Corridor 4DM** v4.0 2013

-

Find similar products

Designed for advanced cardiovascular quantification and image display, this application includes intelligent workflow and quality assurance measures for increased accuracy. Quantify myocardial perfusion, function, and viability using multiple review screens, with integrated reporting through customizable templates. Corridor4DM** v2013 also includes CT coronary calcium scoring to enhance diagnostic confidence. It now includes multi monitor display and coronary flow reserve measurements.

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.

Vstupujete na slovenskú webovú stránku Philips Healthcare.
Please select the checkbox

Webová stránka je určená len pre osoby, ktoré používajú zdravodntícke pomôcky ako profesionáli, vrátane zdravotníckych pracovníkov, osôb konajúcich za poskytovateľov zdravotnej starostlivosti alebo za obchodníkov so zdravotníckymi pomôckami.

Ste osoba, ktorá spĺňa vyššie uvedené kritériá?