- MR Cardiac Viewing

-

Find similar products

This application facilitates easy visual scoring in various examination contexts. The package enables comprehensive functional volumetric analysis for the ventricles, e.g. w/o papillary muscle corrections, segmentations for generation of global functional parameters such as wall motion, thickness and thickening. Furthermore, identification of spatial enhancement based on intensity signal changes is included while bookmark functionality ‘frames’ any view on the data that is relevant for saving or communicating to other physicians.

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.

Vstupujete na slovenskú webovú stránku Philips Healthcare.
Please select the checkbox

Webová stránka je určená len pre osoby, ktoré používajú zdravodntícke pomôcky ako profesionáli, vrátane zdravotníckych pracovníkov, osôb konajúcich za poskytovateľov zdravotnej starostlivosti alebo za obchodníkov so zdravotníckymi pomôckami.

Ste osoba, ktorá spĺňa vyššie uvedené kritériá?