dStream T/R Knee 16ch coil

MR coil

Find similar products

Coil designed for high SNR imaging over an extended field of view of the knee. Transmit/receive (T/R) design gives low RF deposition and short RF pulses to increase speed and SNR. Large aperture for muscular or obese patients. Split design for easy patient setup and an ergonomically ramped insert to promote patient comfort.

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.

Vstupujete na slovenskú webovú stránku Philips Healthcare.
Please select the checkbox

Webová stránka je určená len pre osoby, ktoré používajú zdravodntícke pomôcky ako profesionáli, vrátane zdravotníckych pracovníkov, osôb konajúcich za poskytovateľov zdravotnej starostlivosti alebo za obchodníkov so zdravotníckymi pomôckami.

Ste osoba, ktorá spĺňa vyššie uvedené kritériá?