dStream Shoulder 16ch coil

MR coil

Find similar products

The dStream Shoulder 16ch coil is designed for high image quality throughout the shoulder joint, with high signal uniformity and excellent penetration into the labrum. The coil consists of a base plate and an adjustable anterior part which can be raised and tilted for comfortable patient positioning. The coil can be positioned on the left or the right side of the table to scan the right or the left shoulder.

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.

Vstupujete na slovenskú webovú stránku Philips Healthcare.
Please select the checkbox

Webová stránka je určená len pre osoby, ktoré používajú zdravodntícke pomôcky ako profesionáli, vrátane zdravotníckych pracovníkov, osôb konajúcich za poskytovateľov zdravotnej starostlivosti alebo za obchodníkov so zdravotníckymi pomôckami.

Ste osoba, ktorá spĺňa vyššie uvedené kritériá?