Vyhlásenie spoločnosti Philips o ochrane osobných údajov aplikácie Clean Home+

Toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov bolo naposledy aktualizované 3. septembra 2019.

Aplikácia Philips Clean Home+ („Aplikácia“) vám umožňuje ovládať, monitorovať a spravovať čističe vzduchu a robotické vysávače Philips (súhrnne „Zariadenia“) odkiaľkoľvek a kedykoľvek („Služby“). 

 

Aplikácia a Zariadenia sú riadené spoločnosťou Philips Consumer Lifestyle B.V. alebo ktoroukoľvek z jej pridružených spoločností alebo dcérskych spoločností („Philips“, „náš“, „my“ alebo „nás“). Osobné údaje, ktoré spracúvame,  sa zhromažďujú z Aplikácie alebo z akéhokoľvek Zariadenia, ktoré sa rozhodnete s aplikáciou spárovať. 

 

Toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa vzťahuje na osobné údaje zhromaždené alebo spracované Zariadením alebo Aplikáciou. Cieľom tohto Vyhlásenia o ochrane osobných údajov je pomôcť vám porozumieť našim postupom ochrany osobných údajov pri používaní aplikácie vrátane toho, aké údaje zhromažďujeme, prečo ich zhromažďujeme a čo s nimi robíme, a tiež aké sú vaše individuálne práva. 

 

Prečítajte si tiež naše Oznámenie o súboroch cookie a Zmluvné podmienky.

Aké Osobné údaje zhromažďujeme a na aké Účely

Osobné údaje prijímame alebo zhromažďujeme pri poskytovaní našich Služieb, vrátane toho, keď pristupujete, preberáte a inštalujete Aplikáciu, a to spôsobom podrobne opísaným nižšie.

account data

Údaje konta

Do Aplikácie sa môžete prihlásiť pomocou konta MyPhilips alebo pomocou svojho profilu na sociálnych sieťach. Používatelia v Číne sa môžu prihlásiť aj pomocou svojich telefónnych čísel.


 • Keď sa prihlasujete prostredníctvom sociálnych sietí, osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, môžu obsahovať váš základný verejný profil (napr. profilovú fotografiu, identifikátor, pohlavie, adresu URL, dátum narodenia, domovskú stránku a polohu) a e-mail. V Číne sa môžete prihlásiť pomocou svojho konta Wechat. Pri používaní svojho konta Wechat zhromažďujeme vaše ID konta Wechat a verejný profil vrátane mena a profilovej fotografie. Upozorňujeme, že váš poskytovateľ sociálnych sietí môže zhromažďovať informácie o tom, že používate túto aplikáciu a prihlasujete sa pomocou svojho účtu na sociálnych sieťach. Prečítajte si Vyhlásenie o ochrane osobných údajov vášho poskytovateľa sociálnych sietí (napr. siete Facebook, Google) a oboznámte sa s ich postupmi pri ochrane osobných údajov.
 • Pri vytváraní konta MyPhilips môžu zhromažďované osobné údaje obsahovať vaše meno, používateľské meno, e-mailovú adresu a heslo. V takom prípade vám odošleme uvítací e-mail na účely overenia vášho používateľského mena a hesla, na komunikáciu s vami v prípade vašich otázok, na odosielanie oznámení výlučne súvisiacich so službami alebo na priame marketingové komunikácie, ak sa prihlásite na ich odber. Svoje konto MyPhilips môžete taktiež používať na objednávanie produktov alebo služieb od spoločnosti Philips, účasť na akciách alebo hrách, účasť na aktivitách v sociálnych sieťach súvisiacich s akciami spoločnosti Philips (napríklad kliknutie na „páči sa mi“ alebo „zdieľať“) a účasť na testovaní produktov alebo na prieskumoch o produktoch
 • Údaje vášho konta používame na vytvorenie a správu vášho konta. Keďže údaje vášho konta používame na poskytovanie Služieb, považujeme toto spracovanie za nevyhnutné na splnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou a ktorá je v súlade s článkom 6.1. (písm. b) Nariadenia (EÚ) 2016/679.
Prečítajte si viacČítať menej

Data filled in by you

Údaje zariadenia

Po spárovaní vášho Zariadenia s Aplikáciou zhromažďujeme nasledujúce informácie:

 

 • Čističe vzduchu. 

(I) Údaje zariadenia vrátane ID zariadenia, prevádzkového režimu, zapnutia/vypnutia napájania, režimu, rýchlosti ventilátora, plánovača a ovládacích príkazov.

