SmartExam Breast

MR clinical application

Find similar products

SmartExam¹ assists in delivering reproducible planning results by using intelligent software which automatically plans the scanning geometries. This enables you to standardize your MRI exam process helping you to enhance consistency in follow-up exams of the same patient and from patient to patient. Furthermore, SmartExam Breast provides consistent fat suppression for every patient.

Volume shim Smart shim
  • 1 SmartExam is not available to patients with MR Conditional Implants.

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.

Vstupujete na slovenskú webovú stránku Philips Healthcare.
Please select the checkbox

Webová stránka je určená len pre osoby, ktoré používajú zdravodntícke pomôcky ako profesionáli, vrátane zdravotníckych pracovníkov, osôb konajúcich za poskytovateľov zdravotnej starostlivosti alebo za obchodníkov so zdravotníckymi pomôckami.

Ste osoba, ktorá spĺňa vyššie uvedené kritériá?