- Cedars-Sinai Cardiac Suite 2013

-

Find similar products

Developed at Cedars-Sinai Medical Center in Los Angeles, California, this application provides comprehensive cardiac quantification tools for gated, perfusion, and blood pool SPECT, and quantitative PET. Widely accepted by clinicians worldwide, the Cedars-Sinai Cardiac Suite 2013 application provides efficient workflow for study interpretation with exclusive integration of perfusion and function. Quantitative gated SPECT (QGS); Quantitative perfusion SPECT (QPS); Quantitative blood-pool SPECT (QBS); Quantitative PET (QPET); CT Fusion; DICOM Multiframe Secondary Capture (MFSC)

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.

Vstupujete na slovenskú webovú stránku Philips Healthcare.
Please select the checkbox

Webová stránka je určená len pre osoby, ktoré používajú zdravodntícke pomôcky ako profesionáli, vrátane zdravotníckych pracovníkov, osôb konajúcich za poskytovateľov zdravotnej starostlivosti alebo za obchodníkov so zdravotníckymi pomôckami.

Ste osoba, ktorá spĺňa vyššie uvedené kritériá?