 

(II) Všeobecné údaje o kvalite ovzdušia vrátane indexu alergénov v interiéri, koncentrácie častíc PM2,5, teploty, plynu a vlhkosti.

 

 • Robotický vysávač. 

 

(I) Údaje zariadenia vrátane ID zariadenia, údajov plánovača, počtu cyklov a trvania čistenia.

 

Zhromažďujeme tiež adresu IP smerovača, ktorý sa pripája k vášmu Zariadeniu.

 

Tieto údaje používame na poskytovanie Služieb, na lepšie oboznámenie sa Zariadenia s okolitým prostredím, na vylepšovanie nášho Zariadenia a Služieb a na vašu väčšiu angažovanosť pri používaní zariadenia a jeho funkcií.

 

Keďže sa vaše údaje zariadenia spracúvajú iba vtedy, keď sa rozhodnete spárovať svoje Zariadenie s Aplikáciou na účely Služieb, považujeme toto spracovanie za nevyhnutné na splnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou a ktorá je v súlade s článkom 6.1. (písm. b) nariadenia (EÚ) 2016/679.

Prečítajte si viacČítať menej

Devices data

Ostatné poskytované údaje

V závislosti od modelu vášho Zariadenia na čistenie vzduchu vás môže aplikácia požiadať o vyplnenie krátkeho dotazníka ohľadom vašich otázok v súvislosti s kvalitou vzduchu v interiéri, doby, kedy ste sa presťahovali do svojho domu/miestnosti, či miestnosti, kde sa Zariadenie nachádza. Aplikácia použije vaše odpovede na nastavenie najvhodnejšieho prevádzkového režimu pre vaše Zariadenie.

 

Keďže sa vaše ostatné poskytované údaje spracúvajú iba vtedy, keď sa rozhodnete spárovať svoje Zariadenie s Aplikáciou na účely Služieb, považujeme toto spracovanie za nevyhnutné na splnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou a ktorá je v súlade s článkom 6.1. (písm. b) nariadenia (EÚ) 2016/679.

Prečítajte si viacČítať menej

Cookies

Sušienky

Na prevádzkovanie, poskytovanie, zlepšovanie, objasňovanie a prispôsobovanie našich Služieb používame súbory cookie, označenia alebo podobné technológie („súbory cookie“). Súbory cookie nám umožňujú rozpoznať vaše mobilné zariadenie a zhromažďovať nasledujúce osobné údaje (informácie týkajúce sa používania Aplikácie): jedinečné používateľské číslo Zariadenia, adresa IP mobilného zariadenia, typ mobilného internetového prehliadača a operačného systému, údaje o relácii a využívaní, ako aj informácie o výkonnosti súvisiace s používanou službou.

 

Pred použitím súborov cookie, vás požiadame o súhlas. Ďalšie informácie o používaní súborov cookie touto Aplikáciou nájdete v Oznámení o súboroch cookie, ktoré je k dispozícii v nastaveniach súkromia Aplikácie.

Prečítajte si viacČítať menej

Location data

Podpora zákazníkov

Prevádzkujeme a poskytujeme naše Služby, vrátane poskytovania podpory zákazníkom a zlepšovania, stanovovania a prispôsobovania našich služieb. Ak potrebujete zákaznícku podporu, môžete nám poskytnúť informácie o tom, ako Služby používate, vrátane vašej interakcie so spoločnosťou Philips a o tom, ako vás kontaktovať, aby sme vám mohli poskytnúť potrebnú podporu. Tieto informácie taktiež používame, aby sme dokázali reagovať v prípade, keď nás kontaktujete.

 

Spracovanie vašich údajov pri kontakte s podporou zákazníka  považujeme za nevyhnutné na plnenie zmluvy zákonnej na základe článku 6(b) nariadenia (EÚ) 5419/16, v ktorej vystupujete ako zmluvná strana.

Prečítajte si viacČítať menej

Combined data

Kombinované údaje 

Vaše osobné údaje, vrátane údajov konta, údajov zariadenia a súborov cookie, môžeme kombinovať s údajmi zhromažďovanými počas používania a interakcií s digitálnymi kanálmi spoločnosti Philips, napr. s údajmi sociálnych sietí, webových stránok, e-mailov, aplikácií a prepojených produktov, vrátane adries IP, súborov cookie, informácií o mobilnom zariadení, komunikácií, na ktoré kliknete alebo klepnete, podrobností o polohe a webových stránok, ktoré navštívite.

