dStream Shoulder 8ch coil

MR coil

Find similar products

The dStream Shoulder 8ch coil is designed for high signal uniformity throughout the shoulder, with excellent penetration into the labrum. It features dStream digital broadband data sampling in the coil. Digital transmission without losses in the RF chain provide an increased signal-to-noise ratio and dS SENSE enhanced parallel imaging performance. The coil’s adjustable shoulder cup can be raised and pivoted for comfortable positioning.

  • This content is not intended for a US audience.

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.

Vstupujete na slovenskú webovú stránku Philips Healthcare.
Please select the checkbox

Webová stránka je určená len pre osoby, ktoré používajú zdravodntícke pomôcky ako profesionáli, vrátane zdravotníckych pracovníkov, osôb konajúcich za poskytovateľov zdravotnej starostlivosti alebo za obchodníkov so zdravotníckymi pomôckami.

Ste osoba, ktorá spĺňa vyššie uvedené kritériá?