3D DRIVE

MR Clinical application

Find similar products

3D TSE technique producing high-resolution T2-weighted images. DRIVE pulse makes the 3D TSE method faster by enabling shorter TRs. Due to the intrinsic lower sensitivity for flow voids than multislice sequences, 3D DRIVE is especially useful to improve fluid visualization in IAC imaging.

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.

Vstupujete na slovenskú webovú stránku Philips Healthcare.
Please select the checkbox

Webová stránka je určená len pre osoby, ktoré používajú zdravodntícke pomôcky ako profesionáli, vrátane zdravotníckych pracovníkov, osôb konajúcich za poskytovateľov zdravotnej starostlivosti alebo za obchodníkov so zdravotníckymi pomôckami.

Ste osoba, ktorá spĺňa vyššie uvedené kritériá?