dStream Knee 16 coil

MR coil

Find similar products

A coil designed for imaging with high signal-to-noise ratio (SNR) over an extended field of view of the knee. Two overlapping rings with eight elements each extend the coverage area and reduce the need for precise positioning. dS SENSE enhanced parallel imaging can be selected in all directions. The dStream Knee 16ch coil has a split design for easy patient setup and a ramped insert to support patient comfort.

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.

Vstupujete na slovenskú webovú stránku Philips Healthcare.
Please select the checkbox

Webová stránka je určená len pre osoby, ktoré používajú zdravodntícke pomôcky ako profesionáli, vrátane zdravotníckych pracovníkov, osôb konajúcich za poskytovateľov zdravotnej starostlivosti alebo za obchodníkov so zdravotníckymi pomôckami.

Ste osoba, ktorá spĺňa vyššie uvedené kritériá?