 

Kombinované údaje analyzujeme v záujme poskytnúť vám personalizované služby. Pomáha nám to tiež zlepšovať obsah, funkčnosť a použiteľnosť Aplikácie, Zariadení a Služieb, ako aj vyvíjať nové produkty a služby. V takom prípade považujeme spracovanie vašich kombinovaných údajov za zákonný legitímny záujem spoločnosti Philips v súlade s článkom 6.1. (písm. f) Nariadenia (EÚ) 2016/679.
 

Ak sa rozhodnete prijímať reklamné informácie o produktoch, službách, udalostiach a reklamných akciách spoločnosti Philips, ktoré môžu byť pre vás relevantné na základe vašich preferencií a správania online, marketingové a reklamné informácie vám môžeme zasielať prostredníctvom e-mailu, telefónu a iných digitálnych kanálov, ako sú mobilné aplikácie a sociálne siete. Keďže chceme túto komunikáciu prispôsobiť vašim preferenciám a správaniu a zabezpečiť vám tak relevantnejšiu a lepšiu osobnú skúsenosť, je možné, že budeme vaše kombinované údaje analyzovať. Predtým, ako vám pošleme reklamné informácie, požiadame vás o súhlas. 

Data about your interactions and usage of the Philips digital channels such as social media, websites, emails, apps and connected product. This data may include: IP address, cookies, device information, communications you click on or tap, location details, websites you visit.
Prečítajte si viacČítať menej

Third parties

Povolenia
Ak Aplikácia potrebuje povolenie na prístup k senzorom vášho mobilného zariadenia (napr. fotoaparátu, Wi-Fi, geografickej polohe alebo Bluetooth) alebo k iným údajom (napr. fotografiám) na účely Služieb, požiadame vás o súhlas. Tieto údaje používame iba vtedy, keď to je nevyhnutné na poskytovanie Služieb a iba s vaším súhlasom.

 

1) Všeobecné povolenia

 • Wi-Fi. Na nastavenie párovania vášho zariadenia (zariadení).
 • Fotoaparát. Na naskenovanie kódu QR pri spustení párovania zariadenia (zariadení).
 • Fotografia. Na povolenie funkcie zdieľania fotografií, ktorá vám umožňuje vytvárať snímky obrazovky kvality vzduchu v interiéri alebo exteriéri a zdieľať ich prostredníctvom SMS/Wechat alebo iných sociálnych kanálov.
 • Volanie. Ak chcete prostredníctvom aplikácie telefonicky kontaktovať podporu zákazníkom spoločnosti Philips.
 • Hrubá geografická poloha a poloha.
 • Párovanie zariadenia. Operačné systémy Android vyžadujú na pripojenie Aplikácie k Zariadeniu hrubú geografickú polohu. Systém iOS vyžaduje prístup k údajom o polohe na rozpoznanie, kedy sa Aplikácia a Zariadenia nachádzajú nablízku. Spoločnosť Philips však takéto údaje nijakým spôsobom nespracúva. Dáta sú uložené vo vašom mobilnom zariadení a spoločnosť Philips k nim nemá prístup. Ak odstránite svoj profil alebo Aplikáciu, tieto údaje sa z vášho zariadenia odstránia.
 • Nájsť predajňu Philips v blízkosti. Ak povolíte túto funkciu, použijeme vaše údaje o polohe, aby sme vás nasmerovali k predajni alebo stredisku starostlivosti o zákazníkov vo vašom okolí.
 • Súbory. Aplikácia vyžaduje prístup k súborom mobilného zariadenia na ukladanie jazykových konfigurácií a ďalších súborov, ktoré aplikácia používa na prevádzku (napr. grafiky, mediálne súbory alebo iné veľké programové aktíva). Ak Aplikáciu odstránite, tieto údaje sa z mobilného zariadenia odstránia.  
   

2)Povolenia týkajúce sa čističov vzduchu. 

 

 • Informácie o počasí a kvalite ovzdušia. Ak aktivujete toto povolenie, Aplikácia zdieľa vaše anonymizované údaje o polohe (na úrovni mesta) s treťou stranou, aby vám na domovskej stránke aplikácie poskytla mapu polohy s informáciami o kvalite ovzdušia.

  Povolenia aplikácie môžete kedykoľvek zablokovať prostredníctvom nastavení mobilného zariadenia.

