dStream Knee 8ch coil

MR coil

Find similar products

The dStream Knee 8ch coil is designed for high resolution knee imaging, visualizing the cartilage structures and small ligaments. The coil can easily be adjusted as to comfortably fit the left or right knee. The coil conforms snugly to the anatomy for excellent signal-to-noise ratio. The coil can be slightly rotated relative to its base plate to ease coil setup and enhance patient comfort. The split design and single handle make the coil coil setup easy.

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.

Vstupujete na slovenskú webovú stránku Philips Healthcare.
Please select the checkbox

Webová stránka je určená len pre osoby, ktoré používajú zdravodntícke pomôcky ako profesionáli, vrátane zdravotníckych pracovníkov, osôb konajúcich za poskytovateľov zdravotnej starostlivosti alebo za obchodníkov so zdravotníckymi pomôckami.

Ste osoba, ktorá spĺňa vyššie uvedené kritériá?