HD11 XE V8-4 Volume Curved Array

Transducer

Find similar products

8 to 4 MHz extended operating frequency range. Field of view: 85 degrees. Steerable pulsed wave, High-PRF and color Doppler; Color Power Angio, SonoCT, XRES, Panoramic, harmonic and STIC imaging. Supports high resolution 2D imaging. Supports high resolution, quantitative, single sweep 3D volume acquisition . Supports 4D imaging up to 30 volumes per second. Supports 3D color Doppler. General purpose small adult and pediatric abdominal, obstetrical, and gynecological applications. Supports biopsy guide capabilities.

Features
-

-

-

-

-

-

-
  • -
See all features
-

-

-

-

-

-

-

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.

Vstupujete na slovenskú webovú stránku Philips Healthcare.
Please select the checkbox

Webová stránka je určená len pre osoby, ktoré používajú zdravodntícke pomôcky ako profesionáli, vrátane zdravotníckych pracovníkov, osôb konajúcich za poskytovateľov zdravotnej starostlivosti alebo za obchodníkov so zdravotníckymi pomôckami.

Ste osoba, ktorá spĺňa vyššie uvedené kritériá?