Čo to znamená?

 

Model predaja výrobkov a zariadení spoločnosti Philips je založený na úzkej spolupráci medzi spoločnosťou Philips a jej distribútormi.  

 

Preto, aby sme mohli splniť vaše očakávania, ako ste ich vyjadrili v tomto formulári, bude pravdepodobne potrebné, aby vás priamo kontaktoval náš distribútor, ktorý má všetky potrebné informácie a môže kompetentným, konkrétnym a vyčerpávajúcim spôsobom reagovať na všetky vaše očakávania. Označením tohto začiarkavacieho políčka súhlasíte, že spoločnosť Philips môže prenášať osobné údaje, ktoré poskytnete v tomto formulári, svojim pridruženým distribútorom výrobkov a zariadení spoločnosti Philips. Vaše údaje poskytneme výlučne na účely priameho zapojenia distribútora do spĺňania očakávaní, ktoré ste vyjadrili v tomto formulári, týkajúcich sa kontaktu s obchodným oddelením, cenových ponúk/predvádzacích programov alebo odbornej literatúry. Znamená to, že distribútor vás bude môcť tiež priamo kontaktovať v tejto záležitosti. Ak si želáte svoj súhlas odvolať, kontaktujte nás prostredníctvom stránky ochrany osobných informácií spoločnosti Philips (https://www.philips.sk/a-w/pouzivani-osobnych-udajov.html).

 

Prevádzkovateľ, pod dohľadom ktorého sú vaše osobné údaje spracovávané na sprístupnenie distribútorom výrobkov a zariadení spoločnosti Philips, je spoločnosť Philips Česká republika s.r.o., sídlo: Rohanské nábřeží 678/23, Praha 8, 186 00, Česká republika.

 

Právnym základom pre spracovanie vašich osobných údajov je váš súhlas, ktorý vyjadrujete označením tohto políčka (článok 6 oddiel 1 písmeno a) nariadenia GDPR).

Distribútor výrobkov a zariadení spoločnosti Philips, ktorý od vás prijme vaše osobné údaje, sa stane ich nezávislým prevádzkovateľom.

 

Ďalšie informácie o tom, ako spoločnosť Philips spracováva vaše osobné údaje, nájdete v dokumente Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Philips.

You are about to visit a Philips global content page

You are about to visit the Philips USA website.

You are about to visit a Philips global content page

You are about to visit the Philips USA website.

Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.