Trilogy EV300

O2 Manifold/Transport Kit

Find similar products

This O2 manifold/transport kit allows easy transition between wall O2 and two O2 cylinders without interruption. Kits include cylinder connecting hoses. For use with the Trilogy EV300 hospital ventilator. Also order the O2 cylinder holder to mount the cylinders to the roll stand.

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.

Vstupujete na slovenskú webovú stránku Philips Healthcare.
Please select the checkbox

Webová stránka je určená len pre osoby, ktoré používajú zdravodntícke pomôcky ako profesionáli, vrátane zdravotníckych pracovníkov, osôb konajúcich za poskytovateľov zdravotnej starostlivosti alebo za obchodníkov so zdravotníckymi pomôckami.

Ste osoba, ktorá spĺňa vyššie uvedené kritériá?