Spectroscopy - Brain

MR Clinical application

Find similar products

Complete set of single voxel, multi-voxel and multi-slice proton spectroscopy, fully integrated into the acquisition user interface. The combination of Turbo Spectroscopic Imaging, dS SENSE and anisotropic matrix can help you to reduce acquisition time. Includes SpectroView Analysis package for visualization and processing of all spectroscopic data.

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.

Vstupujete na slovenskú webovú stránku Philips Healthcare.
Please select the checkbox

Webová stránka je určená len pre osoby, ktoré používajú zdravodntícke pomôcky ako profesionáli, vrátane zdravotníckych pracovníkov, osôb konajúcich za poskytovateľov zdravotnej starostlivosti alebo za obchodníkov so zdravotníckymi pomôckami.

Ste osoba, ktorá spĺňa vyššie uvedené kritériá?