MultiBand SENSE

MR clinical application

Find similar products

MultiBand SENSE allows you to use state-of-the-art acceleration factors in the brain by simultaneously exciting multiple slices. Due to a shorter minimum TR for fMRI, larger anatomical coverage or higher temporal resolution can be used. In your DWI/DTI sequences larger anatomical coverage or higher number of diffusion directions can be acquired¹. With MultiBand SENSE you can perform fMRI and DTI exams with high speed and high resolution, simultaneously².

  • 1. Due to a shorter minimum TR
  • 2. High speed due to using MultiBand SENSE and high resolution due to using in-plane dS SENSE

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.

Vstupujete na slovenskú webovú stránku Philips Healthcare.
Please select the checkbox

Webová stránka je určená len pre osoby, ktoré používajú zdravodntícke pomôcky ako profesionáli, vrátane zdravotníckych pracovníkov, osôb konajúcich za poskytovateľov zdravotnej starostlivosti alebo za obchodníkov so zdravotníckymi pomôckami.

Ste osoba, ktorá spĺňa vyššie uvedené kritériá?