EPIQ7 X6-1 xMATRIX Array

Transducer

Find similar products

6 to 1 MHz extended operating frequency range. Fully-sampled matrix phased array with 9,212 elements. Dynamic focusing over range in both lateral and elevation dimensions. Three line densities in 3D and 4D modes. General purpose abdominal, obstetrical, fetal echo, and gynecological applications. 2D, M-mode, color Doppler, Color Power Angio including directional CPA, pulsed Doppler, elevation compounding, biplane (Live xPlane) with color, 3D with color and CPA, 4D, triggered full volume with color, advanced XRES, and harmonic imaging. Auto-heart detection for triggered full volume fetal echo in grayscale and color. Supports biopsy guide capabilities.

Features
-

-

-

-

-

-

-
  • -
See all features
-

-

-

-

-

-

-

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.

Vstupujete na slovenskú webovú stránku Philips Healthcare.
Please select the checkbox

Webová stránka je určená len pre osoby, ktoré používajú zdravodntícke pomôcky ako profesionáli, vrátane zdravotníckych pracovníkov, osôb konajúcich za poskytovateľov zdravotnej starostlivosti alebo za obchodníkov so zdravotníckymi pomôckami.

Ste osoba, ktorá spĺňa vyššie uvedené kritériá?