Oznámenie
o ochrane osobných údajov v aplikácii Philips Sonicare for Kids

Toto oznámenie o ochrane osobných údajov bolo naposledy
aktualizované 30. apríla 2019.


 

Aplikácia Philips Sonicare for Kids (ďalej len „aplikácia“) pomáha rodičom zlepšovať a sledovať návyky čistenia zubov ich detí a poskytuje im personalizované informácie o čistení zubov na základe údajov o čistení zubov ich detí (ďalej len „služby“).
 

Táto aplikácia používa osobné údaje zhromaždené alebo spracované rúčkou zubnej kefky Philips Sonicare for Kids s pripojením Bluetooth (ďalej len „zariadenie“) a/alebo aplikáciou, ktorú ovláda alebo má pod kontrolou spoločnosť Philips Oral Healthcare, LLC , prípadne niektorá z jej pridružených alebo dcérskych spoločností (ďalej len „Philips“, „naše“, „my“ alebo „nás“).
 

Toto oznámenie o ochrane osobných údajov sa vzťahuje na osobné údaje zhromaždené aplikáciou alebo zariadením. Účelom tohto oznámenia o ochrane osobných údajov je pomôcť vám porozumieť našim postupom ochrany osobných údajov uplatňovaným pri vašom používaní našich služieb vrátane toho, aké údaje zhromažďujeme, prečo ich zhromažďujeme a čo s nimi robíme, ako aj tomu, aké máte osobné práva. Prečítajte si tiež naše oznámenie o súboroch cookie a podmienky používania, ktoré opisujú podmienky, za ktorých používate naše služby.

Aké osobné údaje sa zhromažďujú a na aké účely

 

Pri poskytovaní našich služieb vrátane vášho prístupu k tejto aplikácii, jej stiahnutia a inštalácie získavame alebo zhromažďujeme osobné údaje, ktoré sa podrobne opisujú nižšie. 

account data

Citlivé osobné údaje

V prípade, že udelíte súhlas, budeme zhromažďovať údaje o návykoch čistenia zubov vášho dieťaťa a používaní aplikácie, vrátane typu kefky (manuálna, elektrická alebo Sonicare), údajov o rúčke kefky (číslo modelu, sériové číslo, verzia firmvéru, výrobca), dĺžky čistenia, počiatočného času čistenia a intenzity (ďalej len „údaje o čistení zubov“).  Údaje o čistení zubov používame na analytické účely na vylepšenie aplikácie a služieb.  Spoločnosť Philips vždy zaisťuje, že spracovanie údajov o čistení zubov podlieha vhodným bezpečnostným opatreniam týkajúcim sa ochrany údajov. Spoločnosť Philips okrem iného zaisťuje, aby bola akákoľvek IP adresa spojená s údajmi o čistení zubov pred uložením nahradená všeobecnou IP adresou.

 

Pred zhromažďovaním akýchkoľvek citlivých údajov vás budeme informovať a požiadame vás o výslovný súhlas v súlade s článkom 9.2 ods. a) nariadenia (EÚ) číslo 2016/679. Okrem vyššie uvedeného vás žiadame, aby ste nám prostredníctvom tejto aplikácie ani žiadnym iným spôsobom neposielali ani nezverejňovali žiadne citlivé osobné údaje (napr. čísla sociálneho zabezpečenia, informácie týkajúce sa rasového alebo etnického pôvodu, politických názorov, náboženských, filozofických alebo iných presvedčení, zdravotného stavu, sexuálneho života alebo sexuálnej orientácie, biometrických údajov alebo genetických charakteristík, trestnej minulosti alebo členstva v odborových organizáciách).
 

V prípade, že neudelíte súhlas, spoločnosť Philips nebude akýmkoľvek spôsobom spracovávať údaje o čistení zubov. V tomto prípade ostanú údaje o čistení zubov uložené v aplikácii vo vašom mobilnom zariadení, kde k nim spoločnosť Philips nemá prístup. Kontrolu nad týmito údajmi budete mať vy.  Ak vymažete profil svojho dieťaťa a/alebo aplikáciu, údaje o čistení zubov budú z vášho mobilného zariadenia vymazané.  

