CT Pulmonary Artery Analysis (PAA)*

-

Find similar products

This application offers automatic segmentation of pulmonary arteries on MDCT data to estimate the patency of pulmonary arteries. A full suite of tools helps visualize the lungs, review results, and report any PE findings. Extract relevant cardiac measurements such as RV/LV ventricular ratio and chambers volumes.

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.

Vstupujete na slovenskú webovú stránku Philips Healthcare.
Please select the checkbox

Webová stránka je určená len pre osoby, ktoré používajú zdravodntícke pomôcky ako profesionáli, vrátane zdravotníckych pracovníkov, osôb konajúcich za poskytovateľov zdravotnej starostlivosti alebo za obchodníkov so zdravotníckymi pomôckami.

Ste osoba, ktorá spĺňa vyššie uvedené kritériá?