mDIXON XD FFE - HeadNeck

MR clinical application

Find similar products

mDIXON XD FFE provides more efficient fat-free imaging in routine scan times. Improve your fat-free imaging over large field-of-views and for high resolution imaging. With up to four image types in one single scan, including with or without fat suppression contrasts, mDIXON XD FFE will enable you to enhance your imaging strategies by simplifying your routine FFE procedures.

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.

Vstupujete na slovenskú webovú stránku Philips Healthcare.
Please select the checkbox

Webová stránka je určená len pre osoby, ktoré používajú zdravodntícke pomôcky ako profesionáli, vrátane zdravotníckych pracovníkov, osôb konajúcich za poskytovateľov zdravotnej starostlivosti alebo za obchodníkov so zdravotníckymi pomôckami.

Ste osoba, ktorá spĺňa vyššie uvedené kritériá?