Spóry plesne

 

Bežný spúšťač alergií a dýchacích problémov. Mykotoxín produkovaný plesňami môže spôsobovať bolesti hlavy, problémy s koncentráciou, stratu pamäti a závraty.