Používaní osobných údajov

Vyhlásenie spoločnosti Philips o ochrane osobných údajov

 

Dátum nadobudnutia účinnosti tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov:

24. marec 2017

Úvod

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa týka osobných údajov zákazníkov, ktoré zhromažďuje a využíva spoločnosť Koninklijke Philips N.V. alebo jej pridružené alebo dcérske spoločnosti (Philips). Spoločnosť Philips si váži záujem, ktorý ste prejavili o ňu, jej produkty a služby návštevou jej webových stránok www.philips.com alebo súvisiacich komunikačných kanálov, ako sú okrem iného stránky spoločnosti na sociálnych sieťach, kanáloch a blogoch (spolu „Stránky spoločnosti Philips“). Toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa vzťahuje na všetky osobné údaje, ktoré spoločnosť Philips zhromažďuje, keď ste s ňou v kontakte, napríklad pri návšteve jej webových lokalít, keď používate produkty alebo služby ponúkané spoločnosťou Philips, nakupujete produkty značky Philips, keď sa prihlásite na odber noviniek, kontaktujete Stredisko starostlivosti o zákazníkov alebo keď komunikujete so spoločnosťou Philips ako firemný zákazník, dodávateľ alebo obchodný partner atď.

 

Toto sa bez obmedzenia vzťahuje na všetky typy osobných údajov zhromaždených online aj offline. Niektoré Stránky spoločnosti Philips však zbierajú špeciálne typy údajov (napr. zdravotné údaje), ktoré sa riadia iným vyhlásením o ochrane osobných údajov. Vždy a všade, keď/kde takýto prípad nastane, spoločnosť Philips jasne uvedie, že príslušné vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa líši od všeobecne platného Vyhlásenia o ochrane osobných údajov.

 

Spoločnosť Philips prijala záväzný podnikový predpis s názvom Predpisy o ochrane osobných údajov v spoločnosti Philips s cieľom zaistiť jednotný prístup k ochrane súkromia v spoločnostiach Philips na celom svete a umožniť prenos údajov medzi organizačnými zložkami spoločnosti Phlilips v celosvetovom meradle. Ďalšie informácie o Predpisoch o ochrane osobných údajov nájdete na stránke spoločnosti Philips venovanej ochrane osobných údajov (www.philips.com/privacy)

Prečo vás žiadame o poskytnutie vašich osobných údajov

O poskytnutie osobných údajov vás žiadame okrem iného aj na tieto účely:

 

 • nákup produktov a služieb spoločnosti Philips online;
 • aktivácia alebo registrácia určitých produktov a služieb alebo rozšírenie funkcií;
 • doručovanie informácií o produktoch a službách spoločnosti Philips;
 • zapojenie do online komunít spoločnosti Philips vrátane jej kanálov/stránok v sociálnych sieťach a blogov;
 • ukladanie preferovaných nastavení pre budúce interakcie a komunikáciu so spoločnosťou Philips;
 • pomoc pri vývoji produktov a služieb a tvorbe kampaní, ktoré sú navrhnuté so zameraním na vás, optimalizácia služieb zákazníkom a stále vylepšovanie našich webových lokalít;
 • pomoc pri vylepšovaní produktov a služieb a doručovanie informácií o testovaní nových produktov aslužieb od spoločnosti Philips, prípadne zapojenie do takéhoto testovania;
 • riešenia spotrebiteľských problémov alebo problémov s produktmi a službami ainých komplikácií;
 • zasielanie personalizovaných správ, špeciálnych ponúk a reklám, ktoré sú pre vás relevantné z hľadiska vašich osobných záujmov, na základe informácií, ktoré ste nám poskytli, a údajov, ktoré sme zhromaždili pomocou súborov cookie alebo podobnými technikami a ktoré hovoria o tom, ako používate webové stránky/sociálne siete/blogy spoločnosti Philips. Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, ako používame súbory cookie, kliknite tu.
 
