytovateľom služieb v krajinách mimo EHP, ktoré sú uznávané Európskou komisiou ako poskytujúce primeranú úroveň ochrany údajov v súlade s normami EHP (úplný zoznam týchto krajín je k dispozícii tu(https://ec.europa.eu/justice/dataprotection/internationaltransfers/adequacy/index_en.html). Pre prenosy z EHP do krajín, ktoré Európska komisia nepovažuje za poskytujúce primeranú úroveň ochrany údajov, ako sú napríklad Spojené štáty, sme zaviedli primerané opatrenia, ako napríklad naše záväzné podnikové pravidlá pre údaje zákazníkov, dodávateľov a obchodných partnerov alebo štandardné zmluvné doložky prijaté Európskou komisiou na ochranu vašich osobných údajov. Kópiu týchto opatrení môžete získať prostredníctvom vyššie uvedeného odkazu alebo tým, že nás kontaktujete tu.

 

Ako dlho uchovávame vaše údaje?

Vaše osobné údaje budeme uchovávať tak dlho, ako to bude potrebné alebo povolené vzhľadom na účely, na ktoré sme ich zhromaždili. Medzi kritériá, ktoré používame na určenie dôb uchovávania údajov, patria: i) doba, po ktorú používate túto aplikáciu a služby, ii) existencia zákonnej povinnosti, ktorej podliehame, alebo iii) vhodnosť uchovávania vzhľadom na naše právne postavenie (napríklad v súvislosti s príslušnými zákonnými lehotami, súdnymi spormi alebo vyšetrovaniami regulačnými orgánmi).

Prečítajte si viacČítať menej

Choices and rights

Vaše voľby a práva

 

Ak by ste chceli podať žiadosť o prístup, opravu, vymazanie, obmedzenie alebo vznesenie námietky proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré ste nám predtým poskytli, alebo ak by ste chceli podať žiadosť o získanie elektronickej kópie svojich osobných údajov na účely ich prenosu do inej spoločnosti (v rozsahu, v akom máte toto právo na prenosnosť údajov na základe platných právnych predpisov), môžete nás kontaktovať tu. Na vašu žiadosť vám odpovieme v súlade s platnými právnymi predpismi.

 

Vo svojej žiadosti objasnite, ku ktorým osobným údajom by ste chceli získať prístup, opraviť ich, vymazať, obmedziť alebo vzniesť námietku voči ich spracúvaniu. Z dôvodu vašej ochrany môžeme splniť iba žiadosti týkajúce sa osobných údajov súvisiacich s vaším kontom, vašou e-mailovou adresou alebo inými informáciami o konte, ktoré použijete na odoslanie svojej žiadosti, a pred splnením vašej žiadosti budeme možno potrebovať overiť vašu totožnosť. Vašu žiadosť sa budeme snažiť splniť hneď, ako to bude v rozumnej miere uskutočniteľné.

 

Ak sme získali váš súhlas so zhromažďovaním a/alebo spracúvaním vašich osobných údajov, môžete ho kedykoľvek odvolať bez toho, aby to ovplyvnilo zákonnosť spracúvania na základe tohto súhlasu pred jeho odvolaním. Keď na spracovanie vašich osobných údajov na účely služieb potrebujeme zmluvu, nemusíme byť schopní poskytnúť služby, ak nezískame potrebné informácie.

 

Upozorňujeme, že ak využijete (niektoré) svoje voľby a práva, nemusíte mať možnosť ďalej používať (vcelku alebo čiastočne) naše služby.

 

Keď spracovávame vaše osobné údaje na základe právnej povinnosti, ktorá sa na nás vzťahuje, vrátane toho, keď s nami komunikujete s cieľom uplatniť svoje práva, spracovávanie považujeme za zákonné v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) 2016/679.

Prečítajte si viacČítať menej

We protect your personal data

Chránime vaše osobné údaje

Našu povinnosť chrániť údaje, ktoré zveríte spoločnosti Philips, pred náhodnou alebo neoprávnenou zmenou, stratou, zneužitím, zverejnením alebo prístupom berieme vážne. Spoločnosť Philips využíva na pomoc pri ochrane vašich údajov rôzne bezpečnostné technológie aj technické a organizačné opatrenia. Na tento účel realizujeme napríklad kontroly prístupu, používanie brán firewall a zabezpečených protokolov.

Prečítajte si viacČítať menej

Special information for parents

Osobitné informácie pre rodičov

Zásadou spoločnosti Philips je dodržiavať právne predpisy, keď sa pred zhromaždením, použitím alebo zverejnením osobných údajov detí vyžaduje povolenie rodiča alebo zákonného zástupcu. Za viazali sme sa chrániť potreby detí v oblasti ochrany osobných údajov a dôrazne odporúčame rodičom a zákonným zástupcom, aby sa aktívne zaoberali online aktivitami a záujmami svojich detí.

 

Ak sa rodič alebo zákonný zástupca dozvie, že nám jeho dieťa poskytlo svoje osobné údaje bez jeho súhlasu, musí nás kontaktovať tu. Ak sa dozvieme, že nám poskytlo osobné údaje nejaké dieťa, odstránime jeho údaje z našich súborov.

Prečítajte si viacČítať menej

Changes to the privacy notice

Zmeny tohto oznámenia o ochrane osobných údajov

Naše služby sa môžu čas od času zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme právo čas od času pozmeniť alebo aktualizovať toto oznámenie o ochrane osobných údajov. Pri aktualizovaní tohto oznámenia o ochrane osobných údajov aktualizujeme aj dátum uvedený v jeho hornej časti.

 

Odporúčame vám, aby ste pravidelne kontrolovali najnovšiu verziu tohto oznámenia o ochrane osobných údajov.

 

Nové oznámenie o ochrane osobných údajov nadobudne účinnosť hneď po jeho publikovaní. Ak s revidovaným oznámením nesúhlasíte, mali by ste zmeniť svoje preferencie alebo zvážiť ukončenie používania našich služieb. Ak budete pokračovať v prístupe k našim službám alebo ich používaní aj po nadobudnutí účinnosti týchto zmien, potvrdzujete tým, že ste boli príslušne informovaní a súhlasíte s oznámením o ochrane osobných údajov v jeho aktuálnom znení.

Prečítajte si viacČítať menej

Contact

Kontaktovanie nás

Na účely článku 27 naradenia (EÚ) 2016/679, spoločnosť Philips International B.V. (High Tech Campus 5, Eindhoven, 5656 AE, the Netherlands) koná ako náš zástupca v Európskej únii.

 

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa tohto oznámenia o ochrane osobných údajov alebo spôsobu, akým spoločnosť Philips používa vaše osobné údaje, môžete nás kontaktovať (vrátane našej zodpovednej osoby alebo zástupcu pre ochranu osobných údajov) tu. Prípadne môžete využiť svoje právo podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu pre vašu krajinu alebo oblasť.

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.