dStream Microscopy coil set

MR coil

Find similar products

dS Microscopy coil set provides small field-of-view imaging with high in-slice spatial resolution and a high signal-to-noise ratio. Consisting of one 23 mm coil designed for skin and finger imaging, one 47 mm coil designed for orbit and superficial vessel imaging. Can be combined with each other and with the FlexCoverage Posterior coil or dS Flex coils

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.

Vstupujete na slovenskú webovú stránku Philips Healthcare.
Please select the checkbox

Webová stránka je určená len pre osoby, ktoré používajú zdravodntícke pomôcky ako profesionáli, vrátane zdravotníckych pracovníkov, osôb konajúcich za poskytovateľov zdravotnej starostlivosti alebo za obchodníkov so zdravotníckymi pomôckami.

Ste osoba, ktorá spĺňa vyššie uvedené kritériá?