Keď komunikujete so spoločnosťou Philips v mene firemného zákazníka, dodávateľa alebo obchodného partnera, žiadame vás o poskytnutie osobných údajov okrem iného aj na tieto účely:
 
 • riadenie vzťahov so zákazníkmi,
 • uľahčenie prístupu k informáciám,
 • rozšírenie možností komunikácie,
 • analýza a rozbor interakcií zákazníkov,
 • implementácia bezpečnostných programov,
 • pomoc spoločnosti Philips s účasťou v certifikačných programoch.
 • odpovedanie na vaše otázky alebo žiadosti týkajúce sa produktov a servisu, ako aj informovanie vás o ich stave,
 • zobrazenie prieskumu o spokojnosti po odpovedaní na otázku alebo vyriešení žiadosti.

 

Vo všeobecnosti spracovávame vaše osobné údaje iba na účely, ktoré sme uviedli. Ak ich používame na iné (blízko súvisiace) účely, zavedieme ďalšie kroky na ochranu údajov, ktoré určuje zákon.

Typy osobných údajov, ktoré môžeme zhromažďovať

Keď komunikujete so spoločnosťou Philips, napríklad keď sa registrujete v službe My Philips, kupujete si produkt značky Philips alebo so spoločnosťou komunikujete cez Stránky spoločnosti Philips (napr. ak na Facebooku označíte, že sa vám páči naša stránka), môžeme si od vás vyžiadať alebo získať určité informácie, napríklad:

 

 • vaše meno,
 • vašu e-mailovú adresu,
 • číslo telefónu,
 • váš profil na sociálnej sieti,
 • pohlavie,
 • vek,
 • informácie o výrobkoch a službách, ktoré ste si zakúpili,
 • informácie o tom, ako ste používali Stránky spoločnosti Philips a čo ste na nich robili;
 • vaše záujmy a
 • iné informácie spojené s vaším správaním online.
 
Podľa toho, aké nastavenia ste si zvolili na stránkach rôznych sociálnych sietí, a podľa nastavení, ktoré použijete na Stránkach spoločnosti Philips, môžete niektoré osobné údaje zdieľať aj so spoločnosťou Philips. Môžu to byť údaje o vašich online aktivitách a profiloch na sociálnych sieťach (napr. vaše záujmy, manželský stav, pohlavie, používateľské meno, fotografia, komentáre, ktoré ste zverejnili atď.).
 
Okrem toho môžeme zhromažďovať vaše osobné údaje cez súbory cookie alebo podobnými technikami. Takto môžeme zhromažďovať okrem iného:
 
 • adresu IP,
 • identifikátor súboru cookie,
 • informácie o webovom prehliadači,
 • vašu polohu,
 • webové stránky, ktoré navštevujete na našich webových lokalitách,
 • reklamy, ktoré ste si pozreli alebo na ktoré ste klikli,
 • atď.
 
Keď komunikujete so spoločnosťou Philips v mene firemného zákazníka, dodávateľa alebo obchodného partnera spoločnosti Philips, môžeme zhromažďovať:
 
 • Vaše meno
 • Vaša e-mailová adresa
 • číslo telefónu,
 • obrázok, ktorý vás charakterizuje,
 • vašu adresu IP,
 • vašu firemnú adresu,
 • názov a adresu spoločnosti, pre ktorú pracujete,
 • (informácie osobnej povahy, ktoré sa dozvieme v rámci našich obchodných vzťahov, napr. vaše koníčky, vek).

