dStream Breast 7ch coil

MR coil

Find similar products

The dStream Breast 7ch coil is a rigid, open designed coil that can be used alone or in combination with FlexTrak Mammo. The coil is designed for excellent coverage into the axilla area and provides full access to the breasts for biopsy procedures. Immobilization plates are included to reduce motion. An adjustable head rest with patient mirror and soft patient ramp are included to promote patient comfort.

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.

Vstupujete na slovenskú webovú stránku Philips Healthcare.
Please select the checkbox

Webová stránka je určená len pre osoby, ktoré používajú zdravodntícke pomôcky ako profesionáli, vrátane zdravotníckych pracovníkov, osôb konajúcich za poskytovateľov zdravotnej starostlivosti alebo za obchodníkov so zdravotníckymi pomôckami.

Ste osoba, ktorá spĺňa vyššie uvedené kritériá?