Prečítajte si viacČítať menej

Údaje o konte

Pre prístup k rodičovskému kontrolnému panelu v aplikácii si musíte vytvoriť konto.  Na takéto účely môžete použiť konto MyPhilips alebo sa môžete prihlásiť pomocou svojho profilu na sociálnych médiách.  Údaje vášho konta sa používajú na vytvorenie a spravovanie vášho konta.  

  • Ak si vytvoríte konto MyPhilips, pošleme vám uvítací e-mail určený na overenie vášho mena používateľa a hesla, komunikáciu s vami v rámci odozvy na vaše otázky, posielanie oznámení týkajúcich sa výhradne služieb alebo priamych marketingových oznámení, ak ste sa prihlásili na ich odber. Svoje konto MyPhilips môžete používať aj na objednávanie produktov alebo služieb spoločnosti Philips, účasť na propagačných akciách alebo hrách, účasť na aktivitách v sociálnych médiách súvisiacich s propagačnými akciami spoločnosti Philips (napríklad kliknutím na položku „Páči sa mi to“ alebo „Zdieľať“) a účasť na testovaní produktov alebo v prieskumoch.  Keď sa prihlásite použitím konta MyPhilips, osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, môžu zahŕňať vaše krstné meno, meno používateľa, profilovú fotografiu, e-mailovú adresu, pohlavie, dátum narodenia/vek, krajinu, jazyk, heslo a vaše jedinečné používateľské ID. V prípade používateľov v Číne zhromažďujeme ich telefónne čísla.
  • Ak sa rozhodnete prihlásiť sa prostredníctvom sociálnych médií, osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, môžu zahŕňať váš základný verejný profil (napr. URL adresu profilovej fotografie, identifikátor, pohlavie, URL adresu profilu, dátum narodenia, domovskú stránku a zemepisnú polohu) a e-mailovú adresu.  V tomto prípade môže váš poskytovateľ sociálnych médií zhromažďovať informácie o skutočnosti, že používate túto aplikáciu a prihlasujete sa pomocou svojho konta sociálnych médií. Prečítajte si oznámenie poskytovateľa sociálnych médií o ochrane osobných údajov (ako je napríklad Facebook alebo Google+), kde získate informácie o jeho postupoch ochrany osobných údajov vrátane toho, aký typ osobných údajov zhromažďuje a ako ich používa, spracúva a chráni.
  • Keďže údaje vášho konta používame na poskytovanie služieb, toto spracúvanie považujeme za nevyhnutné na účely plnenia zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou, a za zákonné v súlade s článkom 6.1 ods. b) nariadenia (EÚ) číslo 2016/679.
  • Ako súčasť vytvorenia profilu vášho dieťaťa môžete vyplniť meno svojho dieťaťa a načítať/vytvoriť profilovú fotku.  Avšak spoločnosť Philips nebude tieto údaje nijako spracovávať. Údaje ostanú uložené v aplikácii vo vašom mobilnom zariadení, kde k nim spoločnosť Philips nemá prístup. Kontrolu nad týmito údajmi budete mať vy.  Ak vymažete profil svojho dieťaťa a/alebo aplikáciu, údaje budú z vášho mobilného zariadenia vymazané.  
Prečítajte si viacČítať menej
Cookies

Súbory cookie

V niektorých krajinách používame na prevádzkovanie, poskytovanie, zlepšovanie, pochopenie a prispôsobovanie našich služieb súbory cookie, značky alebo iné podobné technológie (ďalej len „súbory cookie“). Súbory cookie nám umožňujú rozpoznať vaše mobilné zariadenie a zhromažďovať vaše osobné údaje vrátane vášho jedinečného čísla používateľského zariadenia, IP adresy vášho mobilného zariadenia, typu mobilného internetového prehliadača alebo operačného systému, ktorý používate, údajov o reláciách a využití alebo údajov súvisiacich s prevádzkou služieb, čo sú informácie o tom, ako používate túto aplikáciu.

 

Pred použitím súborov cookie vás požiadame o príslušný súhlas.  Ďalšie informácie o používaní súborov cookie v tejto aplikácii získate v našom oznámení o súboroch cookie, ktoré nájdete v nastaveniach ochrany osobných údajov v tejto aplikácii.