Rôzne spôsoby zhromažďovania vašich osobných údajov

Osobné údaje môžete spoločnosti Philips poskytnúť rôzne, okrem iného týmito spôsobmi:

 

 • registrácia člena skupiny My Philips;
 • registrácia nákupu alebo služby;
 • komunikácia so spoločnosťou Philips. Môže sa týkať produktu alebo služby a môže zahŕňať otázku, ktorú ste nám položili, alebo požiadavky, ktoré ste nám adresovali;
 • komunikácia s jedným zo zástupcov strediska starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Philips prostredníctvom e-mailu, telefónu či písomne;
 • objednanie produktu alebo služby;
 • účasť v propagačnej akcii, hre alebo súťaži;
 • účasť na aktivitách sociálnej siete v súvislosti s propagačnou akciou spoločnosti Philips (napr. kliknutím na „Páči sa mi“ alebo „Zdieľať“);
 • žiadosť o zaslanie správy na mobilný telefón/zariadenie;
 • prihlásenie sa na odber noviniek spoločnosti Philips;
 • odoslanie vyplneného odpovedného formulára priloženého k produktu spoločnosti Philips;
 • dobrovoľná účasť na testovaní produktov a na prieskumoch;
 • vytvorenie účtu na sociálnej sieti, napr. použitím prihlasovacích údajov do služieb Facebook alebo LinkedIn na vytvorenie účtu alebo na prihlásenie;
 • pri používaní produktov alebo služieb alebo aplikácií spojených so spoločnosťou Philips sa vás môžeme opýtať, či chcete zdieľať svoje údaje so spoločnosťou Philips, napr. údaje o používaní alebo o polohe;
 • súbory cookie, ktoré sa vám uložia do počítača alebo mobilného zariadenia pri návšteve našich webových lokalít.
 • Pozornosť na sociálnych sieťach: Spoločnosť Philips môže vyhľadávať na internete relevantný a verejne dostupný obsah a použiť ho na zlepšenie svojich produktov a služieb, riešenie spotrebiteľských problémov a na poskytovanie cieleného marketingu.

 

Keď komunikujete so spoločnosťou Philips ako firemný zákazník, dodávateľ alebo obchodný partner:

 

 • registrácia zakúpených produktov,
 • poskytovanie služieb spoločnosti Philips,
 • komunikácia so spoločnosťou Philips,
 • nadviazanie partnerstva,
 • prístup do zariadení alebo systémov spoločnosti Philips,
 • účasť na veľtrhoch, podujatiach alebo reklamných akciách,
 • dobrovoľná účasť na testovaní produktov a na prieskumoch,
 • nahrávanie hovoru: Spoločnosť Philips môže nahrávať vaše hovory s nami na účely školení, vylepšenia kvality a zaistenia súladu s pravidlami.

 

Osobné údaje sa k nám môžu dostať aj kúpou inej spoločnosti, ktorej ste zákazníkom. Ak si neželáte, aby spoločnosť Philips použila vaše osobné údaje, ktoré ste jej sami neposkytli, kedykoľvek nám to môžete oznámiť na stránke spoločnosti Philips, venovanej ochrane osobných údajov (www.philips.com/privacy).

Zdieľanie vašich osobných údajov s inými stranami

Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s poskytovateľmi služieb, obchodnými partnermi a inými tretími stranami v súlade s platnými zákonmi.

 

Spoločnosť Philips vám napríklad môže predať produkt alebo poskytnúť službu v rámci spoločného marketingového plánu s inou spoločnosťou (ako obchodným partnerom). V zmluvách s týmito obchodnými partnermi budú obmedzené účely, na ktoré bude možné vaše osobné údaje použiť alebo zverejniť, a budeme požadovať, aby boli vaše osobné údaje primerane chránené. O existencii takéhoto vzťahu a o totožnosti týchto partnerov vás budeme informovať pred spracovaním vašich údajov na účely podobného spoločného marketingového plánu.

 

Spoločnosť Philips tiež môže vaše osobné údaje sprístupniť iným spoločnostiam, napríklad poskytovateľom komunikačných služieb a služieb v oblasti IT, testovacím spoločnostiam, partnerom poskytujúcim podporu pri spracovaní údajov a iným stranám, ktoré sa vo vzťahu so spoločnosťou Philips podieľajú na poskytovaní služieb.