ü  Informações meteorológicas e de qualidade do ar. Quando esta permissão é ativada, a Aplicação partilha os dados de localização anónimos (ao nível de cidade) do utilizador com terceiros para lhe fornecer um mapa de localização com informações de qualidade do ar na página inicial da Aplicação. IT Providers

These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided.

 
Spacer
 

Cloud Providers

These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in Európe, USA, Latinskej Amerike, Tokiu, Sydney alebo v Číne.

 
Spacer
 

Master service Providers

These providers deliver specific services for Master such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching).

 
 
 

Payment

These providers handle financial data in relation to online purchases, your program fee.

IT Providers

These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided.

 
Spacer
 

Cloud Providers

These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in Európe, USA, Latinskej Amerike, Tokiu, Sydney alebo v Číne.

 
Spacer
 

Master service Providers

These providers deliver specific services for Master such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching).

 
 
 

Payment

These providers handle financial data in relation to online purchases, your program fee.

IT Providers

These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided.

 
Spacer
 

Cloud Providers

These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in Európe, USA, Latinskej Amerike, Tokiu, Sydney alebo v Číne.

 
Spacer
 

Master service Providers

These providers deliver specific services for Master such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching).

 
 
 

Payment

These providers handle financial data in relation to online purchases, your program fee.

Master service Providers

These providers deliver specific services for Master such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching).

Master service Providers

These providers deliver specific services for Master such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching).

Prečítajte si viacČítať menej

S kým sa zdieľajú Osobné údaje

Spoločnosť Philips môže poskytnúť vaše osobné údaje poskytovateľom služieb tretích strán, obchodným partnerom a ďalším tretím stranám v súlade s týmto Oznámením o ochrane osobných údajov a príslušnými platnými zákonmi.

Location data

Poskytovatelia služieb

Pri prevádzke, poskytovaní, vylepšovaní, analýze, prispôsobovaní, podpore a propagácií našich Služieb spolupracujeme s poskytovateľmi služieb tretích strán.


Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s nasledujúcimi poskytovateľmi služieb:

 

 • Poskytovatelia IT a cloudových služieb

Títo poskytovatelia služieb dodávajú potrebný hardvér, softvér, sieťové služby, úložiská, transakčné služby a/alebo súvisiacu technológiu potrebné na spustenie Aplikácie alebo poskytovanie Služieb.

 

Spoločnosť Philips vyžaduje od poskytovateľov služieb poskytovanie adekvátnej úrovne ochrany osobných údajov, ktorá je podobná úrovni ochrany poskytovanej ňou samotnou. Od našich poskytovateľov Služieb požadujeme, aby spracúvali osobné údaje v súlade s našimi pokynmi a iba na špecifické účely uvedené vyššie, aby mali prístup iba k minimálnemu množstvu údajov potrebnému na poskytovanie konkrétnej služby a aby zaistili bezpečnosť vašich osobných údajov.

Prečítajte si viacČítať menej

Location data

Ostatné tretie strany

Spoločnosť Philips môže tiež spolupracovať s tretími stranami, ktoré spracúvajú vaše osobné údaje na svoje vlastné účely. Keď spoločnosť Philips zdieľa osobné údaje s tretími stranami používajúcími osobné údaje na vlastné účely, bude vás o tom informovať a získa od vás súhlas, ak to vyžadujú  príslušné platné zákony ešte pred zdieľaním vašich údajov. V takom prípade si pozorne prečítajte ich vyhlásenia o ochrane osobných údajov, pretože informujú o ich postupoch v oblasti ochrany osobných údajov vrátane informácií o tom, aký typ osobných údajov zhromažďujú a ako ich používajú, spracúvajú a chránia.
 

Spoločnosť Philips z času na čas predá svoj podnik alebo jeho časť inej spoločnosti. V rámci takéhoto prenosu vlastníctva by sa mohli ku kupujúcej spoločnosti preniesť aj vaše osobné údaje, ktoré s daným podnikom priamo súvisia. Všetky naše práva a povinnosti vyplývajúce z nášho Vyhlásenia o ochrane osobných údajov sú spoločnosťou Philips voľne priraditeľné ktorejkoľvek z našich pridružených spoločností v súvislosti s fúziou, nadobudnutím, reštrukturalizáciou alebo predajom majetku alebo v súlade so zákonom alebo inak, a my môžeme previesť vaše osobné údaje ktorejkoľvek z našich pridružených spoločností, nástupníckych subjektov alebo novému vlastníkovi.

