NICU Soothie

Infant Soothing

Find similar products

The NICU Soothie is a premium pacifier designed for newborns and babies over 34 weeks gestation, without teeth, who are successfully bottle or breastfeeding. Baby should be transitioned to the Soothie prior to discharge.

Features
Choice of scents and quantities

Choice of scents

The NICU Soothie is available in natural or vanilla scent.

Choice of scents

The NICU Soothie is available in natural or vanilla scent.

Choice of scents

The NICU Soothie is available in natural or vanilla scent.
Tubing support

Tubing support for additional care equipment

The notched area allows space for tubing from CPAP, mechanical ventilation, or tube feeding.

Tubing support for additional care equipment

The notched area allows space for tubing from CPAP, mechanical ventilation, or tube feeding.

Tubing support for additional care equipment

The notched area allows space for tubing from CPAP, mechanical ventilation, or tube feeding.
  • Choice of scents and quantities
  • Tubing support
See all features
Choice of scents and quantities

Choice of scents

The NICU Soothie is available in natural or vanilla scent.

Choice of scents

The NICU Soothie is available in natural or vanilla scent.

Choice of scents

The NICU Soothie is available in natural or vanilla scent.
Tubing support

Tubing support for additional care equipment

The notched area allows space for tubing from CPAP, mechanical ventilation, or tube feeding.

Tubing support for additional care equipment

The notched area allows space for tubing from CPAP, mechanical ventilation, or tube feeding.

Tubing support for additional care equipment

The notched area allows space for tubing from CPAP, mechanical ventilation, or tube feeding.
shopping cart white 50px

Healthcare professionals - shop for mother & child care products

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.

Vstupujete na slovenskú webovú stránku Philips Healthcare.
Please select the checkbox

Webová stránka je určená len pre osoby, ktoré používajú zdravodntícke pomôcky ako profesionáli, vrátane zdravotníckych pracovníkov, osôb konajúcich za poskytovateľov zdravotnej starostlivosti alebo za obchodníkov so zdravotníckymi pomôckami.

Ste osoba, ktorá spĺňa vyššie uvedené kritériá?