Prečítajte si viacČítať menej
Location data

Zákaznícka podpora

Ak potrebujete zákaznícku podporu, môžeme vás požiadať, aby ste nám poskytli informácie týkajúce sa vášho používania našich služieb vrátane vašej interakcie so spoločnosťou Philips a vaše kontaktné údaje, aby sme vám mohli poskytnúť potrebnú podporu. Naše služby prevádzkujeme a poskytujeme vrátane poskytovania zákazníckej podpory a zlepšovania, opravovania a prispôsobovania našich služieb. Vaše údaje používame aj na to, aby sme vám mohli odpovedať, keď nás kontaktujete.
 

Spracúvanie údajov o zákazníckej podpore považujeme za nevyhnutné na účely plnenia zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou, a za zákonné v súlade s článkom 6.1 ods. b) nariadenia (EÚ) číslo 2016/679.

Combined data

Kombinované údaje

Vaše osobné údaje vrátane údajov o konte a súborov cookie môžeme kombinovať s údajmi zhromaždenými počas vašich interakcií a vášho používania digitálnych kanálov spoločnosti Philips, ako sú sociálne médiá, webové lokality, e-maily, aplikácie a pripojené produkty, vrátane vašich IP adries, súborov cookie, informácií o mobilných zariadeniach, oznámení, na ktoré kliknete alebo ťuknete, informácií o zemepisnej polohe a navštívených webových lokalít.

 

Vaše kombinované údaje používame na zlepšovaniu obsahu, funkčnosti a použiteľnosti tejto aplikácie, zariadení a služieb, ako aj na vývoj nových produktov a služieb. V tomto prípade považujeme spracúvanie vašich kombinovaných údajov za založené na oprávnenom záujme spoločnosti Philips a zákonné v súlade s článkom 6.1 ods. f) nariadenia (EÚ) číslo 2016/679.
 

Ak sa prihlásite na odber propagačných oznámení o produktoch, službách, udalostiach a propagačných akciách spoločnosti Philips, ktoré môžu byť pre vás relevantné na základe vašich preferencií a vášho správania v režime online, môžeme vám posielať marketingové a propagačné oznámenia prostredníctvom e-mailu, telefónu a iných digitálnych kanálov, napríklad mobilných aplikácií a sociálnych médií. Vaše kombinované údaje môžeme analyzovať, aby sme mohli prispôsobovať tieto oznámenia podľa vašich preferencií a vášho správania a poskytovať vám relevantnejšie a lepšie prispôsobené možnosti používania.   Pred odosielaním propagačných oznámení vás požiadame o súhlas.

Prečítajte si viacČítať menej

Povolenia

Keď bude táto aplikácia potrebovať povolenie na prístup k senzorom vášho mobilného zariadenia (napr. k fotoaparátu, zemepisnej polohe alebo funkcii Wi-Fi či Bluetooth) alebo iným údajom (napr. fotografiám) na účely služieb, požiadame vás o súhlas.

  • Približná zemepisná poloha. Operačné systémy Android vyžadujú približnú zemepisnú polohu na pripojenie aplikácie k vášmu zariadeniu. Avšak spoločnosť Philips nebude tieto údaje nijako spracovávať.  Údaje ostanú uložené v aplikácii vo vašom mobilnom zariadení, kde k nim spoločnosť Philips nemá prístup. Ak vymažete profil svojho dieťaťa a/alebo aplikáciu, údaje budú z vášho mobilného zariadenia vymazané. 
  • Nahrávanie pomocou mikrofónu alebo nahrávanie zvuku.  Pri hraní hier týkajúcich sa čistenia zubov v aplikácii môže vaše dieťa odomknúť odmeny, vrátane možnosti Sparkly, ktorá napodobňuje hlas vášho dieťaťa.  Aplikácia potrebuje prístup k mikrofónu vášho zariadenia na nahrávanie hlasu a podporu tejto odmeny. Avšak spoločnosť Philips nebude takéto údaje ukladať ani nijako spracovávať. Takisto ani aplikácia nebude tieto údaje ukladať.
  • Fotografie a médiá. Ak chcete k profilu svojho dieťaťa pridať fotku, aplikácia môže vyžadovať povolenie na prístup k vášmu fotoaparátu alebo galérii fotografií.  Operačný systém Android môže v rámci technických podmienok vyžadovať povolenie pre videá, avšak aplikácia bude používať povolenie na prístup k vášmu fotoaparátu iba na fotenie.  Spoločnosť Philips nebude profilovú fotku vášho dieťaťa nijako spracovávať.  Údaje ostanú uložené v aplikácii vo vašom mobilnom zariadení, kde k nim spoločnosť Philips nemá prístup.
  • Filtre.  Aplikácia vyžaduje prístup k vašim súborom na ukladanie jazykových konfigurácií a iných súborov, ktoré aplikácia používa pri práci (napr. obrázky, súbory médií alebo iné veľké programové aktíva). Ak aplikáciu vymažete, údaje budú z vášho mobilného zariadenia vymazané.
 
