- MR Qflow

-

Find similar products

This application enables review of QFlow data. The tooling creates 2D color flow overlay maps on anatomical references, e.g. to be used to calculate stroke volumes. The package includes automatic vessel contour detection for large vessels to quickly analyze vessel flow. Background correction allows for offset correction required for QFlow data of certain MR vendors.

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.

Vstupujete na slovenskú webovú stránku Philips Healthcare.
Please select the checkbox

Webová stránka je určená len pre osoby, ktoré používajú zdravodntícke pomôcky ako profesionáli, vrátane zdravotníckych pracovníkov, osôb konajúcich za poskytovateľov zdravotnej starostlivosti alebo za obchodníkov so zdravotníckymi pomôckami.

Ste osoba, ktorá spĺňa vyššie uvedené kritériá?