Čo to znamená?

 

Model predaja výrobkov a zariadení spoločnosti Philips je založený na úzkej spolupráci medzi spoločnosťou Philips a jej distribútormi.  

 

Preto, aby sme mohli splniť vaše očakávania, ako ste ich vyjadrili v tomto formulári, bude pravdepodobne potrebné, aby vás priamo kontaktoval náš distribútor, ktorý má všetky potrebné informácie a môže kompetentným, konkrétnym a vyčerpávajúcim spôsobom reagovať na všetky vaše očakávania. Označením tohto začiarkavacieho políčka súhlasíte, že spoločnosť Philips môže prenášať osobné údaje, ktoré poskytnete v tomto formulári, svojim pridruženým distribútorom výrobkov a zariadení spoločnosti Philips. Vaše údaje poskytneme výlučne na účely priameho zapojenia distribútora do spĺňania očakávaní, ktoré ste vyjadrili v tomto formulári, týkajúcich sa kontaktu s obchodným oddelením, cenových ponúk/predvádzacích programov alebo odbornej literatúry. Znamená to, že distribútor vás bude môcť tiež priamo kontaktovať v tejto záležitosti. Ak si želáte svoj súhlas odvolať, kontaktujte nás prostredníctvom stránky ochrany osobných informácií spoločnosti Philips (https://www.philips.sk/a-w/pouzivani-osobnych-udajov.html).

 

Prevádzkovateľ, pod dohľadom ktorého sú vaše osobné údaje spracovávané na sprístupnenie distribútorom výrobkov a zariadení spoločnosti Philips, je spoločnosť Philips Česká republika s.r.o., sídlo: Rohanské nábřeží 678/23, Praha 8, 186 00, Česká republika.

 

Právnym základom pre spracovanie vašich osobných údajov je váš súhlas, ktorý vyjadrujete označením tohto políčka (článok 6 oddiel 1 písmeno a) nariadenia GDPR).

Distribútor výrobkov a zariadení spoločnosti Philips, ktorý od vás prijme vaše osobné údaje, sa stane ich nezávislým prevádzkovateľom.

 

Ďalšie informácie o tom, ako spoločnosť Philips spracováva vaše osobné údaje, nájdete v dokumente Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Philips.

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.

Vstupujete na slovenskú webovú stránku Philips Healthcare.
Please select the checkbox

Webová stránka je určená len pre osoby, ktoré používajú zdravodntícke pomôcky ako profesionáli, vrátane zdravotníckych pracovníkov, osôb konajúcich za poskytovateľov zdravotnej starostlivosti alebo za obchodníkov so zdravotníckymi pomôckami.

Ste osoba, ktorá spĺňa vyššie uvedené kritériá?