  •  
Prečítajte si viacČítať menej
Third parties

S kým sa zdieľajú osobné údaje?

 

Spoločnosť Philips môže zverejňovať vaše osobné údaje externým poskytovateľom služieb, obchodným partnerom alebo iným tretím stranám v súlade s týmto oznámením o ochrane osobných údajov a/alebo platnými právnymi predpismi.

 

Poskytovatelia služieb

Spolupracujeme s externými poskytovateľmi služieb, ktorí nám pomáhajú prevádzkovať, poskytovať, zlepšovať, pochopiť, prispôsobovať, podporovať a uvádzať na trh naše služby.

Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s nasledujúcimi poskytovateľmi služieb:
 

 

  • Poskytovatelia IT a cloudových služieb

Títo poskytovatelia služieb dodávajú potrebný hardvér, softvér, sieťové riešenia, riešenia úložiska, transakčné služby a/alebo súvisiace technológie potrebné na prevádzkovanie tejto aplikácie alebo poskytovanie služieb.
 

Spoločnosť Philips vyžaduje, aby jej poskytovatelia služieb poskytovali primeranú úroveň ochrany vašich osobných údajov podobnú tej, ktorú sama poskytuje. Požadujeme, aby naši poskytovatelia služieb spracúvali vaše osobné údaje výhradne v súlade s našimi pokynmi a výhradne na vyššie uvedené špecifické účely, aby mali prístup iba k minimálnemu množstvu údajov, ktoré potrebujú na poskytovanie konkrétnej služby a na ochranu zabezpečenia vašich osobných údajov.
 

Iné tretie strany

Spoločnosť Philips môže tiež spolupracovať s tretími stranami, ktoré spracúvajú vaše osobné údaje na svoje vlastné účely. Ak bude spoločnosť Philips zdieľať osobné údaje s tretími stranami, ktoré ich používajú na svoje vlastné účely, spoločnosť Philips pred zdieľaním vašich osobných údajov zabezpečí vaše informovanie a/alebo získanie vášho súhlasu v súlade s platnými právnymi predpismi. V takom prípade si pozorne prečítajte ich oznámenia o ochrane osobných údajov, pretože informujú o ich postupoch ochrany osobných údajov vrátane toho, aké typy osobných údajov zhromažďujú, ako ich používajú, spracúvajú a chránia.
 

Spoločnosť Philips môže občas predať niektorý svoj podnik alebo jeho časť inej spoločnosti. Takýto prevod vlastníctva môže zahŕňať prevod vašich osobných údajov priamo súvisiacich s týmto podnikom na kupujúcu spoločnosť. Všetky naše práva a povinnosti vyplývajúce z nášho oznámenia o ochrane osobných údajov môže spoločnosť Philips voľne postúpiť na ktorúkoľvek zo svojich pridružených spoločností v súvislosti s fúziou, akvizíciou, reštrukturalizáciou alebo predajom majetku, prípadne v súlade so zákonom alebo inak, pričom vaše osobné údaje môžeme previesť na ktorúkoľvek z našich pridružených spoločností, nástupníckych subjektov alebo na nového vlastníka.
 