 

Keď komunikujete so spoločnosťou Philips ako firemný zákazník, dodávateľ alebo obchodný partner, spoločnosť Philips môže sprístupniť vaše osobné údaje obsiahnuté v hláseniach a iných materiáloch, ktoré ste uviedli vy alebo vaša spoločnosť na základe povinnosti voči inému obchodnému partnerovi alebo dodávateľovi.

 

Ak od nás zákon vyžaduje, aby sme vás požiadali o dovolenie alebo ak si budeme myslieť, že vaše dovolenie je za daných okolností žiaduce, požiadame vás oň ešte pred zdieľaním vašich osobných údajov.

 

Spoločnosť Philips sprístupní osobné údaje iba v súlade s týmto Vyhlásením o ochrane osobných údajov a v prípadoch, keď to bude vyžadovať zákon.

 

Spoločnosť Philips občas predá niektorý podnik alebo jeho časť inej spoločnosti. V rámci takéhoto prevodu vlastníctva by sa mohli ku kupujúcej spoločnosti preniesť aj vaše osobné údaje, ktoré s týmto podnikom priamo súvisia.

Vaše práva

Ak ste nám už poskytli svoje osobné údaje, máte k nim dostatočný prístup: môžete ich aktualizovať, zmeniť alebo, ak to zákon povoľuje, vymazať. Na tieto účely vám odporúčame navštíviť stránku spoločnosti Philips venovanú ochrane osobných údajov (www.philips.com/privacy), kde si môžete uplatniť svoje práva. Na tejto webovej stránke môžete položiť aj iné otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov alebo v tejto veci podať sťažnosť.

 

Môžete tiež vymazať alebo zmeniť nastavenia ochrany osobných údajov v konte My Philips, a to tak, že sa prihlásite do svojho konta a prejdete na časť „personal settings“ (osobné nastavenia).

 

V obchodných správach, ktoré vám budeme zasielať, budeme uvádzať aj možnosť zrušiť ich ober.

 

Odporúčame vám, aby ste svoje osobné nastavenia a údaje pravidelne dopĺňali a aktualizovali.

Vaše voľby

Chceme vás lepšie spoznať, aby sme vám mohli poskytovať lepšie služby. Zároveň však rešpektujeme vaše rozhodnutia o tom, ako máme používať vaše osobné údaje.

 

Vaše osobné údaje môžeme preniesť z vašej krajiny do iných spoločností Philips na rôznych miestach po celom svete. Tieto spoločnosti s vami môžu komunikovať o produktoch, službách a špeciálnych ponukách spoločnosti Philips, ktoré by vás mohli zaujímať. Ak to miestne zákony vyžadujú, pred prenosom vašich osobných údajov mimo vášho geografického regiónu vás požiadame o súhlas.

 

Ak nechcete, aby sme vám zasielali personalizované ponuky alebo informácie, môžete nám to oznámiť označením príslušného políčka na registračnom alebo odpovednom formulári, prípadne výberom možnosti „opt out“ (zrušiť odber) v doručovaných e-mailoch.

 

Ak to miestne zákony vyžadujú, požiadame vás o súhlas alebo potvrdenie súhlasu so spracovaním vašich osobných údajov. Ak to napríklad miestne zákony vyžadujú, novinky vám budeme posielať iba ak ste sa prihlásili na ich odber. Podobne, ak miestne zákony vyžadujú vaše povolenie pred použitím pokročilých techník tvorby vášho profilu, o takéto povolenie vás požiadame vopred.

 

Keďže spoločnosť Philips predáva tisícky produktov a služieb v stovkách krajín, možno ste nám už v minulosti poskytli svoje osobné údaje vo formulároch s odpoveďami, prostredníctvom telefonických centier či iným spôsobom. Ak sa teraz rozhodnete nezaregistrovať, nijako to neovplyvní osobné údaje, ktoré ste spoločnosti Philips už poskytli. Samozrejme, budete mať vždy možnosť zrušiť odber akejkoľvek cielenej komunikácie zo strany spoločnosti Philips alebo zmeniť údaje v rámci vášho osobného profilu, ako to vyplýva z časti „Vaše práva“.

