NeuroScience

MR Clinical application

Find similar products

NeuroScience comprehensive package helps you to explore brain connectivity by supporting diffusion-weighted multi-shell acquisitions with up to 32 b-values and up to 128 unique diffusion directions. Allows you to perform fMRI studies with enhanced nyquist ghost stability, extended data storage, monitoring of consistency in longitudinal fMRI studies, B0 mapping for offline data correction and easy-to-use export tools in various formats.

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.

Vstupujete na slovenskú webovú stránku Philips Healthcare.
Please select the checkbox

Webová stránka je určená len pre osoby, ktoré používajú zdravodntícke pomôcky ako profesionáli, vrátane zdravotníckych pracovníkov, osôb konajúcich za poskytovateľov zdravotnej starostlivosti alebo za obchodníkov so zdravotníckymi pomôckami.

Ste osoba, ktorá spĺňa vyššie uvedené kritériá?