MR Elastography Extension

MR clinical application

Find similar products

The MR Elastography Extension has been developed to enhance diagnostic confidence by delivering faster, more robust stiffness maps across larger regions in the liver. With this extension, MRE can be performed up to 8 times faster and in a single breathhold¹ compared to FFE MRE (gradient echo), while delivering equal or better image confidence. FFE MRE requires a breathhold per slice. The MR Elastography Extension supports you in getting consistent results for diverse patients.

  • 1. Compared to Philips MR Elastography (gradient echo), at 3.0T

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.

Vstupujete na slovenskú webovú stránku Philips Healthcare.
Please select the checkbox

Webová stránka je určená len pre osoby, ktoré používajú zdravodntícke pomôcky ako profesionáli, vrátane zdravotníckych pracovníkov, osôb konajúcich za poskytovateľov zdravotnej starostlivosti alebo za obchodníkov so zdravotníckymi pomôckami.

Ste osoba, ktorá spĺňa vyššie uvedené kritériá?