 

Asistent Amazon Alexa

V niektorých krajinách podporujeme nástroj Philips Air Purifier. Ak tento nástroj  povolíte, budete môcť ovládať svoje zariadenia prostredníctvom asistenta Amazon Alexa. Keď povolíte asistenta Amazon Alexa, služba Amazon vám poskytne svoje vlastné služby. Žiadame vás oboznámiť sa so Zmluvnými podmienkami a Vyhláseniím o ochrane osobných údajov asistenta Amazon Alexa.
 

Tmall Genie

V Číne podporujeme nástroj Phillips Air Skill v aplikácii Tmall Genie. Ak tento nástroj  povolíte, budete môcť ovládať svoje zariadenia prostredníctvom aplikácie Tmall Genie. V takom prípade vám Tmall Genie poskytne svoje vlastné služby. Žiadame vás oboznámiť sa so Zmluvnými podmienkami a Vyhlásením o ochrane osobných údajov.
 

Prenos údajov do iných krajín

Vaše osobné údaje môžu byť uchovávané a spracovávané v ľubovoľnej krajine, v ktorej máme pobočku alebo v ktorej sídlia poskytovatelia Služieb, ktoré využívame. Používaním Služieb beriete na vedomie  prenos informácií (ak nastane) do krajín mimo krajiny vášho bydliska, ktoré môžu mať pravidlá na ochranu údajov odlišné od pravidiel vo vašej krajine. Za určitých okolností môžu mať súdy, orgány činné v trestnom konaní, regulačné agentúry alebo bezpečnostné úrady v týchto krajinách nárok na prístup k vašim osobným údajom.
 

Ak sa nachádzate v EHP, vaše osobné údaje sa môžu preniesť na naše pridružené spoločnosti alebo poskytovateľov služieb v krajinách mimo EHP, ktoré boli Európskou komisiou uznané ako poskytujúce primeranú úroveň ochrany údajov podľa noriem EHP (úplný zoznam týchto krajín je k dispozícii tu http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm). Pre prenos údajov z krajín EHP do krajín, ktoré Európska komisia nepovažuje za primerané, napríklad Spojené štáty, sme zaviedli primerané opatrenia, napríklad naše Záväzné podnikové predpisy pre údaje o zákazníkoch, dodávateľoch a obchodných partneroch alebo štandardné zmluvné doložky prijaté Európskou komisiou na ochranu vašich osobných údajov. Kópiu týchto opatrení môžete získať kliknutím na vyššie uvedený odkaz alebo kontaktovaním privacy@philips.com.

Prečítajte si viacČítať menej

Ako dlho uchovávame vaše údaje?


Vaše osobné údaje budeme uchovávať tak dlho, ako je to potrebné alebo povolené vzhľadom na účel (účely), na ktoré sa údaje zhromažďujú. Medzi kritériá, ktoré používame na určenie doby uchovávania údajov našou spoločnosťou, patria: (i) dĺžka používania Aplikácie a Služieb; ii) či existuje právny záväzok, ktorému podliehame alebo (iii) či sa uchovanie odporúča vzhľadom na naše právne postavenie (napríklad vo vzťahu k uplatniteľným premlčacím predpisom, sporom alebo regulačným vyšetrovaniam).

Special information for parents

Vaše voľby a práva

Ak chcete odoslať žiadosť o prístup, opravu, vymazanie, obmedzenie alebo námietku voči spracovaniu osobných údajov, ktoré ste nám v minulosti poskytli, prípadne ak chcete odoslať žiadosť o získanie elektronickej kópie svojich osobných údajov na účely ich prenosu inej spoločnosti (do rozsahu, na ktorý máte zákonný nárok), môžete nás kontaktovať na adrese privacy@philips.com. Na vašu žiadosť odpovieme v súlade s platnými právnymi predpismi.

Vo svojej žiadosti jasne uveďte, aké osobné údaje by ste chceli získať, opraviť, vymazať, obmedziť alebo vzniesť námietku proti ich spracovaniu. Z dôvodu vašej ochrany môžeme implementovať iba žiadosti týkajúce sa osobných údajov spojených s vaším kontom, vašou e-mailovou adresou alebo iných informácií o konte, ktoré používate na odosielanie vašej žiadosti, a možno budeme musieť pred spracovaním vašej žiadosti overiť vašu totožnosť. Vašej žiadosti sa pokúsime sa vyhovieť hneď, ako to bude možné.

 

Tam, kde je nevyhnutný váš súhlas so zhromažďovaním alebo spracovaním vašich osobných údajov, môžete svoj súhlas kedykoľvek odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracovania na základe súhlasu pred jeho zrušením. 

