quick survey

Philips PerformanceBridge - Where insights inspire action

where insights inspire action thumbnail

PerformanceBridge empowers hospitals with a flexible suite of services to support continuous improvement, providing a path to help you find and maximize opportunities to do more with less while maintaining a focus on patient care.
 

Check out the interview at University and Polytechnic La Fe Hospital, Valencia, Spain.

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.

Vstupujete na slovenskú webovú stránku Philips Healthcare.
Please select the checkbox

Webová stránka je určená len pre osoby, ktoré používajú zdravodntícke pomôcky ako profesionáli, vrátane zdravotníckych pracovníkov, osôb konajúcich za poskytovateľov zdravotnej starostlivosti alebo za obchodníkov so zdravotníckymi pomôckami.

Ste osoba, ktorá spĺňa vyššie uvedené kritériá?