Zoom Diffusion - Spine

MR clinical application

Find similar products

Zoom Diffusion allows you to acquire small FOV imaging, down to 200 x 50 mm, with reduced geometrical distortion¹ and higher spatial resolution².

  • ¹Due to reduced EPI echo train length in DWI-EPI compared to conventional Philips full FOV DWI-EPI.
  • ²Due to smaller acquisition voxel size compared to Philips full FOV DWI-EPI, with same level of geometrical distortion.

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.

Vstupujete na slovenskú webovú stránku Philips Healthcare.
Please select the checkbox

Webová stránka je určená len pre osoby, ktoré používajú zdravodntícke pomôcky ako profesionáli, vrátane zdravotníckych pracovníkov, osôb konajúcich za poskytovateľov zdravotnej starostlivosti alebo za obchodníkov so zdravotníckymi pomôckami.

Ste osoba, ktorá spĺňa vyššie uvedené kritériá?