Vitamíny

Množstvá vitamínov

 

V priemere sú výsledky oboch typov odšťavovačov dosť podobné. Mlecie odšťavovače sú o čosi lepšie, pokiaľ ide o extrakciu vitamínov C a E. Odstredivé odšťavovače extrahujú lepšie vitamín A a K.