ClearVue 650 S4-1 Sector Array

Transducer

Find similar products

4 to 1 MHz extended operating frequency range. 2D, M-mode, color, PW and CW Doppler, Tissue Harmonic Imaging, and Color Power Angio imaging. High-resolution imaging for abdominal, cardiac, obstetrical and gynecological applications. Biopsy kit available.

Features
-

-

-

-

-

-

-
  • -
See all features
-

-

-

-

-

-

-

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.

Vstupujete na slovenskú webovú stránku Philips Healthcare.
Please select the checkbox

Webová stránka je určená len pre osoby, ktoré používajú zdravodntícke pomôcky ako profesionáli, vrátane zdravotníckych pracovníkov, osôb konajúcich za poskytovateľov zdravotnej starostlivosti alebo za obchodníkov so zdravotníckymi pomôckami.

Ste osoba, ktorá spĺňa vyššie uvedené kritériá?