DreamWisp nasal mask w/ headgear Fitpack

Mask with Headgear

Find similar products

Tubing at the top-of-the-head allows patients to sleep in any position Airflow through the mask frame allows patients to sleep comfortably Minimal contact nasal cushion provides comfort and seal 4 point headgear provides stability

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.

Vstupujete na slovenskú webovú stránku Philips Healthcare.
Please select the checkbox

Webová stránka je určená len pre osoby, ktoré používajú zdravodntícke pomôcky ako profesionáli, vrátane zdravotníckych pracovníkov, osôb konajúcich za poskytovateľov zdravotnej starostlivosti alebo za obchodníkov so zdravotníckymi pomôckami.

Ste osoba, ktorá spĺňa vyššie uvedené kritériá?