 

Upozorňujeme, že ak využijete (niektoré) svoje možnosti a práva, nemusíte mať k dispozícii na používanie určité Služby (ich časti alebo ako celok).

Prečítajte si viacČítať menej

Special information for parents

Chránime vaše osobné údaje

Potvrdzujeme, že spoločnosť Philips nesie zodpovednosť za ochranu vami zverených údajov pred ich náhodnou alebo neoprávnenou úpravou, stratou, zneužitím, zverejnením alebo neoprávneným prístupom, a že túto zodpovednosť berieme vážne. Spoločnosť Philips používa množstvo bezpečnostných technológií, technických a organizačných opatrení, ktoré nám pomáhajú chrániť vaše údaje. Za týmto účelom implementujeme, okrem iného, kontrolu prístupu k týmto údajom, použitie brán firewall a zabezpečených protokolov.

Prečítajte si viacČítať menej

Special information for parents

Špeciálne informácie pre rodičov

Keďže Služby nie sú určené deťom, pred uložením, použitím alebo zverejnením osobných údajov dieťaťa spoločnosť Philips najskôr v súlade so zákonom požiada o povolenie jeho rodičov alebo zákonných zástupcov. Zaviazali sme sa chrániť potreby detí v oblasti súkromia a dôrazne nabádame rodičov a opatrovníkov, aby zohrávali aktívnu úlohu pri online aktivitách a záujmoch svojich detí.
 

Ak sa rodič alebo opatrovník dozvie, že jeho dieťa nám poskytlo svoje osobné údaje bez ich súhlasu, je nutné nás kontaktovať na adrese privacy@philips.com. Ak zistíme, že dieťa nám poskytlo osobné údaje, jeho údaje odstránime z našich súborov.

Prečítajte si viacČítať menej

Changes to the privacy notice

Špecifické miestne informácie: Vaše práva na ochranu osobných údajov v štáte Kalifornia (iba USA)

Oddiel 1798.83 kalifornského občianskeho zákonníka umožňuje našim zákazníkom s trvalým pobytom v Kalifornii požiadať a získať od nás raz ročne bezplatné informácie o osobných údajoch (ak existujú), ktoré sme poskytli v predchádzajúcom kalendárnom roku tretím stranám na účely priameho marketingu. Ak takýto prípad nastane, informácie budú obsahovať zoznam kategórií zdieľaných osobných údajov a názvy a adresy všetkých tretích strán, s ktorými informácie boli zdieľané v bezprostredne predchádzajúcom kalendárnom roku. Ak máte trvalý pobyt v Kalifornii a chceli by ste takúto žiadosť podať, navštívte našu webovú stránku o ochrane osobných údajov: http://www.philips.com/a-w/privacy/questions-and-feedback.html

Prečítajte si viacČítať menej

Changes to the privacy notice

Zmeny v tomto Vyhlásení o ochrane osobných údajov

Naše Služby sa môžu z času na čas meniť bez predchádzajúceho upozornenia. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme právo čas od času zmeniť alebo aktualizovať toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov. Po aktualizácii tohto Vyhlásenia o ochrane osobných údajov bude aktualizovaný aj dátum uvedený v hornej časti tohto Vyhlásenia o ochrane osobných údajov.

 

Odporúčame vám, aby ste pravidelne kontrolovali najnovšiu verziu tohto Oznámenia o ochrane osobných údajov. 

 

Nové Vyhlásenie o ochrane osobných údajov nadobudne účinnosť okamžite po jeho uverejnení. Ak s revidovaným vyhlásením nesúhlasíte, upravte svoje preferencie alebo zvážte ukončenie používania našich Služieb. Ak budete naďalej pristupovať k našim Službám a využívať ich aj po tom, ako tieto zmeny vstúpia do platnosti, potvrdzujete tým, že ste boli informovaní o Vyhlásení o ochrane osobných údajov v jeho upravenej podobe.

Prečítajte si viacČítať menej

Contact

Kontaktujte nás

Ak máte akékoľvek otázky ohľadom tohto Vyhlásenia o ochrane osobných údajov alebo spôsobu, akým spoločnosť Philips používa vaše osobné údaje, kontaktujte, prosím, nášho správcu ochrany údajov na adrese privacy@philips.com. Prípadne máte právo podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu vo vašej krajine alebo regióne.

 

Philips Consumer Lifestyle B.V.

High Tech Campus 5, 5656 AE

Eindhoven, The Netherlands

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.