DWI XD TSE - Spine

MR Clinical application

Find similar products

DWI XD TSE delivers up to 25% faster diffusion TSE imaging with improved resolution due to its multi-shot approach*. DWI XD TSE is compatible with MultiVane, contributing to robust suppression of motion artifacts**. It also delivers images with less distortion because it is less sensitive to susceptibility differences compared to Philips conventional DWI EPI sequences.

  • *Compared to Philips DWI TSE (Single-shot).
  • **Compared to Philips multi shot DWI TSE.

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.

Vstupujete na slovenskú webovú stránku Philips Healthcare.
Please select the checkbox

Webová stránka je určená len pre osoby, ktoré používajú zdravodntícke pomôcky ako profesionáli, vrátane zdravotníckych pracovníkov, osôb konajúcich za poskytovateľov zdravotnej starostlivosti alebo za obchodníkov so zdravotníckymi pomôckami.

Ste osoba, ktorá spĺňa vyššie uvedené kritériá?