EPIQ

X8-2t Transducer

Find similar products

Philips xMATRIX sector array transesophageal transducer with PureWave Crystal technology. 8 to 2 MHz extended operating frequency range that images in 2D, Live xPlane, Live 3D, 3D Zoom, Full Volume and 3D color modes. Provides a user configurable button on the handle to assist with exam efficiency. Includes ECG interface cable and a disposable tip protector

Features
Technology: xMATRIX, PureWave

Technology: xMATRIX, PureWave

Technology: xMATRIX, PureWave

Technology: xMATRIX, PureWave

Technology: xMATRIX, PureWave

Technology: xMATRIX, PureWave

Technology: xMATRIX, PureWave
Number of elements: 2500

Number of elements: 2500

Number of elements: 2500

Number of elements: 2500

Number of elements: 2500

Number of elements: 2500

Number of elements: 2500
Frequency range: 8-2 MHz

Frequency range: 8-2 MHz

Frequency range: 8-2 MHz

Frequency range: 8-2 MHz

Frequency range: 8-2 MHz

Frequency range: 8-2 MHz

Frequency range: 8-2 MHz
 • Technology: xMATRIX, PureWave
 • Number of elements: 2500
 • Frequency range: 8-2 MHz
See all features
Technology: xMATRIX, PureWave

Technology: xMATRIX, PureWave

Technology: xMATRIX, PureWave

Technology: xMATRIX, PureWave

Technology: xMATRIX, PureWave

Technology: xMATRIX, PureWave

Technology: xMATRIX, PureWave
Number of elements: 2500

Number of elements: 2500

Number of elements: 2500

Number of elements: 2500

Number of elements: 2500

Number of elements: 2500

Number of elements: 2500
Frequency range: 8-2 MHz

Frequency range: 8-2 MHz

Frequency range: 8-2 MHz

Frequency range: 8-2 MHz

Frequency range: 8-2 MHz

Frequency range: 8-2 MHz

Frequency range: 8-2 MHz

Specifications

Specifications: Transducer
Specifications: Transducer
Technology:
 • xMATRIX, PureWave
Frequency range:
 • 8 – 2 MHz
Aperture:
 • Proprietary
Volume of field of view:
 • 105° x 105°
Applications:
 • Adult TEE
Image fusion Navigation capable
 • Yes
Number of elements:
 • 2500
Array type:
 • xMATRIX Sector
Field of view:
 • 90°
Biopsy Capable
 • No
Physical dimensions:
 • Tip: 1.5 cm x 3.5 cm W x L; Shaft: 1.0 cm x 100 cm W x L
Modes
 • 2D, Color, M-mode, contrast LVO, TDI, PW, CW, iRotate,
 • Live xPlane, Live xPlane Doppler, Live 3D, Live 3D zoom, Live 3D and MPR, triggered 3D.
Specifications: Transducer
Specifications: Transducer
Technology:
 • xMATRIX, PureWave
Frequency range:
 • 8 – 2 MHz
See all specifications
Specifications: Transducer
Specifications: Transducer
Technology:
 • xMATRIX, PureWave
Frequency range:
 • 8 – 2 MHz
Aperture:
 • Proprietary
Volume of field of view:
 • 105° x 105°
Applications:
 • Adult TEE
Image fusion Navigation capable
 • Yes
Number of elements:
 • 2500
Array type:
 • xMATRIX Sector
Field of view:
 • 90°
Biopsy Capable
 • No
Physical dimensions:
 • Tip: 1.5 cm x 3.5 cm W x L; Shaft: 1.0 cm x 100 cm W x L
Modes
 • 2D, Color, M-mode, contrast LVO, TDI, PW, CW, iRotate,
 • Live xPlane, Live xPlane Doppler, Live 3D, Live 3D zoom, Live 3D and MPR, triggered 3D.

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.

Vstupujete na slovenskú webovú stránku Philips Healthcare.
Please select the checkbox

Webová stránka je určená len pre osoby, ktoré používajú zdravodntícke pomôcky ako profesionáli, vrátane zdravotníckych pracovníkov, osôb konajúcich za poskytovateľov zdravotnej starostlivosti alebo za obchodníkov so zdravotníckymi pomôckami.

Ste osoba, ktorá spĺňa vyššie uvedené kritériá?