dStream Ped NeuroSpine 8ch coil

MR coil

Find similar products

The dStream Pediatric NeuroSpine coil is an 8-element coil for high resolution pediatric neuro and spine imaging. The coil is optimized for neonates, but will accommodate pediatric patients weighing up to 10 kilograms. This coil is cradle shaped, and specifically designed for excellent care of the youngest pediatric patients. For enhancing efficient patient handling, the open, one piece design enables the operator to position and prepare the patient outside the examination room. Neuro examinations of brain and spine can be performed on one coil without having to move the patient.

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.

Vstupujete na slovenskú webovú stránku Philips Healthcare.
Please select the checkbox

Webová stránka je určená len pre osoby, ktoré používajú zdravodntícke pomôcky ako profesionáli, vrátane zdravotníckych pracovníkov, osôb konajúcich za poskytovateľov zdravotnej starostlivosti alebo za obchodníkov so zdravotníckymi pomôckami.

Ste osoba, ktorá spĺňa vyššie uvedené kritériá?