EPIQ7 X7-2t xMATRIX Array

Transducer

Find similar products

2D matrix array with 2,500 elements. 7 to 2 MHz extended operating frequency range. 2D, biplane (Live xPlane), triggered full volume, Live Volume Imaging and Live 3D Echo (EPIQ 7, iE33, iU22), color Doppler and PW Doppler with 2D, biplane and 3D, XRES, and Harmonic Imaging. Neonatal and pediatric cardiology applications (EPIQ 7, iE33). Epicardial imaging (iE33). Pediatric abdomen, neonatal head, and fetal echo (iU22).

Features
-

-

-

-

-

-

-
  • -
See all features
-

-

-

-

-

-

-

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.

Vstupujete na slovenskú webovú stránku Philips Healthcare.
Please select the checkbox

Webová stránka je určená len pre osoby, ktoré používajú zdravodntícke pomôcky ako profesionáli, vrátane zdravotníckych pracovníkov, osôb konajúcich za poskytovateľov zdravotnej starostlivosti alebo za obchodníkov so zdravotníckymi pomôckami.

Ste osoba, ktorá spĺňa vyššie uvedené kritériá?