BBG nasal aspirator

Nasal aspirator

Find similar products

Developed in conjunction with Miami Children’s Hospital, the BBG nasal aspirator allows efficient, non-invasive suction of the nasal cavity.

Features
Two sizes
Two sizes to fit range of clinical needs

Two sizes to fit range of clinical needs

Two flexible sizes allow caregivers to provide suction in a variety of patients in different care environments, and the unique bulb-shaped interface provides an easy seal at the nare.

Two sizes to fit range of clinical needs

Two sizes to fit range of clinical needs
Two flexible sizes allow caregivers to provide suction in a variety of patients in different care environments, and the unique bulb-shaped interface provides an easy seal at the nare.

Two sizes to fit range of clinical needs

Two flexible sizes allow caregivers to provide suction in a variety of patients in different care environments, and the unique bulb-shaped interface provides an easy seal at the nare.
Click here for more information
Two sizes
Two sizes to fit range of clinical needs

Two sizes to fit range of clinical needs

Two flexible sizes allow caregivers to provide suction in a variety of patients in different care environments, and the unique bulb-shaped interface provides an easy seal at the nare.
  • Two sizes
See all features
Two sizes
Two sizes to fit range of clinical needs

Two sizes to fit range of clinical needs

Two flexible sizes allow caregivers to provide suction in a variety of patients in different care environments, and the unique bulb-shaped interface provides an easy seal at the nare.

Two sizes to fit range of clinical needs

Two sizes to fit range of clinical needs
Two flexible sizes allow caregivers to provide suction in a variety of patients in different care environments, and the unique bulb-shaped interface provides an easy seal at the nare.

Two sizes to fit range of clinical needs

Two flexible sizes allow caregivers to provide suction in a variety of patients in different care environments, and the unique bulb-shaped interface provides an easy seal at the nare.
Click here for more information
Two sizes
Two sizes to fit range of clinical needs

Two sizes to fit range of clinical needs

Two flexible sizes allow caregivers to provide suction in a variety of patients in different care environments, and the unique bulb-shaped interface provides an easy seal at the nare.
shopping cart white 50px

Healthcare professionals - shop for mother & child care products

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.

Vstupujete na slovenskú webovú stránku Philips Healthcare.
Please select the checkbox

Webová stránka je určená len pre osoby, ktoré používajú zdravodntícke pomôcky ako profesionáli, vrátane zdravotníckych pracovníkov, osôb konajúcich za poskytovateľov zdravotnej starostlivosti alebo za obchodníkov so zdravotníckymi pomôckami.

Ste osoba, ktorá spĺňa vyššie uvedené kritériá?