iU22 xMATRIX S4-1 Sector Array

Transducer

Find similar products

4 to 1 MHz extended frequency range. Steerable pulsed wave Doppler, High-PRF Doppler, color Doppler, Color Power Angio, XRES, and harmonic imaging. Deep abdominal, obstetrical, gynecological, and interventional applications. Supports biopsy guide capabilities. Contrast applications.

Features
-

-

-

-

-

-

-
  • -
See all features
-

-

-

-

-

-

-

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.

Vstupujete na slovenskú webovú stránku Philips Healthcare.
Please select the checkbox

Webová stránka je určená len pre osoby, ktoré používajú zdravodntícke pomôcky ako profesionáli, vrátane zdravotníckych pracovníkov, osôb konajúcich za poskytovateľov zdravotnej starostlivosti alebo za obchodníkov so zdravotníckymi pomôckami.

Ste osoba, ktorá spĺňa vyššie uvedené kritériá?