SideStream Nebulizers

Nebulizer

Find similar products

Great for travel or using at the office, the SideStream Nebulizers are available with two complete SideStream disposable nebulizers and two replacement nebulizer cups. SideStream provides superior performance and faster treatment times.

Features
Faster treatment times

Fast drug output for faster treatment times

You get faster treatment times with the SideStream disposable nebulizers. They deliver 2.5 ml of drug output within 7 minutes, so patients can spend more time on their normal activities.

Fast drug output for faster treatment times

You get faster treatment times with the SideStream disposable nebulizers. They deliver 2.5 ml of drug output within 7 minutes, so patients can spend more time on their normal activities.

Fast drug output for faster treatment times

You get faster treatment times with the SideStream disposable nebulizers. They deliver 2.5 ml of drug output within 7 minutes, so patients can spend more time on their normal activities.
Choice of nebulizers

Choice of nebulizers to reduce costs

The reusable SideStream offers optimal patient care with minimal administrative effort. It can be used for 6 months before replacing. The disposable SideStream is less expensive, and can be used in the same manner as the reusable Sidestream, but for no more than 2 weeks.

Choice of nebulizers to reduce costs

The reusable SideStream offers optimal patient care with minimal administrative effort. It can be used for 6 months before replacing. The disposable SideStream is less expensive, and can be used in the same manner as the reusable Sidestream, but for no more than 2 weeks.

Choice of nebulizers to reduce costs

The reusable SideStream offers optimal patient care with minimal administrative effort. It can be used for 6 months before replacing. The disposable SideStream is less expensive, and can be used in the same manner as the reusable Sidestream, but for no more than 2 weeks.
Proven SideStream technology

Proven SideStream technology is effective

SideStream’s venturi system enhances output (80% of drug output volume is below 5 microns in size). It also speeds up treatment time by using five aerosol-producing jet holes instead of one, providing additional flow to the patient of up to 16 lpm above compressor output. Traditional nebulizers are limited to the compressor’s flow output.

Proven SideStream technology is effective

SideStream’s venturi system enhances output (80% of drug output volume is below 5 microns in size). It also speeds up treatment time by using five aerosol-producing jet holes instead of one, providing additional flow to the patient of up to 16 lpm above compressor output. Traditional nebulizers are limited to the compressor’s flow output.

Proven SideStream technology is effective

SideStream’s venturi system enhances output (80% of drug output volume is below 5 microns in size). It also speeds up treatment time by using five aerosol-producing jet holes instead of one, providing additional flow to the patient of up to 16 lpm above compressor output. Traditional nebulizers are limited to the compressor’s flow output.
  • Faster treatment times
  • Choice of nebulizers
  • Proven SideStream technology
See all features
Faster treatment times

Fast drug output for faster treatment times

You get faster treatment times with the SideStream disposable nebulizers. They deliver 2.5 ml of drug output within 7 minutes, so patients can spend more time on their normal activities.

Fast drug output for faster treatment times

You get faster treatment times with the SideStream disposable nebulizers. They deliver 2.5 ml of drug output within 7 minutes, so patients can spend more time on their normal activities.

Fast drug output for faster treatment times

You get faster treatment times with the SideStream disposable nebulizers. They deliver 2.5 ml of drug output within 7 minutes, so patients can spend more time on their normal activities.
Choice of nebulizers

Choice of nebulizers to reduce costs

The reusable SideStream offers optimal patient care with minimal administrative effort. It can be used for 6 months before replacing. The disposable SideStream is less expensive, and can be used in the same manner as the reusable Sidestream, but for no more than 2 weeks.

Choice of nebulizers to reduce costs

The reusable SideStream offers optimal patient care with minimal administrative effort. It can be used for 6 months before replacing. The disposable SideStream is less expensive, and can be used in the same manner as the reusable Sidestream, but for no more than 2 weeks.

Choice of nebulizers to reduce costs

The reusable SideStream offers optimal patient care with minimal administrative effort. It can be used for 6 months before replacing. The disposable SideStream is less expensive, and can be used in the same manner as the reusable Sidestream, but for no more than 2 weeks.
Proven SideStream technology

Proven SideStream technology is effective

SideStream’s venturi system enhances output (80% of drug output volume is below 5 microns in size). It also speeds up treatment time by using five aerosol-producing jet holes instead of one, providing additional flow to the patient of up to 16 lpm above compressor output. Traditional nebulizers are limited to the compressor’s flow output.

Proven SideStream technology is effective

SideStream’s venturi system enhances output (80% of drug output volume is below 5 microns in size). It also speeds up treatment time by using five aerosol-producing jet holes instead of one, providing additional flow to the patient of up to 16 lpm above compressor output. Traditional nebulizers are limited to the compressor’s flow output.

Proven SideStream technology is effective

SideStream’s venturi system enhances output (80% of drug output volume is below 5 microns in size). It also speeds up treatment time by using five aerosol-producing jet holes instead of one, providing additional flow to the patient of up to 16 lpm above compressor output. Traditional nebulizers are limited to the compressor’s flow output.

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.

Vstupujete na slovenskú webovú stránku Philips Healthcare.
Please select the checkbox

Webová stránka je určená len pre osoby, ktoré používajú zdravodntícke pomôcky ako profesionáli, vrátane zdravotníckych pracovníkov, osôb konajúcich za poskytovateľov zdravotnej starostlivosti alebo za obchodníkov so zdravotníckymi pomôckami.

Ste osoba, ktorá spĺňa vyššie uvedené kritériá?