MX40

Adapter, 5L+SpO2

Find similar products

An accessory for use with MX40 wearable patient monitors and IntelliVue connector style disposable and reusable ECG leadsets and DIN prewired electrodes. Also supports Masimo SpO2 accessories defined for use with MX40 wearable patient monitors.

Specifications

Product details
Product details
Number of Leads
  • 5
Product details
Product details
Number of Leads
  • 5
See all specifications
Product details
Product details
Number of Leads
  • 5

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.

Vstupujete na slovenskú webovú stránku Philips Healthcare.
Please select the checkbox

Webová stránka je určená len pre osoby, ktoré používajú zdravodntícke pomôcky ako profesionáli, vrátane zdravotníckych pracovníkov, osôb konajúcich za poskytovateľov zdravotnej starostlivosti alebo za obchodníkov so zdravotníckymi pomôckami.

Ste osoba, ktorá spĺňa vyššie uvedené kritériá?