Signály možnosti Nesledovať

Spoločnosť Philips berie súkromie a bezpečnosť veľmi vážne, a preto sa snaží o to, aby boli používatelia našich webových lokalít vždy na prvom mieste v každom aspekte nášho podnikania. Spoločnosť Philips používa súbory cookie, aby vám pomohla zo Stránok spoločnosti Philips vyťažiť čo najviac.

 

Upozorňujeme vás, že spoločnosť Philips v súčasnosti nevyužíva technické riešenie, ktoré by nám umožnilo odpovedať na signály možnosti „Nesledovať“, ktoré odosiela váš počítač. Ak chcete spravovať svoje preferencie týkajúce sa súborov cookie, kedykoľvek môžete zmeniť nastavenia súborov cookie vo vašom prehliadači. Môžete povoliť všetky alebo len niektoré súbory cookie. Ak zakážete naše súbory cookie v nastaveniach prehliadača, niektoré časti našich webových lokalít pre vás nebudú fungovať. Napríklad môžete mať problémy s prihlásením alebo s online nákupmi.

 

Ďalšie informácie o zmene nastavení súborov cookie v prehliadači nájdete na týchto adresách:

 

https://www.google.com/intl/sk/policies/technologies/managing/

http://support.mozilla.com/sk-SK/kb/Cookies#w_cookie-settings

http://windows.microsoft.com/sk-SK/windows-vista/Block-or-allow-cookies

http://www.apple.com/safari/features.html#security

 

Na Stránkach spoločnosti Philips sa tiež používajú súbory Flash cookie. Tieto súbory môžete odstrániť cez nastavenia prehrávača Flash Player. V závislosti od toho, akú verziu prehliadača Internet Explorer (alebo iného prehliadača) a prehrávača médií používate, nastavenia súborov Flash cookie môžete nastaviť aj priamo v prehliadači. Súbory Flash cookie môžete spravovať na webovej lokalite Adobe. Upozorňujeme, že obmedzenie povolenia na používanie súborov Flash Cookie môže ovplyvniť funkcie, ktoré máte k dispozícii.

Sociálne médiá

Ak sa zúčastníte diskusie na fórach sociálnych sietí ako Facebook, Twitter, Yammer, Pintrest, Instagram, LinkedIn atď., mali by ste poznať a chápať nástroje, ktoré tieto stránky ponúkajú a ktoré vám umožňujú rozhodnúť sa, ako budete zdieľať svoje osobné údaje vo svojich profiloch na sociálnych sieťach.

 

Pre spoločnosť Philips sú postupy a pravidlá ochrany osobných údajov týchto tretích strán rovnako záväzné ako jej vlastné Základné pravidlá pre sociálne siete a toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov, preto vám odporúčame prečítať si príslušné vyhlásenia o ochrane osobných údajov, zmluvné podmienky a súvisiace informácie o tom, ako sa vaše osobné údaje používajú v prostrediach týchto sociálnych sietí.

 

Na základe vašich rozhodnutí o nastaveniach na rôznych stránkach sociálnych sietí (alebo v súvislosti s vašimi nastaveniami na Stránkach spoločnosti Philips) môžu byť niektoré osobné údaje sprístupnené spoločnosti Philips. Ide o údaje o vašich online aktivitách a profiloch na sociálnych sieťach (napr. záujmy, manželský stav, pohlavie, používateľské meno, fotografie, komentáre a obsah, ktorý ste zverejnili alebo zdieľali atď).