Cezhraničný prenos

Vaše osobné údaje sa môžu uchovávať a spracúvať v ktorejkoľvek krajine, v ktorej máme svoje prevádzky alebo si najímame poskytovateľov služieb, a používaním služieb súhlasíte s prípadným prenosom údajov do krajín mimo krajiny vášho trvalého pobytu, v ktorej môžu platiť pravidlá ochrany údajov odlišné od pravidiel vo vašej krajine. Za určitých okolností môžu mať právo na prístup k vašim osobným údajom súdy, orgány činné v trestnom konaní, regulačné orgány alebo bezpečnostné úrady v týchto iných krajinách.
 

Ak sa nachádzate v EHP, môžu byť vaše osobné údaje prenášané do našich pridružených spoločností alebo našim poskytovateľom služieb v krajinách mimo EHP, ktoré sú uznávané Európskou komisiou ako poskytujúce primeranú úroveň ochrany údajov v súlade s normami EHP (úplný zoznam týchto krajín je k dispozícii tu http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-
transfers/adequacy/index_en.htm). Pre prenosy z EHP do krajín, ktoré Európska komisia nepovažuje za poskytujúce primeranú úroveň ochrany údajov, ako sú napríklad Spojené štáty, sme zaviedli primerané opatrenia, ako napríklad naše záväzné podnikové pravidlá pre údaje zákazníkov, dodávateľov a obchodných partnerov alebo štandardné zmluvné doložky prijaté Európskou komisiou na ochranu vašich osobných údajov. Kópiu týchto opatrení môžete získať prostredníctvo vyššie uvedeného odkazu alebo kontaktovaním adresy privacy@philips.com.
 

Ako dlho uchovávame vaše údaje?

Vaše osobné údaje budeme uchovávať tak dlho, ako to bude potrebné alebo povolené vzhľadom na účely, na ktoré sme ich zhromaždili. Medzi kritériá, ktoré používame na určenie dôb uchovávania údajov, patria: i) doba, po ktorú používate túto aplikáciu a služby, ii) existencia zákonnej povinnosti, ktorej podliehame, alebo iii) vhodnosť uchovávania vzhľadom na naše právne postavenie (napríklad v súvislosti s príslušnými zákonnými lehotami, súdnymi spormi alebo vyšetrovaniami regulačnými orgánmi).

Prečítajte si viacČítať menej
Choices and rights

Vaše voľby a práva

Ak by ste chceli podať žiadosť o prístup, opravu, vymazanie, obmedzenie alebo vznesenie námietky proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré ste nám predtým poskytli, alebo ak by ste chceli podať žiadosť o získanie elektronickej kópie svojich osobných údajov na účely ich prenosu do inej spoločnosti (v rozsahu, v akom máte toto právo na prenositeľnosť údajov na základe platných právnych predpisov), môžete nás kontaktovať na adrese privacy@philips.com. Na vašu žiadosť vám odpovieme v súlade s platnými právnymi predpismi.

 

Vo svojej žiadosti objasnite, ku ktorým osobným údajom by ste chceli získať prístup, opraviť ich, vymazať, obmedziť alebo vzniesť námietku voči ich spracúvaniu. Z dôvodu vašej ochrany môžeme splniť iba žiadosti týkajúce sa osobných údajov súvisiacich s vaším kontom, vašou e-mailovou adresou alebo inými informáciami o konte, ktoré použijete na odoslanie svojej žiadosti, a pred splnením vašej žiadosti budeme možno potrebovať overiť vašu totožnosť. Vašu žiadosť sa budeme snažiť splniť hneď, ako to bude v rozumnej miere uskutočniteľné.
 

Ak sme získali váš súhlas so zhromažďovaním a/alebo spracúvaním vašich osobných údajov, môžete ho kedykoľvek odvolať bez toho, aby to ovplyvnilo zákonnosť spracúvania na základe tohto súhlasu pred jeho odvolaním.
 

Upozorňujeme, že ak využijete (niektoré) svoje voľby a práva, nemusíte mať možnosť ďalej používať (vcelku alebo čiastočne) naše služby.

