dStream HandWrist 16ch coil

MR coil

Find similar products

The dStream HandWrist 16ch coil closely fits the left or right hand and wrist for high signal-to-noise ratio (SNR). This design provides the high SNR needed to acquire images with a small and larger field of view (FOV). It has a one piece, ovoid, hinged design for easy patient set up. High quality imaging can be obtained with the coil at the patient’s side. The coil attaches to a rigid base plate for fixation to help reduce patient motion artifacts.

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.

Vstupujete na slovenskú webovú stránku Philips Healthcare.
Please select the checkbox

Webová stránka je určená len pre osoby, ktoré používajú zdravodntícke pomôcky ako profesionáli, vrátane zdravotníckych pracovníkov, osôb konajúcich za poskytovateľov zdravotnej starostlivosti alebo za obchodníkov so zdravotníckymi pomôckami.

Ste osoba, ktorá spĺňa vyššie uvedené kritériá?