Prepojenia na iné webové lokality

Počas prezerania webových lokalít spoločnosti Philips sa môžete stretnúť s prepojeniami na iné webové lokality, ktoré pre vás môžu byť užitočné. Tieto webové lokality však môžu fungovať nezávisle od spoločnosti Philips a môžu mať svoje vlastné vyhlásenia o ochrane osobných údajov, pravidlá či zásady. Keďže spoločnosť Philips zodpovedá len za obsah lokalít, ktoré vlastní alebo spravuje, a nemá žiadnu moc nad použitím iných lokalít a nad ich zásadami ochrany osobných údajov, dôrazne vám odporúčame si tieto prečítať a zistiť, ako môžu byť vaše osobné údaje v rámci týchto lokalít použité.

Cloud

Spoločnosť Philips môže uložiť vaše osobné údaje do cloudovej služby. To znamená, že vaše osobné údaje môže v mene spoločnosti Philips spracovať poskytovateľ cloudových služieb a môže ich uložiť na rôznych miestach po celom svete. Spoločnosť Philips využíva organizačné a zmluvné prostriedky na ochranu vašich osobných údajov a zavádza podobné a rovnako obmedzujúce požiadavky voči poskytovateľom cloudových služieb vrátane požiadavky na spracovanie vašich údajov výhradne na účely, ktoré sú uvedené vyššie.

Ako chránime vaše osobné údaje

Spoločnosť Philips vyhlasuje, že nesie zodpovednosť za ochranu vami zverených osobných údajov pred stratou, zneužitím a neoprávneným prístupom, a že túto zodpovednosť berie vážne. Spoločnosť Philips používa množstvo technológií zabezpečenia a organizačných postupov, ktoré nám pomáhajú chrániť vaše údaje. Okrem iného kontrolujeme prístup k týmto údajom, využívame brány firewall, zabezpečené servery a niektoré typy údajov (napr. finančné a iné chúlostivé údaje) šifrujeme.

Špeciálne informácie pre rodičov

Keďže webové lokality spoločnosti Philips vo všeobecnosti nie sú určené deťom do 16 rokov, v súlade so zákonom spoločnosť Philips pred uložením, použitím alebo zverejnením osobných údajov detí najskôr požiada o povolenie rodičov alebo zákonných

 

zástupcov. Spoločnosť Philips dôrazne odporúča rodičom, aby zohrávali aktívnu úlohu pri dozore nad online aktivitami svojich detí. Ak máte podozrenie, že sme získali osobné údaje osoby, ktorá má menej ako 16 rokov, kontaktujte nás na stránke spoločnosti Philips venovanej ochrane osobných údajov (www.philips.com/privacy).

Zmeny v tomto Vyhlásení o ochrane osobných údajov

Služby poskytované spoločnosťou Philips sa stále rozširujú a forma a charakter týchto služieb sa môže občas zmeniť bez toho, aby sme vás na to vopred upozornili. Preto si vyhradzujeme právo občas zmeniť alebo rozšíriť toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov. Prípadné zásadné zmeny uverejníme na našich webových stránkach.

 

Na našej stránke o ochrane osobných údajov zverejníme oznámenie, ktoré vás upozorní na výrazné zmeny v tomto Vyhlásení o ochrane osobných údajov a dátum poslednej aktualizácie bude vyznačený v hornej časti vyhlásenia. Odporúčame vám pravidelne kontrolovať túto stránku, aby ste si mohli prečítať najaktuálnejšiu verziu.

 

Nové Vyhlásenie o ochrane osobných údajov nadobudne účinnosť hneď po zverejnení. Ak nesúhlasíte so zmeneným vyhlásením, upravte vaše preferencie alebo zvážte ukončenie používania Stránok spoločnosti Philips. Ak budete ďalej pristupovať na naše stránky a využívať naše služby aj po tom, ako tieto zmeny nadobudnú účinnosť, vyjadrujete záväzný súhlas s upraveným vyhlásením o ochrane osobných údajov.

Ako sa s nami skontaktovať

Kontaktujte nás na stránke spoločnosti Philips venovanej ochrane osobných údajov (www.philips.com/privacy.)