Prečítajte si viacČítať menej
We protect your personal data

Chránime vaše osobné údaje

Našu povinnosť chrániť údaje, ktoré zveríte spoločnosti Philips, pred náhodnou alebo neoprávnenou zmenou, stratou, zneužitím, zverejnením alebo prístupom berieme vážne. Spoločnosť Philips využíva na pomoc pri ochrane vašich údajov rôzne bezpečnostné technológie aj technické a organizačné opatrenia. Na tento účel realizujeme napríklad kontroly prístupu, používanie brán firewall a zabezpečených protokolov.

Prečítajte si viacČítať menej
Special information for parents

Osobitné informácie pre rodičov

Zásadou spoločnosti Philips je dodržiavať právne predpisy, keď sa pred zhromaždením, použitím alebo zverejnením osobných údajov detí vyžaduje povolenie rodiča alebo zákonného zástupcu. Zaviazali sme sa chrániť potreby detí v oblasti ochrany osobných údajov a dôrazne odporúčame rodičom a zákonným zástupcom, aby sa aktívne zaoberali online aktivitami a záujmami svojich detí.
 

Ak sa rodič alebo zákonný zástupca dozvie, že nám jeho dieťa poskytlo svoje osobné údaje bez jeho súhlasu, musí nás kontaktovať na adrese privacy@philips.com. Ak sa dozvieme, že nám poskytlo osobné údaje nejaké dieťa, odstránime jeho údaje z našich súborov.

Prečítajte si viacČítať menej
Local specific information

Miestne špecifické informácie: Vaše práva na ochranu osobných údajov v Kalifornii (iba USA)

Kalifornský občiansky zákonník v článku 1798.83 povoľuje našim zákazníkom, ktorí majú trvalý pobyt v Kalifornii, vyžiadať si a získať od nás raz za rok bezplatne informácie o tom, ktoré osobné údaje (ak také existujú) sme v predchádzajúcom kalendárnom roku zverejnili tretím stranám na účely priameho marketingu. V prípade potreby budú tieto informácie zahŕňať zoznam kategórií osobných údajov, ktoré boli zdieľané, a mená a adresy všetkých tretích strán, s ktorými sme tieto údaje zdieľali v bezprostredne predchádzajúcom kalendárnom roku. Ak máte trvalý pobyt v Kalifornii a ak chcete podať takúto žiadosť, navštívte našu webovú lokalitu venovanú ochrane osobných údajov: http://www.philips.com/a-w/privacy/questions-and-feedback.html

Prečítajte si viacČítať menej
Changes to the privacy notice

Zmeny tohto oznámenia o ochrane osobných údajov

Naše služby sa môžu čas od času zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Z tohto dôvoduo si vyhradzujeme právo čas od času pozmeniť alebo aktualizovať toto oznámenie o ochrane osobných údajov. Pri aktualizovaní tohto oznámenia o ochrane osobných údajov aktualizujeme aj dátum uvedený v jeho hornej časti.
 

Odporúčame vám, aby ste pravidelne kontrolovali najnovšiu verziu tohto oznámenia o ochrane osobných údajov.
 

Nové oznámenie o ochrane osobných údajov nadobudne účinnosť hneď po jeho publikovaní. Ak s revidovaným oznámením nesúhlasíte, mali by ste zmeniť svoje preferencie alebo zvážiť ukončenie používania našich služieb. Ak budete pokračovať v prístupe k našim službám alebo ich používaní aj po nadobudnutí účinnosti týchto zmien, potvrdzujete tým, že ste boli príslušne informovaní a súhlasíte s oznámením o ochrane osobných údajov v jeho aktuálnom znení.

Prečítajte si viacČítať menej
Contact

Kontaktujte nás

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa tohto Oznámenia o ochrane osobných údajov alebo o tom, ako spoločnosť Philips používa vaše osobné údaje, kontaktujte nášho zástupcu pre ochranu údajov a adrese privacy@philips.com. Okrem toho máte právo podať sťažnosť príslušnému nadriadenému orgánu vo vašej krajine alebo regióne.

 

Koninklijke Philips N.V.

High Tech Campus 5

5656AE, Eindhoven

Holandsko