IntelliVue Smart-hopping Network

Wireless network

Features
Hospital-wide coverage

Hospital-wide coverage

IntelliVue Smart-hopping allows several users to share the same frequency by dividing the signal into different time slots, supporting a capacity of up to 1024 devices.

Hospital-wide coverage

IntelliVue Smart-hopping allows several users to share the same frequency by dividing the signal into different time slots, supporting a capacity of up to 1024 devices.

Hospital-wide coverage

IntelliVue Smart-hopping allows several users to share the same frequency by dividing the signal into different time slots, supporting a capacity of up to 1024 devices.
Deterministic roaming for peak performance

Deterministic roaming for peak performance

IntelliVue Smart-hopping determines when and where to roam, considering retry errors and signal strength to deliver excellent performance.

Deterministic roaming for peak performance

IntelliVue Smart-hopping determines when and where to roam, considering retry errors and signal strength to deliver excellent performance.

Deterministic roaming for peak performance

IntelliVue Smart-hopping determines when and where to roam, considering retry errors and signal strength to deliver excellent performance.
Intelligent radio provides a “smart hop”

Intelligent radio provides a “smart hop”

IntelliVue Smart-hopping is based on a cognitive radio signal which “hops” to a new frequency and time slot when interference is detected, providing excellent signal-to-noise performance.

Intelligent radio provides a “smart hop”

IntelliVue Smart-hopping is based on a cognitive radio signal which “hops” to a new frequency and time slot when interference is detected, providing excellent signal-to-noise performance.

Intelligent radio provides a “smart hop”

IntelliVue Smart-hopping is based on a cognitive radio signal which “hops” to a new frequency and time slot when interference is detected, providing excellent signal-to-noise performance.
Enhanced confidentiality

Enhanced confidentiality of patient data

IntelliVue Smart-hopping uses a proprietary protocol and avoids transmission of patient identifiers across the wireless interface, helping to keep patient information confidential.

Enhanced confidentiality of patient data

IntelliVue Smart-hopping uses a proprietary protocol and avoids transmission of patient identifiers across the wireless interface, helping to keep patient information confidential.

Enhanced confidentiality of patient data

IntelliVue Smart-hopping uses a proprietary protocol and avoids transmission of patient identifiers across the wireless interface, helping to keep patient information confidential.
Bi-directional communication

Bi-directional communication for extra functionality

IntelliVue Smart-hopping features bi-directional communication to allow clinical features such as “Find Device,” “Device Location,” and “Control Clinical Measurements” to enhance clinical functionality of IntelliVue patient monitors.

Bi-directional communication for extra functionality

IntelliVue Smart-hopping features bi-directional communication to allow clinical features such as “Find Device,” “Device Location,” and “Control Clinical Measurements” to enhance clinical functionality of IntelliVue patient monitors.

Bi-directional communication for extra functionality

IntelliVue Smart-hopping features bi-directional communication to allow clinical features such as “Find Device,” “Device Location,” and “Control Clinical Measurements” to enhance clinical functionality of IntelliVue patient monitors.
  • Hospital-wide coverage
  • Deterministic roaming for peak performance
  • Intelligent radio provides a “smart hop”
  • Enhanced confidentiality
See all features
Hospital-wide coverage

Hospital-wide coverage

IntelliVue Smart-hopping allows several users to share the same frequency by dividing the signal into different time slots, supporting a capacity of up to 1024 devices.

Hospital-wide coverage

IntelliVue Smart-hopping allows several users to share the same frequency by dividing the signal into different time slots, supporting a capacity of up to 1024 devices.

Hospital-wide coverage

IntelliVue Smart-hopping allows several users to share the same frequency by dividing the signal into different time slots, supporting a capacity of up to 1024 devices.
Deterministic roaming for peak performance

Deterministic roaming for peak performance

IntelliVue Smart-hopping determines when and where to roam, considering retry errors and signal strength to deliver excellent performance.

Deterministic roaming for peak performance

IntelliVue Smart-hopping determines when and where to roam, considering retry errors and signal strength to deliver excellent performance.

Deterministic roaming for peak performance

IntelliVue Smart-hopping determines when and where to roam, considering retry errors and signal strength to deliver excellent performance.
Intelligent radio provides a “smart hop”

Intelligent radio provides a “smart hop”

IntelliVue Smart-hopping is based on a cognitive radio signal which “hops” to a new frequency and time slot when interference is detected, providing excellent signal-to-noise performance.

Intelligent radio provides a “smart hop”

IntelliVue Smart-hopping is based on a cognitive radio signal which “hops” to a new frequency and time slot when interference is detected, providing excellent signal-to-noise performance.

Intelligent radio provides a “smart hop”

IntelliVue Smart-hopping is based on a cognitive radio signal which “hops” to a new frequency and time slot when interference is detected, providing excellent signal-to-noise performance.
Enhanced confidentiality

Enhanced confidentiality of patient data

IntelliVue Smart-hopping uses a proprietary protocol and avoids transmission of patient identifiers across the wireless interface, helping to keep patient information confidential.

Enhanced confidentiality of patient data

IntelliVue Smart-hopping uses a proprietary protocol and avoids transmission of patient identifiers across the wireless interface, helping to keep patient information confidential.

Enhanced confidentiality of patient data

IntelliVue Smart-hopping uses a proprietary protocol and avoids transmission of patient identifiers across the wireless interface, helping to keep patient information confidential.
Bi-directional communication

Bi-directional communication for extra functionality

IntelliVue Smart-hopping features bi-directional communication to allow clinical features such as “Find Device,” “Device Location,” and “Control Clinical Measurements” to enhance clinical functionality of IntelliVue patient monitors.

Bi-directional communication for extra functionality

IntelliVue Smart-hopping features bi-directional communication to allow clinical features such as “Find Device,” “Device Location,” and “Control Clinical Measurements” to enhance clinical functionality of IntelliVue patient monitors.

Bi-directional communication for extra functionality

IntelliVue Smart-hopping features bi-directional communication to allow clinical features such as “Find Device,” “Device Location,” and “Control Clinical Measurements” to enhance clinical functionality of IntelliVue patient monitors.

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.

Vstupujete na slovenskú webovú stránku Philips Healthcare.
Please select the checkbox

Webová stránka je určená len pre osoby, ktoré používajú zdravodntícke pomôcky ako profesionáli, vrátane zdravotníckych pracovníkov, osôb konajúcich za poskytovateľov zdravotnej starostlivosti alebo za obchodníkov so zdravotníckymi pomôckami.

Ste osoba, ktorá spĺňa vyššie uvedené kritériá?