dStream TR Head coil

MR coil

Find similar products

The dStream T/R (transmit/receive) coil consists of a base, sliding coil, and head support. It is designed to provide excellent spectroscopy results due to its higher B1 field. In addition, it allows imaging of patients with stereotactic frames. Open design providing good imaging homogeneity.

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.

Vstupujete na slovenskú webovú stránku Philips Healthcare.
Please select the checkbox

Webová stránka je určená len pre osoby, ktoré používajú zdravodntícke pomôcky ako profesionáli, vrátane zdravotníckych pracovníkov, osôb konajúcich za poskytovateľov zdravotnej starostlivosti alebo za obchodníkov so zdravotníckymi pomôckami.

Ste osoba, ktorá spĺňa vyššie uvedené kritériá?