- Philips Sonalleve MR-HIFU for uterine fibroids

-

Find similar products

Philips Sonalleve MR-HIFU is an exciting therapy platform that extends your options for women with painful fibroids or adenomyosis. It enables you to perform patient friendly, non-invasive ablation of these benign growths in the uterus.

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.

Vstupujete na slovenskú webovú stránku Philips Healthcare.
Please select the checkbox

Webová stránka je určená len pre osoby, ktoré používajú zdravodntícke pomôcky ako profesionáli, vrátane zdravotníckych pracovníkov, osôb konajúcich za poskytovateľov zdravotnej starostlivosti alebo za obchodníkov so zdravotníckymi pomôckami.

Ste osoba, ktorá spĺňa vyššie uvedené kritériá?