bFFE XD

MR Clinical application

Find similar products

bFFE XD expands the clinical application of bFFE towards better visualization of fine structures. It delivers robust 3D, high resolution imaging with a spatial resolution up to 0.5 x 0.5 x 0.5 mm* in less than 6 minutes for inner ear applications, with reduced banding artifacts compared to conventional Philips balanced FFE.

  • *At 3.0T. At 1.5T spatial resolution up to 0.6 x 0.6 x 0.6 mm.

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.

Vstupujete na slovenskú webovú stránku Philips Healthcare.
Please select the checkbox

Webová stránka je určená len pre osoby, ktoré používajú zdravodntícke pomôcky ako profesionáli, vrátane zdravotníckych pracovníkov, osôb konajúcich za poskytovateľov zdravotnej starostlivosti alebo za obchodníkov so zdravotníckymi pomôckami.

Ste osoba, ktorá spĺňa vyššie uvedené kritériá?