HD15 S7-2omni TEE

Transducer

Find similar products

Transesophageal phased array. 7 to 2 MHz extended operating frequency range Field of view: 90°. Mechanically rotatable array from 0 to 180 degrees.Electrocautery suppression. 2D, steerable PW Doppler, CW Doppler, High PRF Doppler, color Doppler, tissue Doppler, XRES, harmonic imaging, and LVO.Adult TEE applications: patients > 25 kg (55 lb.). Physical dimensions:Tip: 1.5 x 3.5 cm (0.6 x 1.4 in) W x L Shaft: 1.0 cm (0.4 in) diameter, 1 m (39.4 in) L.

Features
-

-

-

-

-

-

-
  • -
See all features
-

-

-

-

-

-

-

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.

Vstupujete na slovenskú webovú stránku Philips Healthcare.
Please select the checkbox

Webová stránka je určená len pre osoby, ktoré používajú zdravodntícke pomôcky ako profesionáli, vrátane zdravotníckych pracovníkov, osôb konajúcich za poskytovateľov zdravotnej starostlivosti alebo za obchodníkov so zdravotníckymi pomôckami.

Ste osoba, ktorá spĺňa vyššie uvedené kritériá?